2021, Uutinen 21.11.2021 Paula Mikkola
Nimen muuttaminen ja digitaalisen palvelun lisääminen olivat Pohjoiskalotin Rajaneuvontaa koskevia kysymyksiä, kun Pohjoiskalotin neuvosto keskusteli vuoteen 2030 ulottuvasta Rajaneuvonnan uudesta strategiasta. -Tarkoituksena on selkiyttää sitä, miten Pohjoiskalotin neuvosto haluaa kehittää rajaneuvontapalvelua. Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toimintamallina tulee olla yksi palvelu, jolla on yksi johto ja kaksi toimipistettä, kertoi Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola, kun hän esitteli Rajaneuvonnan uuden strategian 2030 neuvoston kokouksessa Helsingissä.

Rajaneuvonnan visiona on olla kansallisesti tunnustettu asiantuntija Ruotsia, Suomea ja Norjaa koskevissa rajakysymyksissä. Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan 10-vuotisjuhlassa Norrbottenin lääninhallituksessa uudesta Interreg-Aurora ohjelmasta vastaava Iiris Mäntyranta ehdotti nimen vaihtamista.

-Voisitte jättää pois Pohjoiskalotin tuotemerkistänne ja ottaa sen sijaan käyttöön Ruotsi-Suomi-Norja Rajaneuvonta –käsitteen. Me tiedämme, että toimintanne ei rajoitu vain Pohjoiskalotille vaan se kattaa koko maan. Silloin niin yksinkertainen asia kuin nimen muuttaminen voi olla symbolinen ja strateginen asia, Mäntyranta sanoi.Pohjoiskalotin neuvoston jäsenet kannattivat ehdotusta.

Digitaalista palvelua

Toinen käsitelty asia oli Rajaneuvonnan digitaalisen palvelun laajentaminen. Rajaneuvonta lanseerasi marraskuun alussa yhdessä ÖresundDirektin ja Grensetjänsten Norge-Sverigen kanssa uuden digitaalisen työkalun rajaongelmien raportointia varten.

Palvelun nimi ja osoite on dittgransproblem.com. Se tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille helpon digitaalisen kanavan kertoa Ruotsin, Suomen, Norjan ja Tanskan rajoja ylittävässä toiminnassa koetuista ongelmista. Nettisivun kautta voi kertoa ongelmasta, ehdottaa siihen ratkaisua ja seurata, miten ongelman käsittely etenee.

Paremmat kotisivut

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Norjan toimipisteestä Markus Lyyra nosti esiin myös parempien kotisivujen merkityksen.

-On tärkeää, että meillä on käyttäjäystävälliset ja ajan tasalla olevat kotisivut, joilta löytyy kaikki tarvittava tieto, hän sanoi.

Norrbottenin lääninhallituksen Anna Degerman oli samaa mieltä.

-Olen työskennellyt paljon nuorten parissa. Jos haluamme tavoittaa heitä, meidän on oltava läsnä digitaalisesti. Nuoret hakevat tietoja enimmäkseen kännyköillä, joten kotisivun ja muiden digitaalisten työkalujen tulee soveltua myös siihen. Eikä kyse ole vain nuorten tavoittamisesta vaan meidän pitää seurata aikaamme, hän sanoi.

-Digitaalisessa maailmassa näkyvyys on tärkeää, mutta viestintää pitää myös parantaa, jotta tavoitamme Pohjoiskalotin alueen ihmiset, totesi Storfjordin kunnan Willy Örnebakk.

Pohjoismainen visio

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan 2030 strategian lähtökohtana on pohjoismainen visio 2030, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman yhtenäisin ja kestävin alue. Pohjoiskalotin neuvosto ja Rajaneuvonta toimivat osaltaan vision toteutumiseksi. Rajaneuvonnan strategian laatimiseksi on pidetty kokouksia ja järjestetty työpajoja vuosina 2018 ja 2020.

Itsenäinen alue

Vision mukaan Pohjoiskalotti on vuonna 2030 saavuttanut vahvan aseman alueena, jolla on itsenäisiä tavoitteita. Itä-länsi suuntainen liikkuvuus on lisääntynyt. Rajat ylittävää infrastruktuuria, logistiikkaa ja liikennettä on kehitetty edelleen. Maakuntien toimilla houkutellaan lisää asukkaita Pohjoiskalotin alueille.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta tarjoaa silloin integroidusti yhteiskunnallista palvelua, joka on luonteva osa aluekehitystä. Rajaneuvonnasta on kehittynyt pohjoismainen osaamis- ja resurssikeskus Suomen, Ruotsin ja Norjan rajat ylittävää liikkuvuutta koskevissa kysymyksissä. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on kansallisesti ja alueellisesti tunnustettu rajakysymysten asiantuntija.

