2019, Uutinen 20.03.2019 Paula Mikkola
Miesten naisiin kohdistaman väkivallan tulee loppua! Se on erittäin keskeinen kohta Ruotsin kansallisessa yhdenvertaisuusstrategiassa, joka hyväksyttiin 2017. -Olemme vahva tuki strategian toteuttamisessa, kertoi Yhdenvertaisuusviraston tutkija Lisa Lindström Luulajan foorumissa.

Ruotsin uuden hallituksen muodostamisen aikana virastoa uhkasi lakkauttaminen.

-Olemme nyt iloisia siitä, että meille tuli valvojan tehtävä, Lindström sanoi.

Yhdenvertaisuustyön osatavoitteita

Kansallinen yhdenvertaisuusstrategia sisältää kuusi osatavoitetta. Ne ovat tasapuolinen vallan ja vaikuttamisen jako, taloudellinen tasa-arvo, yhdenvertainen koulutus, tasapuolinen palkattoman kotityön jakaminen, yhdenvertainen terveys sekä miesten naisiin kohdistaman väkivallan lopettaminen.

-Perustana on se, että naisille ja miehille varmistetaan pysyvästi yhtäläiset mahdollisuudet kaikilla aloilla. Jos tarkastellaan esimerkiksi kotitöitä, niin naiset kantavat niistä enemmän vastuuta kuin miehet. Naiset ovat myös useammin sairaita kuin miehet ja heillä on enemmän itsemurhataipumuksia, Lindström kertoi.

Miten estää naisiin kohdistuvaa väkivalta?

Miesten väkivaltaa naisia kohtaan pyritään ehkäisemään ja vähentämään neljän kohdan ohjelmalla: lisätään ja tehostetaan väkivaltaa ehkäisevää työtä, parannetaan väkivallan havaitsemista, tarjotaan parempaa turvaa ja tukea naisille ja lapsille, joita väkivalta uhkaa, tehostetaan rikosten ennaltaehkäisemistä sekä lisätään tietoa, osaamista ja menetelmien kehittämistä.

-Strategiaa sovelletaan kaikkeen naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan, sukupuolesta johtuvaan väkivaltaan. Samoin väkivaltaan lähisuhteissa tai lapsiin, jotka ovat väkivallan uhreina tai joutuvat todistamaan sitä. Strategia käsittää kunniakysymyksiin liittyvän väkivallan ja alistamisen, prostituution ja ihmiskaupan, seksirikokset ja naisvartalon kaupallistamisen mainoksissa ja pornografiassa, Lindström sanoi.

Nuoret naiset usein uhreina

Nuoret naiset ovat useammin väkivallan uhreina kuin iäkkäämmät naiset.

-Esimerkiksi ihmiskaupan ja prostituution kyseessä ollen pyritään estämään nuorten poikien altistuminen sille. Väkivalta kytkeytyy moniin asioihin, niin sodassa esiintyvään väkivaltaan kuin kodin tai lähisuhteiden väkivaltaan, Lindström totesi.

Vuonna 2017 hyväksytty kansallinen strategia on voimassa kymmenen vuotta, mutta siitä tehdään puolessa välissä väliarvio.

Yhdenvertaisuusviranomainen

Yhdenvertaisuusvirasto sijaitsee Göteborgin liepeillä Angeredissa ja siellä työskentelee 60 henkilöä.

– Tehtävämme on toimia järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ruotsalaisen yhteiskunnan kaikilla aloilla. Edistämme systemaattista ja yhtenäistä yhdenvertaisuuspolitiikan toteuttamista, keräämme tietoa ja levitämme osaamista, tuemme valtion viranomaisia heidän työssään ja edistämme ennaltaehkäisevien toimien kehittämistä. Lisäksi koordinoimme työtä ihmiskaupan estämiseksi. Joissakin tilanteissa voimme myöntää rahallista tukea eri toimenpiteille, kertoi Yhdenvertaisuusviraston analyysi- ja seurantaosaston päällikkö Annika Olsson.