2021, Uutinen 24.10.2021 Paula Mikkola
Muutaman Oulun peruskoulun kolmannen ja kahdeksannen vuosikurssin oppilaat osallistuivat kestävyys- ja uusiokäyttöteemojen toteuttamiseen Folkverkstan hankkeessa. Eemeli Alanne Oulun kaupungista kertoi tästä hankkeen oppimiskonferenssissa.

Hän kertoi, että kouluissa oli jo aikaisemmin käsitelty kiertotaloutta.

-Olemme pohtineet, mitä kiertotalouden ja kestävyyden tavoitteet tarkoittavat arkipäivän elämässä. Tavoitteena on saada lapset ja nuoret ihmiset elämään kestävällä tavalla ja oppimaan siitä lisää, Alanne kertoo.

Pitkän aikavälin tavoite

Hankkeeseen ovat osallistuneet alakoulun kolmasluokkalaiset ja yläkoulun kahdeksasluokkalaiset, yhteensä noin viitisenkymmentä oppilasta.

-Oppilaat ovat toimineet ryhmissä. Kestävyyttä ja uudelleen käyttöä on käsitelty 2-3 tuntia viikossa valittujen luokkien kanssa. Meillä on tässä työssä pidempi,  koko lukuvuotta koskeva tähtäin, Alanne sanoo.

Kestävä kulutus

Oppilaille on kerrottu YK:n Agenda 2030 ympäristötavoitteista, siitä miten kiertotalous toimii ja vaikuttaa yhteiskunnassa kestävyyteen.

-Olemme myös käsitelleet kestävää kulutusta sekä teoreettisella että käytännön tasolla. Oppilaat ovat itse voineet esittää omia ideoita ja ottaa enemmän vastuuta omasta kulutuksestaan, Alanne kertoo.

Viestinviejiä

Eemeli Alanne pitää mukana olleita oppilaita viestinviejinä muille.

-Yhtäältä he vievät viestiä muille lapsille ja nuorille. Toisaalta kiertotalouden ja kestävyyden viesti kulkee heidän mukanaan vanhemmille ja muille sukulaisille.

Oma vastuu

Hänen mielestään on tärkeää, että oppilaat ottavat itse vastuuta.

-Omien valintojen kautta kukin voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että tavaroita korjataan uuden ostamisen sijaan. Oppilaat voivat kertoa, millä tavalla kestävyyttä voi edistää, ja ideoida itse, mitä yhteiskunnan kestävyyden parantamiseksi voisi tehdä, Aaltonen sanoo.

Koronapandemia on vaikeuttanut oppilaiden osallistumista hankkeeseen niin kuin kaikkea koulutyötä.

-Olemme joutuneet toteuttamaan osan koulutuksista ja ryhmätöistä teamsin kautta, Alanne kertoo.