2021, Uutinen 04.06.2021 Paula Mikkola
-Yrityksellemme on tärkeää sitoutua paikallisesti ja toimia pitkällä tähtäimellä kestävällä tavalla, kertoi kaivosyhtiö Kaunis Ironin varatoimitusjohtaja Åsa Allan Pajalasta. Hän oli mukana Koulutus Nordin Norrbotten tulevaisuuden maakunta seminaarissa.

Kaunis Iron perustettiin vuonna 2018 louhimaan rautamalmia Pajalan ulkopuolella sijaitsevassa Kaunisvaarassa. Yhtiö otti haltuunsa kaivoksen, jonka edellinen omistaja Northland Resources teki konkurssin vuonna 2014.

-Visiomme on toimittaa maailman ympäristöystävällisintä rautamalmia asiakkaillemme Euroopassa, Keski-Idässä ja Aasiassa. Toiminnassa tähdätään siis vahvasti kestävyyteen ja ilmastoneutraalisuuteen. Arvioimme, että tuotantomme on täysin fossiilitonta vuoteen 2025 mennessä, Åsa Allan sanoi. 

Kaunis Iron. Kaunisvaara

500 työntekijää

Kaunis Ironin kaivoksella työskentelee nyt vajaat 500 henkilöä, kun mukaan lasketaan 130 alihankkijaa ja 30 kuljettajaa, jotka ajavat malmia Pajalasta Svappavaaraan rautatiekuljetusta varten.

-Työntekijät edustavat noin kolmeakymmentä eri ammattiryhmää. Vuosituotantomme on noin 7 miljoonaa tonnia malmia ja liikevaihto oli viime vuonna lähes 2 miljardia kruunua. Yritys tuotti voittoa 483 miljoonaa kruunua, Allan kertoi.

Paikallinen sitoutuminen

Kaivos pyrkii vahvasti ankkuroitumaan paikallisyhteisöön.

-Kaivoksen työvoimasta 85 prosenttia on paikallista, lähialueella asuvaa väkeä. Yksi selvitys osoitti lisäksi, että 64 prosenttia Pajalassa asuvista voisi ajatella työskentelevänsä kaivoksessa. Ostamme Pajalan alueelta paikallisia palveluita vuosittain 270 miljoonalla kruunulla, Allan selitti.

Yhdenvertaisuuden merkitys

Hän korostaa myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon merkitystä yrityksen toiminnassa.

-Jotta pystymme toteuttamaan visiomme, meidän tulee paikallisen sitoutumisen lisäksi varmistaa, että tarjoamamme työpaikat ovat tasa-arvoisia ja pitkällä tähtäimellä kestäviä, Allan kertoi.

Kaksi uutta avolouhosta

Kaunis Ironin tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu kahden uuden avolouhoksen avaaminen nykyisen kaivoksen lähistölle.

-Suunnitelmasta tehdään nyt ympäristövaikutusten arviointia, jonka uskomme valmistuvan tämän vuoden lopulla. Toiminnan laajentamisen onnistuminen riippuu merkittävästi osaavan työvoiman saannista. Yksi suurimmista haasteistamme on löytää kuorma-auton kuljettajia, jota voivat ja haluavat tulla meille töihin, Allan sanoi.

Sähköautojen testaus

Yrityksen kestävyys- ja ilmastoneutraalisuustavoitteiden toteuttamiseksi halutaan nyt testata myös sähköisten kuorma-autojen käyttöä.

-Voimme tarjota aidot olosuhteet sähköisten ajoneuvojen testaamiseen. Kaivoksella on raskaita kuljetuksia, joista pitää selviytyä ankarissa olosuhteissa, Allan totesi.