Uutinen 12.10.2023 Kent Lidman
-Me pohjoisessa olemme maailman suunnannäyttäjiä. Euroopan historian suurimmat investoinnit tehdään tänään tänne. Pohjoisessa ei ole pulaa vain ammattitaitoisesta työvoimasta vaan yleensä ihmisistä, sanoi Rajaneuvonnan Kiirunan seminaarissa Ruotsin pohjoisen alueen uuden työnvälityksen päällikkö Ida Rönnblom, joka muutoksen keskellä sovittelee yhteen pohjoisen työnhakijoita ja vapaita työpaikkoja Skellefteån uudessa työnvälitystoimistossa.

Skellefteån uusi työvoimatoimisto avattiin viime vuonna suoraan hallituksen päätöksellä. Tehtävänä on varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saaminen, joka vastaa vihreän siirtymän myötä alueelle syntyvien ja sijoittuvien suuryritysten työvoiman tarpeeseen.

-Kaikki perustuu siihen, että saamme tänne uusia ihmisiä tänne töihin, Rönnblom sanoi.

100 000 uutta työpaikkaa

Arvioiden mukaan Pohjois-Ruotsin vihreiden investointien seurauksena syntyy suoraan 100 000 uutta työpaikkaa. Erityisen paljon töitä syntyy julkiselle sektorille. Työpaikoista 80 prosenttiin vaaditaan toisen asteen koulutus ja vain 20 prosenttia edellyttää korkeampaa koulutusta.

– Näkökulma on nyt muuttunut täysin aiemmasta. Maan eteläosissa kärsitään taantumasta, kun taas pohjoisessa eletään vahvaa nousukautta, joka jatkuu vielä ainakin 10-15 vuotta eteen päin, Rönnblom totesi.

On uskallettava panostaa

Työnvälityksen toiminta perustuu toimintakykyyn, kokoamiskykyyn ja rohkeuteen.

-Menestys edellyttää, että uskallamme panostaa, mutta myös epäonnistua, Rönnblom sanoi.

Liikkuvuus

Ihmisten liikkumismallit kuuluvat ratkaistaviin ongelmiin.

– Yksi suurimmista ongelmista on se, ettemme ole tottuneet muuttamaan vaan pysymme mieluiten niillä alueilla, jonne olemme juurtuneet, Rönnblom kertoi.

Miten houkutella tänne useampia?

Mitä pitää tehdä, jotta yhä useampia ihmisiä saataisi houkuteltua pohjoiseen?

-Pitää toteuttaa tiedotuskampanjoita ja toimenpiteitä, joiden puitteissa ihmiset ovat käydä kokeilemassa työskentelyä tai asumista pohjoisessa, osallistua eri tapahtumiin, järjestää kysyntää vastaavaa koulutusta ja kehittää uusia tapoja hyödyntää työmarkkinakoulutusta, Rönnblom luetteli.

Rajat ylittävä liikkuvuus

Näistä selviytyäkseen työnvälitys tekee yhteistyötä, pyrkii poistamaan maan sisäistä ja rajat ylittävää liikkuvuutta haittaavia esteitä, rekrytoi kansainvälisiä työntekijöitä ja kehittää pakettiratkaisuja.

-Voimme tarjota alueen toimijoiden ja kunnallisten tulomuuttopalvelujen kanssa erilaisia ratkaisupaketteja, jotka tekevät pohjoiseen muuttamisesta helpompaa, Rönnblom kertoi.

Koko suku mukana muutossa

Hän kertoo esimerkin Tukholmassa pidetyiltä messuilta, jonne työnvälitys yhteistyöverkostoineen osallistui.

-Piitimen osastolle tullut mies kertoi, että koko suku, yli 40 henkilöä, suunnittelee Piitimeen muuttoa, koska he haluavat välttää Tukholman seudun levottomuudet, Rönnblom sanoi.

Pohjoisen elinvoima

Miten pohjoisen elinvoimaa voidaan lisätä tulomuuton ja kotouttamisen avulla?

-Meidän pitää auttaa paikallisesti ja maailman tasolla suuria ja pieniä yrityksiä esimerkiksi asettumiseen liittyvän byrokratian kanssa, sanoo Business Tornion Hannaleena Posti.

-Me pyrimme saamaan nuoret liikkumaan rajojen yli Pohjolan alueella. Silloin muiden Pohjoismaiden kielet ja kulttuuri tulevat tutummiksi, kertoi Nordjobbin Emilia Modigh.

Verkostoja ja ohjeistusta

Oulussa rakennetaan verkostoja ja annetaan opastusta.

-Kaikissa kunnissa pitäisi olla maahanmuuttajille tarkoitettuja neuvontapalveluita. Työssäkäyvien kotouttaminen on myös tärkeää, sanoi Oulun kansainvälistymistalossa työskentelevä Rikupekka Leinonen.

-Tarjoamme opastusta ja tietoa yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka suunnittelevat naapurimaahan sijoittumista, ensisijaisesti Norjan ja Suomen välillä. Ruotsin ja Suomen välisiin kysymyksiin vastaa Tornion toimipiste. Kysymykset voivat koskea käytännön kysymyksiä, kuten pankkitilin avaamista tai yritystoiminnan käynnistämistä toisessa maassa, kertoi Skibotnin rajaneuvonnan toimipisteen Markus Lyyra.

Kielikoulutusta

Myös Troms-Finnmarkin alueelle tarvitaan paljon työväkeä.

-Kaikille toimialoille tarvitaan lisää työvoimaa. Me käsittelemme työssämme ammatillisia pätevyyksiä, kotouttamista, työvoiman rekrytointia ja asuntojen hankintaa. Monilla asiakkaillamme on liian heikko norjan kielen taito ja siksi järjestämme norjan ja englannin kielen opetusta. Kielitaito on kotoutumiselle erittäin tärkeää, totesi Troms-Finnmarkin NAV:in edustaja Tatjana Eriksen.

Ukrainan sodan vaikutus

Ukrainan sota on vaikuttanut myös pohjoisen työmarkkinoihin.

-Pandemian ja Ukrainan sodan jälkeen nuorten mielenkiinto Nordjobbia kohtaan näyttää kasvaneen, kertoi Emilia Modigh.

– Aikaisemmin Venäjällä liiketoimintaa harjoittaneiden yritysten kiinnostus länteen päin on selvästi kasvanut, kertoi Markus Lyyra.

Kent Lidman