Uutinen 11.05.2022 Paula Mikkola
-Olette Euroopan vihreän ja digitaalisen siirtymän etulinjassa. Olette uuden tekniikan testialustana ja edelläkävijöitä monella alalla, lähtien luonnonvarojen vihreästä käytöstä ja päätyen etäisyyksiä ylittävien, innovatiivisten e-terveysratkaisujen kehittämiseen. Koheesio- ja uudistusasioiden EU-komissaari Elisa Ferreira totesi tämän Skellefteån NSPA-konferenssin puheenvuorossaan.

Ferreira otti esiin myös haasteet, joita arktinen ilmasto, pitkät etäisyydet, harva asutus ja luonnonvaroihin perustuva talous tuovat mukanaan.

-Innovaatiot, osallistuminen vihreään siirtymään, valmius ja osaaminen, joita hyödynnätte joka päivä, ovat ainutlaatuisia, hän totesi.

Kolme arktista haastetta

Elisa Ferreira nosti esiin kolme tärkeää haastetta, jotka pohjoisilla alueilla on.

-Kyse ei ole vain haasteista vaan myös kolmesta tärkeästä tavasta toimia laadun edistäjänä ja esimerkkinä muille eurooppalaisille. Olette merkittäviä kumppaneita Euroopan koheesiopolitiikan menestyksellisessä toteuttamisessa ja edustatte vahvaa Ruotsin, Suomen ja Norjan välistä yhteistyötä, hän sanoi.

Ensimmäinen haaste on jatkaa kehittämistä arktisten vahvuuksien pohjalta ja edistää arktista vetovoimaa.

-Siinä voi olla kyse esimerkiksi ulkoilun, matkailun ja kulttuurin välisestä luontaisesta kytkennästä, jossa lumi, jää ja arktinen ympäristö yhdistyvät muotoiluun ja arkkitehtuuriin ja näin luovat uusia liiketoiminnan malleja, Ferreira sanoi. 

Paikallinen kehitys

Ferreira painotti, että yksi EU:n koheesiopolitiikan avaimista on paikallinen kehittäminen ja hyötyjen esiintuominen kaikilla alueilla.

-Arktisen ohjelman tavoitteena on tehdä kasvun ja työpaikkojen avulla alueesta entistä houkuttelevampi ja elinvoimaisempi. Siellä pitää olla tarvittava infrastruktuuri, mobiileja ratkaisuja ja peruspalveluita, jotka houkuttelevat ihmisiä ja uusia yrityksiä, hän sanoi.

Pitkän tähtäimen ohjelma

Ferreiran mielestä EU:n uuden vision viides tavoite lähellä kansalaisia olevasta Euroopasta tarkoittaa käytännössä lisää paikallisia investointeja, paikallisia alueita ja yhteisöjä yhdistäviä kumppanuuksia. 

-Kiinnitämme entistä enemmän huomiota rakennemuutoksiin maaseudulla, vuoristoseuduilla sekä pohjoisilla ja harvaan asutuilla alueilla. Pyrimme näin tasaamaan alueiden välisiä kehityseroja, mikä hyödyttää kaikkia, Ferreira kertoi.

Hän muistutti, että EU on kehittänyt maaseudulle ja väestön kadosta kärsiville alueille pitkän tähtäimen politiikan.

-Vuonna 2040 yli puolet Euroopan asukkaista asuu väestönkadosta kärsivillä alueilla. Tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä peruspalveluiden ja työpaikkojen turvaamiseksi, nuorille mahdollisuuksia jäädä asumaan kotiseudulleen ja lisää alueellista vetovoimaa esimerkiksi parantamalla infrastruktuuria ja yleisiä palveluita, Ferreira sanoi.

Vihreä siirtymä

Toinen haaste on tukea arktisia alueita tulevaisuuden talouskehitystä silmällä pitäen.

-Uusi koheesio-ohjelma sisältää 700 miljoonan euron arvosta investointeja pohjoisen harvaan asutuille alueille. Ohjelman tärkeimmät painopisteet ovat vihreä, digitaalinen ja innovatiivinen siirtymä, Ferreira kertoi.

Hän korosti merialueiden innovaatioiden merkitystä, laajaa kumppanuutta työntekijöiden, yritysten, koulutuksen, paikallisten ja alueellisten toimijoiden kesken.

-Ruotsin, Norjan ja Suomen pohjoisten yliopistojen välinen yhteistyö on tärkeä väline osaamisen jakamisen, koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisen näkökulmasta, Ferreira sanoi.

Kestävyys

Ferreira kertoi, että Suomi on edelläkävijä kemianteollisuuden tutkimuksessa ja kehityksessä. Pohjoisin Ruotsi kehittää energia-alan ja uusiutuvan energian käytön tutkimusta ja innovaatioita.

-Kaikki nämä investoinnit ovat tärkeitä aluekehityksen kannalta ja täysin yhteneväisiä EU:n kestävyystavoitteiden kanssa. Pohjoisen alueen raaka-aineet, puhdas vesi, biologinen monimuotoisuus, uusiutuva energia, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja kestävät kuljetukset ovat tärkeitä koko Euroopalle, Ferreira luetteli.

Hänen mielestään Arktis tarvitsee tukea myös digitalisointiin.

-Siitä on yhtenä esimerkkinä on EU:n tuki laajakaistan rakentamisinvestointeihin Ruotsissa, Keski- ja Pohjois-Norrlannin alueilla, Ferreira kertoi.

Parempi elämänlaatu

Kolmas haaste on käytettävissä olevien rahoitusvälineiden yhdistäminen arktisen alueen kehittämisen edistämiseksi.

-Tavoitteemme on tarjota hallinnoille työkaluja ja räätälöityjä ratkaisuja, joilla Arktiksella asuvien ja toimivien ihmisten elämän laatua ylläpidetään ja parannetaan, Ferreira sanoi.

Kyse on pohjoisille alueille ominaisten erityishaasteiden ratkaisemisesta. Väestönkehityksen epätasapaino johtaa ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen. Paikallishallinnon pitää kattaa laajoja alueita ja ratkaista monimutkaisia, sektoreita ylittäviä kysymyksiä.

-Nämä haasteet ovat aluekehityksen pullonkauloja. Siksi on aivan erityisen tärkeää tarttua näihin kysymyksiin pitkällä tähtäimellä, jotta arktiset alueet voivat kukoistaa eivätkä ne jää kehityksessä jälkijunaan, Ferreira totesi.

Kent Lidman