2019, Uutinen 01.02.2019 Paula Mikkola
Alueille muutossa ja sieltä poismuutossa on Pohjolassa suuria ja huomionarvoisia vaihteluita 2007-2016 välillä. Se käy ilmi viime vuonna julkaistusta ”State of the Nordic Region 2018” raportista, joka kuvaa Pohjolan tilaa ja jota esiteltiin Nordregio foorumissa.

Olemme uutisissa aikaisemmin yleisesti kertoneet raportin pääpiirteistä, mutta Lundin tilaisuudessa painopisteenä olivat väestön rakenteen muutosten vaikutukset maaseudulla.

Miksi maaseudulta muutetaan pois?

Keskeisiin kysymyksiin kuuluu se, miksi ihmiset päättävät muuttaa pois maaseudulta, miksi sinne on joskus muutettu ja miksi toiset päättävät jäädä sinne asumaan.

-Raportissa tarkastellaan väestön rakennetta, työmarkkinoita, taloutta, alueindeksejä ja eri kohdealueita Pohjolassa, kertoivat Nordregion tutkijat Karen Refsgaard ja Michael Kull esitellessään yhdessä raporttia.

Valitut paikkakunnat

Tutkijat ovat muun muassa tarkastelleet tiettyjä Pohjolasta valittuja paikkakuntia ja havainneet, miten muuttoliike on vaikuttanut paikallisiin työmarkkinoihin. Yksi tutkituista paikoista on Suomen länsirannikolla sijaitseva Närpiö, joka tunnetaan suurista vihannesviljelmistä.

-Vaikutukset ovat olleet siellä suuria muun muassa maatalouteen ja valmistusteollisuuteen sekä hoitoalaan, Michael Kull kertoi.

Rakenteet ja vihreä energia

Tutkijat ovat katsoneet miten jotkut resurssit ja rakenteet vaikuttavat maaseutuun. Tarkasteltavina ovat olleet luonnonvarat, inhimilliset resurssit, investoinnit, infrastruktuuri ja talouden rakenteet.

Energiasektorilla on huomioitu muun muassa biokaasu ja Pohjolan muu vihreä energia. Eniten biokaasua tuotetaan osassa Tanskaa, Suomessa, Islannissa ja Lounais-Ruotsissa.

-Uusiutuvan energian omistus on maissa erilaista. Eniten yksityisessä omistuksessa on Ahvenanmaalla, kun taas Grönlannissa kaikki uusiutuva energia on julkisessa omistuksessa, Michael Kull kertoi.

Suurimmat vihreän energian investoinnit on tehty Tanskan Jyllannissa ja Ruotsin Norrbottenissa.

Uutta maaseutupolitiikkaa

Raportissaan tutkijat peräänkuuluttavat uutta, paikkakohtaista maaseutupolitiikkaa. Kansallismielisten ja nurkkapatrioottisten poliitikkojen täytyy muuttaa asennettaan.

-Tarvitaan kiertotaloutta, jossa mukana on eri sidosryhmiä. Pitää rakentaa toimiva rahoitus, verkostoja ja paikallista omistusta. Työmarkkinoiden muutokseen kuuluvat lisääntyvä erilaistuminen ja yksityisyrittäjyys, Karen Refsgaard totesi.

Koko raportti löytyy osoitteesta: www.norden.org/sv/state-nordic-region