Uutinen 03.07.2022 Paula Mikkola
-Uskon, että käsitys Pohjois-Ruotsista muuttuu, kun ihmiset näkevät täällä menossa olevat suurinvestoinnit, sanoi Bodenin kunnanneuvos Claes Nordmark (S) Jokkmokin Arctic Talks seminaarissa.

Ylva Löwenborg toimii puheenjohtajana Samformassa, joka on Norrbottenin ja Västerbottenin aatteellisten organisaatioiden edunvalvontaorganisaatio. Hänen mielestään tällaisten suurinvestointien yhteydessä pitää myös huomioida asukkaiden arkielämä.

-Kestävä yhteiskunta ei tarkoita vain työpaikkaa ja asuntoa vaan sen yhteydessä pitää huolehtia myös muista asioista, jotka ovat elämässä tärkeitä. Niihin kuuluvat kulttuuri, liikunta ja muut elämänlaatuun vaikuttavat tekijät. Meidän pitää luoda yhteisöjä, joissa ihmiset viihtyvät, jos haluamme houkutella uusia ihmisiä asettumaan tänne asumaan. Tästä syystä myös kolmannen sektorin tulisi olla mukana alusta alkaen tällaisia investointeja toteutettaessa, hän sanoi.

Hyvä elämä

H2 Green Steelin digitaalinen päällikkö Olof Hernell oli samaa mieltä.

-Enemmistön 1500 työntekijästämme tulee asua paikkakunnalla ja viihtyä täällä. Meidän, yrityksen, kunnan ja muiden yhteiskunnan toimijoiden, pitää huolehtia tästä yhdessä. On ajateltava sekä paikallisesti että maailman laajuisesti. Voisin itsekin ajatella asuvani täällä. Pidän ulkoilusta, mutta en ole vielä tehnyt muuttopäätöstä. Oman työni voin hyvin tehdä toiseltakin paikkakunnalta, hän kertoi.

-Paikkakunnan pitää itse varmistaa hyvän elämän edellytykset. Voin kertoa esimerkin Ludvikasta, joka on onnistunut tässä hyvin ja sadan vuoden aikana pystynyt rekrytoimaan juuri sitä huippuosaamista, joita alueelle on tarvittu. Skellefteå on nyt investoinut 1,3 miljardia kruunua Sara kulttuuritalon rakentamiseen. Täällä tarvitaan sekä kulttuuria että osaajia, Peter Larsson totesi.

 

Kestävä maailma

Ylva Löwenborg korosti pitkän tähtäimen ajattelun merkitystä.

-Meidän pitää rakentaa kestävä maailma, joka säilyy myös meidän jälkeemme tuleville lapsille. Meidän tulee sen vuoksi tehdä yhteistyötä kaikilla sektoreilla ja tiedostaa se, että kestävä rakentaminen vie aikaa, hän sanoi.

Hänen mielestään kyse on myös Norrbottenin ja Västerbottenin mielikuvien muutoksesta.

-Tähän mennessä tavallisin näkemämme kuva esittää yksinäistä, potkurilla liikkuvaa ihmistä suljetun kyläkaupan edessä. Tuollainen kuva ei houkuttele uusia ihmisiä asettumaan näille alueille. Meidän pitää rohkaista nuoria ihmisiä sekä jäämään tänne että muuttamaan tänne asumaan, Löwenborg sanoi.

Muuttunut kuva

Claes Nordmark uskoo kuitenkin, että tuo kuva on joiltakin osin jo muuttunut.

-Me olemme muuttamassa sitä. Ihmiset ovat kuulleet tänne suunnitelluista investoinneista ja uskovat niihin, hän sanoi.

Eva Nordmarkin mukaan kasvun ja digitalisaation myötä yhä useammat pystyvät asettumaan Pohjois-Ruotsin alueelle.

-Moni asia puhuu Pohjois-Ruotsin hyvän elämän puolesta. Meille tulee tänne opiskelemaan tuhansia nuoria. Me tarjoamme heille kesätöitä niin, että he pysyvät täällä myös kesäaikaan ja myös sen jälkeen, kun he ovat saaneet opintonsa valmiiksi. Norrbotten ja Västerbotten ovat jo tulleet kansainvälisesti tunnetuiksi vihreän siirtymän suurinvestoinneistaan. Meidän pitää nyt saada eri poliitikot ja yhteiskunnan sektorit toteuttamaan sitä yhdessä, Eva Nordmark sanoi.

Nuorille tärkeää

Pär Weihedin mukaan tämän päivän nuorisoa luonnehtii kolme asiaa.

-He haluavat rakentaa kestävän yhteiskunnan; he haluavat muuttaa maailmaa; ja he korostavat yksilöllisyyttään. Digitalisaation myötä he voivat nyt asua Bodenissa ja tehdä etätöitä Tukholmaan. Yksityiselämä ja asuinpaikassa viihtyminen ovat tämän päivän nuorille tärkeitä asioita, hän kertoi.

-Nuoret naiset ovat useimmin olleet poismuuttajia. Yksi syy tähän on se, että Norrbottenia on pidetty epätasa-arvoisena alueena. Tasa-arvolla on suuri merkitys, jotta nuoret tytöt päättäisivät jäädä ja asettua asumaan pohjoisen alueelle. Kulttuurilla on myös suuri merkitys, Ylva Löwenborg selitti.  

Kent Lidman