Kymmenvuotisjuhla

Pohjoiskalotin neuvoston kokous pidettiin samaan aikaan kuin Pohjoiskalotin Rajaneuvonta järjesti 10-vuotis seminaarinsa (tästä lisää uutisissa myöhemmin). Rajaneuvonnan toiminta käynnistyi vuonna 2011 Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta. Tänään Rajaneuvonnalla on kaksi toimipistettä ja palkattua henkilökuntaa Tornio-Haaparannalla ja Skibottenissa. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta kuuluu pohjoismaisten tiedotuspalveluiden verkostoon, joka auttaa yksityishenkilöitä, yrityksiä ja organisaatioita rajat ylittävissä kysymyksissä.

Rajaton liikkuvuus

Pitkän tähtäimen visio sisältää Pohjoiskalotilla ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminnassa seuraavat viisi tavoitetta:

Rajattoman liikkuvuuden lisääminen Pohjoiskalotilla. Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan tulee helpottaa yritysten liikkumista ja toimintaa Pohjoiskalotin rajojen yli. Rajaneuvonta on mukana rakentamassa yhteisiä, tehokkaita ja rajattomia Pohjoiskalotin työmarkkinoita. Se vahvistaa osaltaan alueen yritystoimintaa, avaa työnhakijoille enemmän mahdollisuuksia ja parantaa työllisyyttä. Tämä kuitenkin edellyttää yhteistä koulutusten ja ammatillisen pätevyyden tunnistamista ja hyväksymistä.

Yhteinen säännöstö

Toinen visio on pidemmälle viety säännöstön harmonisointi. Rajaton toiminta edellyttää, että Pohjoiskalotin jäsenmaiden säännöstöt ovat suurin piirtein samanlaisia. Tähän voidaan päästä esimerkiksi järjestämällä vastuuviranomaisille tilaisuuksia tavata toisensa ja vaihtaa kokemuksia. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta toimii yhdessä viranomaisten, rajakuntien ja pohjoismaisten tiedotuspalveluiden kanssa rajaesteitä aiheuttavien säädösten muuttamiseksi. Tämä edellyttää lisäksi, että päättäjät ja lainsäädännöstä vastaavat tunnistavat ja vähentävät sellaisia säädöksiä, jotka jarruttavat rajat ylittävän liikkuvuuden kasvua.

Rajaesteiden poistaminen

Rajaesteet pitää ensin rekisteröidä ja analysoida, jotta niitä voidaan alkaa poistamaan. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta raportoi havaitut rajaesteet Pohjoismaiden Rajaesteneuvostolle, jonka tehtäväksi Pohjoismaiden pääministerit ovat antaneet rajaesteiden ratkaisujen etsimisen. Rajaesteneuvosto ratkoo rajaesteitä yhdessä tiedotuspalvelujen kanssa. Löydettyjen ratkaisujen soveltamista tulee myös seurata paikallisesti.

Tehokas tiedottaminen

Rajaneuvonnan tulee pyrkiä kohdistamaan viestintä eri sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Tietoa pitää olla saatavilla, sen pitää olla selkeää ja sitä pitää välittää nopeasti. Tämä edellyttää parempaa yhteistoimintaa viranomaisten kanssa ja niiden kesken. Tehokas tapa tämän varmistamiseen on, että viranomaiset ovat mukana Rajaneuvonnan toiminnassa. Sitä kautta osaaminen kehittyy ja rajat ylittävän säädöstön tuntemus lisääntyy.

Vakaa jatkokehitys

Viides tavoite on varmistaa vakaat edellytykset Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminnan jatkokehittämiselle. Siihen tarvitaan yhteistä vaikuttamista monella eri tasolla. Rajaneuvonnan tulee olla enemmän mukana rajaan liittyvien kysymysten käsittelyssä ja edustaa asioissa alueen yhtenäistä kantaa.

Pohjoiskalotin valtioiden tulee panostaa enemmän kansallisesti ja alueiden tasolla rajaneuvonnan palvelutoiminnan jatkokehittämiseen. Rajaneuvonta toimii koko maan kattavasti kahden toimipisteensä kautta, joista toinen keskittyy Ruotsin ja Suomen ja toinen Norjan, Suomen ja Ruotsin välisiin kysymyksiin. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta välittää rajaesteistä tietoa alueellisesti, kansallisesti ja Pohjoismaiden tasolla.

 

Kent Lidman