2018, Uutinen 06.09.2018 Paula Mikkola
Mitä mahdollisuuksia pohjoismainen rajayhteistyö tarjoaa ja miten esteet voidaan poistaa? Nämäkin kysymykset olivat Rajaneuvonnan järjestämän Hanasaaren konferenssin keskustelunaiheita. -Rajaesteneuvosto toimii nyt systemaattisemmin ja järjestelmällisemmin ja pyrkii vuosittain poistamaan useampia rajaesteitä kuin ennen. Näin kertoi Ruotsin ulkoministeriön Eva Tarselius-Hallgren, joka toimii tämän vuoden pohjoismaisen Rajaesteneuvoston puheenjohtajana.

Mitä mahdollisuuksia pohjoismainen rajayhteistyö tarjoaa ja miten esteet voidaan poistaa? Nämäkin kysymykset olivat Rajaneuvonnan järjestämän Hanasaaren konferenssin keskustelunaiheita.

-Rajaesteneuvosto toimii nyt systemaattisemmin ja järjestelmällisemmin ja pyrkii vuosittain poistamaan useampia rajaesteitä kuin ennen. Näin kertoi Ruotsin ulkoministeriön Eva Tarselius-Hallgren, joka toimii tämän vuoden pohjoismaisen Rajaesteneuvoston puheenjohtajana.

Rajatyön haasteita

Harri Posti on Lapin vuoden yrittäjä ja johtaa HV-maanrakennus Oy:tä. Hänen mielestään yrittäjä kohtaa monia suuria haasteita Ruotsin ja Suomen rajan yli toimiessaan.

-Ensinnäkin on kieliongelma. Suomalaisyrittäjän pitää itse osata ruotsia tai saada apua ruotsinkielen taitoiselta. Toinen kysymys on ammattiliittojen rooli, joka Ruotsissa on paljon suurempi kuin Suomessa. Kolmantena haasteena ovat työmarkkinoiden kulttuurierot ja se, että Ruotsissa suunnittelu on yleensä paljon parempaa kuin Suomessa. Ympäristövaatimukset ovat myös Ruotsissa tiukemmat kuin Suomessa, Posti kertoi.

Painotetaan elinkeinotoimintaa

Kuten aiemmin olemme kertoneet, elinkeinoelämän neuvonta on keskeisellä sijalla Pohjoiskalotin neuvoston ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan työssä. Rajaesteneuvostokin tuo nyt esiin elinkeinokysymyksiä.

-Rajaesteiden poistaminen voi olla pitkä prosessi, jos lakeja pitää muuttaa. Joskus kyse voi olla tiedonpuutteesta tai puutteellisesta tiedottamisesta, minkä korjaaminen on paljon nopeampaa, Eva Tarselius-Hallgren sanoi.

-Yksi Pohjoiskalotin neuvoston tärkeimmistä tehtävistä on rajaesteiden vähentäminen ja lisäresurssien hankinta rajaestetyölle, kertoi Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtaja Remi Strand.

Eri ulottuvuuksia

Strand painotti rajaestetyön eri ulottuvuuksia.

-On henkilökohtainen taso, kuten Finnmarkissa, jossa raja on aina ”läsnä” ja monella on sukuyhteyksiä rajan yli. Sitten on hallinnollinen, byrokratian taso, jonka ratkaiseminen vie enemmän aikaa. Meidän täytyy toimia offensiivisesti poliitikkojen suuntaan, Strand sanoi.

Ennaltaehkäisevää lainsäädäntöä

Pohjoismaiden neuvoston jäsenen Pyry Niemen mielestä rajaesteistä on hyvin olemassa tietoa.

-Nyt tarvitaan ennalta ehkäisevää toimintaa. Kun jokin maa on säätämässä uutta lakia, tulee sen tarkistaa, ettei sen se aiheuta uusia rajaesteitä. Käytäntö on  jo olemassa EU:n tasolla, mutta se tarvitaan myös kansalliseen lainsäädäntötyöhön. Poliitikoilla ja lakien allekirjoittajilla voi olla asiasta erilaiset näkemykset, Niemi totesi.

Mikä työtä hidastaa?

Mikä tässä työssä on tulppana, poliitikot vai ministeriöiden virkamiehet? kyseli keskustelua vetänyt Larserik Häggman.

-Poliitikoilla on ilmiselvästi vastuu asiasta, mutta emme ole onnistuneet riittävän hyvin tuomaan esiin rajaesteisiin liittyviä poliittisia mahdollisuuksia, Strand vastasi.

-Poliitikkoja tulee ohjeistaa ja ottaa vastuu siitä, etteivät uudet lait synnytä uusia rajaesteitä. Poliitikkojen pitää olla hieman jämerämpiä, sanoin Suomen ulkoministeriön Johan Schalin.