Uutinen 30.03.2022 Paula Mikkola
-Pohjoisen perspektiivin avulla haluamme saada aikaan elävää vuoropuhelua kansalaisten ja päättäjien välille, kertoo Föreningen Nordenin ohjelmavastaava Emelie Dahlström-Ravn

”Pohjoinen perspektiivi – unelmien kooste” järjestetään Bodenin Pohjoiskalottikonferenssin yhteydessä (kts. toinen artikkeli).

Tarkoituksena on kerätä ihmisten ideoita ja unelmia, sitä mitä tulevaisuudessa on hyvä elämä Pohjolassa ja erityisesti sen pohjoisimmilla alueilla.

-Haluamme kokeilla ja tutkia uusia poliittisen vaikuttamisen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen osallistamisen muotoja paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja maailman tasolla. Etsimme unelmia ja ideoita eri muodoissa, ja kerromme niistä sitten edelleen alueen päättäjille, valtaa pitäville, poliitikoille ja yrittäjille, Dahlström-Ravn sanoo.

Piirustuksia ja musiikkia

Pohjoinen perspektiivi etsii kuvia, piirustuksia, käsitöitä, valokuvia, musiikkia, lauluja, malleja tai tekstejä, jotka kuvailevat ihmisten käsityksiä siitä, mitä on hyvä elämä tulevaisuuden Pohjolassa ja erityisesti sen pohjoisosassa.

-Emme kuitenkaan halua rajoittaa osallistumismahdollisuutta vain Pohjoiskalotin alueelle vaan koko Ruotsista, Norjasta tai Suomesta kuka tahansa voi lähettää meille oman näkemyksensä, Dahlström-Ravn kertoo.

Unelmien ja ideoiden keräyksen järjestävät Ruotsin, Norjan ja Suomen Norden-yhdistykset. Niiden avulla haluamme avata rajat ylittävän keskustelu siitä, mitä hyvä elämä Pohjolassa tarkoittaa.

-Haluamme saada esiin erilaisia näkökulmia ja luoda keskustelua rajojen yli. Kun poliittisten puolueiden ja yhteiskunnallisten järjestöjen jäsenmäärät alenevat, on tärkeää kehittää uusia keinoja, joiden avulla ihmiset saadaan mukaan yhteiskunnan kehittämiseen, Dahlström-Ravn toteaa.

Pohjoismainen raati

Unelmien ja ideoiden keräys käynnistyi 1. maaliskuuta ja päättyy 1. toukokuuta. Kansalaisten tulevaisuuden näkökulmia kerätään digitaaliselle alustalle. Kuka tahansa voi lähettää oman ehdotuksensa keräyksen kahteen teemaan, unelmiin tai ideoihin. Pohjoismainen raati, jonka jäsenet edustavat yhteiskunnan eri sektoreita, valitsevat erityisen tärkeinä pitämänsä teemat ja näkökulmat, joihin pitäisi kiinnittää huomioita.

Tulokset esitellään ja niistä keskustellaan Bodenin Pohjoiskalottikonferenssissa.

-Raati tulee nostamaan esille myös saapuneiden ehdotusten asioita. Tulemme keskustelemaan niistä Pohjoiskalottikonferenssissa ja välittämään tuloksista tietoa niin alueiden päättäjille kuin laajemminkin, myös pohjoismaisesta näkökulmasta, Dahlström-Ravn kertoo.

Lisätietoja unelmien ja ideoiden keräyksestä löydät nettiosoitteesta

www.norden.se/nordperspektiv

Kent Lidman