2018, Uutinen 18.04.2018 Paula Mikkola
-Yhä useammalla yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa vaan ne toimivat useassa paikassa eri maissa. Se luo uusia haasteita. Työntekijän pitää olla entistä itsenäisempi, kurinalaisempi ja motivoituneempi. Osaaminen ja itseohjautuvuus ovat erittäin tärkeitä Näin kertoi Emilie Fågelstedt, joka on etätyön e-nomadi ja yksi Ruotsin nomadit –organisaation perustajista. Emilie esiintyi RegLabin konferenssissa Uumajassa.

Hän oli mukana ohjelman ”Alueellisia kärkiä 2050” käsitelleessä osiossa. Miten luodaan houkutteleva alue, jonne yritykset haluavat perustaa toimipaikkansa ja jossa kasvaa? Ne houkuttelevat myös lahjakkaita tekijöitä, joilla on tulevaisuuden yritysten tarvitsemaa osaamista. Mikä on luonteenomaista näille tulevan sukupolven osaajille ja miten se vaikuttaa alueiden panostuksiin tällä hetkellä?

Töitä missä tahansa

-Tulevaisuudessa työ ei määrää tekopaikkaa. Töitä voidaan tehdä missä tahansa, kotona tai rannalla Balilla. Tämä on jo monessa työssä todellisuutta. Yhdysvalloissa on arvioitu, että vuonna 2035 työntekijöistä puolet tulee olemaan freelancereita, jotka asuvat yhdessä paikassa mutta tekevät töitä Lontoossa, Göteborgissa tai missä tahansa maailmalla toimiville yrityksille, Fågelstedt kertoi.

Monia ammatteja

Kyse on monista ammateista.

-Jo nyt voit saada apua etänä lääkäriltä tai sairaanhoitajalta. Monet ekonomit tekevät töitä etänä. Nykyisin ympäri maailmaa löytyy hubeja (solmukohtia), joissa etätyötä tekevät voivat kohdata, mutta valitettavasti niitä ei vielä ole Ruotsissa, Fågelstedt sanoi.

Etänä toimivat yritykset voivat aloittaa työpäivän yhteisellä etäkokouksella, jonka jälkeen jokainen tekee töitä omalla tahollaan. Työntekijät kohtaavat toisensa kerran tai kahdesti vuodessa jossain päin maailmaa ja saavat näin myös sosiaalisen kontaktin työkavereihinsa.

Yhä useammat voivat asua maaseudulla

Uumajan yliopiston vanhempi professori Christine Hudson näki kotona tehtävän työn mahdollisuutena hillitä väestön poismuuttoa maaseudulta.

-Tällä hetkellä maaseudun ongelmana on etenkin naisten poismuutto. Jos voisi tehdä töitä kotoa käsin, maaseudulla asumisen mahdollisuudet paranevat ja työ voi olla ammattitaitoa vastaavaa. Uusi teknologia voi tässä auttaa. Kyse voi olla edellä mainitusta etälääkäristä tai kenties etähammaslääkäristäkin. Tarvitaan hieman mielikuvitusta ja innovatiivista ajattelua, Hudson totesi.

Lisäksi hän korosti, että pitää murtaa käsitys siitä, mitkä ovat naisten ja miesten töitä.

-Kun nyt monet toimialat lähtevät pois maaseudulta, täytyy löytää vaihtoehtoja. Silloin ei saa juuttua ajatukseen naisten ja miesten töistä vaan miettiä, mitkä työt sopivat itselle, Hudson sanoi.

Osaamisen merkitys

Jens Sörvik tutkii Tillväxtverketissä innovatiivisia järjestelmiä. Hän korosti erikoistumisen ja osaamisen merkitystä.

-Osaaminen on alueella suuri resurssi. Se voi tulla kiertolaisilta, jotka muuttavat paikasta toiseen, tai ihmisiltä, jotka haluavat asua aloillaan jossakin paikassa. On tärkeää, että alueen tekninen kehitys houkuttelee sinne osaavia ihmisiä. Kyse on älykkäästä erikoistumisesta, kuten esimerkiksi Åressa, jossa on yhdistetty laskettelumatkailu ja vaatteiden ompelu. Norrbottenissa prosessiteollisuus on pitkään ollut peruselinkeino, mutta esimerkiksi Facebookin sijoittumisen myötä sen rinnalle on nyt tullut uutta osaamista. Uusia avauksia on koko ajan tarjolla ja meidän pitää kokeilla ja testata niitä, Sörvik kehotti.