2020, Uutinen 02.11.2020 Paula Mikkola
Toisessa maassa suoritettujen ammattitutkintojen hyväksyminen ja tunnustaminen on pitkään ollut rajaeste Pohjoiskalotilla. Nyt Övertorneån Koulutus Nord toteuttaa sitä koskevaa pilottihanketta yhdessä pohjoismaisen Rajaesteneuvoston kanssa. -Kartoitamme rakennusalan ammattitutkintojen hyväksymistä ja kehitämme sitä varten ehdotuksia. Meille rajat ylittävä liikkuvuus on Pohjoiskalotin työmarkkinoilla tärkeää, sanoo Koulutus Nordin johtaja Leif Lahti.

Koulutus Nord on myös yksi Arbeta Tillsammans Interreg-hankkeen päätoteuttajista. Suomalais-ruotsalaisen rajat ylittävän hankkeen tavoitteena on lisätä työmarkkinatoimijoiden tietoisuutta työvoiman liikkuvuuden mahdollisuuksista Pohjoiskalotilla. Tästä olemme jo kertoneet muissa artikkeleissa.

Juhlinta siirtyy

Koulutus Nord on ainoa Pohjoismaiden yhteinen ammattikoulu. Sen toiminta käynnistyi Pohjoiskalotin neuvoston edeltäjän aloitteesta vuonna 1970, kuten aiemmin olemme kertoneet.

-Olimme suunnitelleet vuodelle 2020 monipuolista ohjelmaa, jolla 50-vuotista toimintaa olisi juhlittu. Valitettavasti koronaepidemia keskeytti kaiken ja olemme joutuneet siirtämään monia asioita myöhäisemmälle syksylle tai ensi vuoden alkuun riippuen siitä, miten koronatilanne kehittyy, Lahti kertoo.

Kolmisenkymmentä ammattikurssia

Tänä päivänä Koulutus Nord tarjontaan sisältyy kolmisenkymmentä ammattikurssia. Niihin kuuluu monien alojen ammatteja, alkaen Ruotsin ainoasta suutarikoulutuksesta aina hoitoalan, tietotekniikan ja autonasentajan kursseihin. Koulussa on 285 oppilaspaikkaa ja seitsemisenkymmentä työntekijää, mikä tekee oppilaitoksesta Övertorneån kunnan toiseksi suurimman työnantajan. Koulutuksen metodina on opettaa työ tekemisen kautta, jolloin toiminta pohjautuu käytännössä oppimiseen eikä puhtaasti teoreettiseen opetukseen.  

-Meillä on jatkuva sisäänotto ja joka vuosi koulutusta saa noin 400 opiskelijaa. Kurssien pituudetkin vaihtelevat melkoisesti, Lahti kertoo.

Sähköautoja ja aurinkokennoja

Leif Lahti kertoo, että koulu etsii koko ajan uusia ajankohtaisia ammattialoja.

-Tällä hetkellä suunnittelemme ajoneuvokoulutusta sähköautoille, joiden määrä kasvaa koko ajan. Se edellyttää meillä sähkö- ja ajoneuvo-opetuksen yhteistyötä. Toinen tuleva koulutus koskee aurinkokennojen asentamista. Koronakriisistä huolimatta uskomme matkailun jatkossa lisääntyvän. Koulu on aikaisemmin tarjonnut matkailualan opetusta, jota tällä hetkellä ei ole, mutta uskon sen palaavan kurssitarjontaan tulevaisuudessa, Lahti sanoo.

Hän uskoo myös digitaalisen etäopetuksen lisääntyvän.

-Koronapandemian aikana olemme huomanneet etäopetuksen tarjoavan meille uusia mahdollisuuksia. Uskon sen myös yleistyvän pandemian jälkeen, Lahti toteaa.

Ammattitutkintojen hyväksyntä

Toisessa maassa hankitun ammattitutkinnon hyväksyminen, validointi, on useiden vuosien ajan ollut ongelma Pohjoiskalotilla. Se on myös kysymys, jonka ratkaisemiseksi Pohjoiskalotin neuvosto, Rajaneuvonta ja Koulutus Nord ovat tehneet paljon töitä.

-Kun Koulutus Nordin toiminta käynnistyi viisikymmentä vuotta sitten, kursseja varten oli yhteinen opintosuunnitelma, jonka kaikki osallistujamaat olivat hyväksyneet. Ruotsin ja Suomen opintosuunnitelmat ovat vielä tänäänkin melko samanlaiset, mutta Norjassa on enemmän byrokratiaa ja vaatimuksia saada tutkinto hyväksyttyä. Esimerkiksi sähkömiehen tutkintoon vaaditaan siellä käytännön harjoittelu, Lahti kertoo.

Pilottihanke

Osittain tätä ongelmaa Koulutus Nord pyrkii nyt ratkaisemaan pilottihankkeessaan yhdessä Rajaesteneuvoston kanssa. 

-Hanke kohdistuu siis ensi kädessä rakennusalan ammatteihin. Rajat ylittävä liikkuvuus on meille tärkeää pohjoismaisilla työmarkkinoilla. Niitä toimenpide-ehdotuksia, joihin hankkeessa päädytään, on tarkoitus pystyä soveltamaan myös muilla toimialoilla, Lahti sanoo.

Rajaesteneuvosto toimii suoraan pohjoismaisten yhteistyöministereiden ja Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa.