Uutinen 12.12.2022 Kent Lidman
-Kiitän hienoista sanoista ja luottamuksesta, sanoi Nordlannin maakunnanneuvos Linda Haukland, kun hän otti vastaan Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtajuuden Lapin liitolta Bodössä pidetyssä neuvoston syyskokouksessa. Nordland hoitaa Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtajuutta vuosina 2023–2024.

Lapin liiton Tanja Joona on väistyvä puheenjohtaja.

-Haluan kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä puheenjohtajuuskautemme aikana. Pohjoiskalotin neuvoston johtaminen on suuri haaste ja meidän pitää koko ajan etsiä yhteistyön uusia mahdollisuuksia, Joona sanoi luovuttaessaan puheenjohtajuuden Linda Hauklandille.

Tahto asua pohjoisessa

Linda Haukland totesi, että kaikille Pohjoiskalotin maakunnille on tärkeää, että ihmiset haluavat elää ja asua pohjoisessa.

-Yksi merkittävä asia yhteistyön kannalta on se, että kuljetukset pohjoisten rajojen yli toimivat, Haukland sanoi.

Yhteistyön lujittaminen

Hän haluaa jatkaa myös työtä alueen yhteisen mineraalisuunnitelman kehittämiseksi ja luoda nuorille yhteisiä kohtaamispaikkoja.

-Nuorisoon panostaminen on tärkeää. Meidän pitää vahvistaa myös rakenteiden välistä yhteistyötä Barentsin alueella, Haukland sanoi.

Heikko talous

Puheenjohtajuuskauden ohjelmassaan Nordland toteaa, että vuonna 1967 perustettu Pohjoiskalotin neuvosto on yksi vanhimmista pohjoismaisista rajayhteistyöorganisaatioista. Se on myönteinen asia.

Yleisesti ottaen Pohjoiskalotin neuvoston asema on kuitenkin jo pidemmän aikaa heikentynyt. Tänä päivänä Pohjoiskalotin neuvoston talous on heikko. Neuvostolla on kuitenkin edelleen tärkeä tehtävä Pohjolan suurimman alueen virallisena yhteistyöelimenä erityisesti nyt, kun yhteistyö Venäjän kanssa on katkennut. Nyt on tärkeämpää ylläpitää ja kehittää edelleen pohjoisen alueen pohjoismaista yhteistyötä.

-Kehitys on voimakasta ja nopeaa. Pohjoiskalotin neuvoston talouden vahvistaminen on siksi tärkeää, Haukland totesi.

Painopisteitä jatketaan

Nordlannin puheenjohtajuusohjelma jatkaa Lapin aloittamaa työtä, josta olemme aikaisemmin kertoneet.

Siihen kuuluvat tahto kehittää Rajaneuvonnan toimintaa; parantaa Pohjoiskalotin kykyä, osaamista ja kapasiteettia sopeutua ilmaston muutokseen ja energiamurrokseen; kehittää paikallista vetovoimaa, jolla pystytään houkuttelemaan alueen tarvitsemia tulevaisuuden osaajia; sekä päivittää Pohjoiskalotin neuvoston sisäisiä toimintaohjeita ja -mallia.

Nordlannin painopisteet 2023-2024

Puheenjohtajuuskaudellaan Nordland aikoo panostaa seuraaviin asioihin:

*Kun vihreään siirtymään liittyen Pohjois-Norjassa, Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Suomessa on kehitteillä monia suurinvestointeja Pohjoiskalotille, julkisen sektorin pitää pystyä rakentamaan viihtyisiä asumis- ja työssäkäyntialueita. Tätä varten Pohjoiskalotille tarvitaan vihreitä kuljetuskäytäviä.

*Ruotsi-Suomi-Norja Rajaneuvontaa pitää kehittää yhtenäisenä organisaationa.

*Työtä Pohjoiskalotin yhteisen mineraalisuunnitelman luomiseksi pitää jatkaa vuonna 2022 valmistuneen tiekartan pohjalta.

*Pohjoiskalotin nuorille pitää luoda kohtaamispaikkoja ja saada nuoret mukaan alueen yhteiskunnan kehittämiseen.

*Pohjoisen alueen pohjoismaista yhteistyötä tulee vahvistaa eri sektoreilla, nyt kun Suomi ja Ruotsi ovat liittymässä Naton jäseniksi Venäjän Ukrainan hyökkäyksen seurauksena. Barentsin yhteistyön pohjoismaisista rakenteista tulee kehittää toimivia yhteistyömuotoja.

*Pohjoiskalotin neuvoston taloutta tulee vahvistaa niin, että neuvostosta tulee todellinen Pohjoiskalotin kehityksen moottori.

Tulevat puheenjohtajuudet

Pohjoiskalotin neuvoston kokous päätti lisäksi, että puheenjohtajuus kiertää jatkossa maakuntien eikä valtioiden välillä, niin kuin tähän asti. Tämä tarkoittaa käytännössä, että Nordland on puheenjohtaja vuosina 2023–2024, Norrbotten 2025–2026, Troms 2027–2028, jonka jälkeen vuorossa ovat Lappi ja Finnmark. Sen jälkeen kierto alkaa uudelleen.

Kokous päätti myös, että jatkossa jokainen jäsenmaakunta tukee vuosittain 10 000 eurolla Pohjoiskalotin neuvoston sihteeristön toimintaa. Tähän asti puheenjohtajamaakunta on maksanut puolet sihteeristön hallintokuluista eli noin 40 000 euroa joka vuosi.

Kent Lidman