Uutinen 06.02.2023 Kent Lidman
-Metsä on monella tavoin tärkeä ohjelmillemme samoin kuin alueella asuville ihmisillekin, totesi Karelia CBC ohjelmasta vastaava Henna-Mari-Laurila ”Katso arktista metsää” tapahtumassa Oulussa.

Henna-Mari Laurila puhui ”Mitä olemme metsässä tehneet?” otsikon alla ja kertoi eri hankkeista, joissa metsällä on ollut tärkeä rooli.

107 toteutettua hanketta

Karelia ja Kolarctic CBC ohjelmien alueilla on toteutettu pohjoisessa 107 yhteistä hanketta. Niiden kokonaisbudjetti on lähes 107 miljoonaa euroa. Ohjelmien alueet käsittävät 1,46 miljoonaa neliökilometriä.

-Ohjelmamme tukevat elinkeinoelämää, pienten ja keskikokoisten yritysten kehittämistä. Työhön kuuluu rajat ylittävän yhteistyön ja infrastruktuurin kehittäminen. Tuemme paikallista kulttuuria ja historiallisten muistomerkkien säilyttämistä. Tavoitteena on kehittää kestäviä ja ilmastolle suotuisia kuljetuksia sekä kehittää verkostoja, Laurila kertoi.

Liiketoiminta ja ympäristö

Metsähankkeiden kohdalla kyse on liiketoimintamahdollisuuksista, ympäristö- ja virkistyskysymyksistä.

-Suomessa metsätalouden työpaikat ovat lisääntyneet vuosien 2000–2011 aikana. Alueillamme on ainutlaatuinen luonto. Ilmastonmuutos on lisännyt metsäpalojen ja metsän sairauksien riskejä, Laurila sanoi.

Avainasioita

Hän korostaa, että metsät ovat olleet avainasioita ohjelmien tavoitteiden saavuttamisessa.

-Metsää voidaan tarkastella monin eri tavoin. Yksi näkee siinä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta on olemassa muutakin kuin puunkorjuu. Metsien vesistöalueet ja suot tarjoavat luonnon monimuotoisuutta. Luontoympäristö on tärkeä virkistyksen lähde. Suojelualueiden välinen yhteistyö on myös tarpeen, Laurila totesi.

Metsäalan hankkeita

Karelia ja Kolarctic CBC ohjelmilla on ollut yhdeksän yhteistä metsähanketta, joiden budjetit ovat olleet yli neljä miljoonaa euroa. Hankkeissa on ollut mukana 62 yrittäjää.

-On esimerkiksi etsitty keinoja vähentää metsäautoteiden rakentamiskustannuksia, etsitty uusia liiketoimintamalleja, joillakin alueilla keinoja vähentää metsäpaloja, tai perustettu esittelyalueita, Laurila kertoi.

Palotuhojen ennaltaehkäisy

Yhdessä hankkeessa on kehitetty käytännön työkaluja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen ja metsäpalovahinkojen estämiseen Venäjän ja Suomen välisellä rajalla.

Kent Lidman