2019, Uutinen 19.09.2019 Paula Mikkola
-Pohjois-Suomen ja Tornionlaakson matkailun kehittämisessä on suuria haasteita, sanoin Lapin liiton matkailuasiantuntija Satu Luiro, kun hän osallistui Tornionlaakson neuvoston matkailua käsitelleeseen seminaariin Haaparannalla.

Satu Luiron esityksen otsikkona oli ”Lapin matkailu tilastojen valossa ja matkailun heikot signaalit – miten saamme vauhtia Tornionlaakson matkailuun?”

Tärkeä elinkeino

Hän kertoi, että Lapin matkailu kasvaa ja elinkeinon tärkeys korostuu.

-Lapissa on vuosittain 3 miljoonaa yöpymistä ja matkailun liikevaihto on lähes miljardi euroa, Luiro kertoi.

 Monet matkailijat tulevat Aasiasta

-Paljon matkailijoita tulee Kiinasta, vaikka lukumäärä on viime vuoden aikana pienentynyt. Eurooppalaisia matkailijoita tulee Norjasta, Englannista ja Saksasta. Venäläisten määrä ei sitä vastoin ole erityisen merkittävä, Luiro totesi.

 Kestävää matkailua

Mitkä ovat Lapin matkailun haasteet ja mitä haasteita matkailu tuo sille kulttuuriympäristölle, johon matkailijoita viedään?

-Vaatimukset kestävästä ja ilmastoon mukautuvasta matkailusta kasvavat. Meidän kaikkien pitää pyrkiä vähentämään päästöjä. Lappi on riippuvainen ulkomaisesta lentoliikenteestä. Toivomme, että polttoaineista kehitetään ympäristöystävällisempiä ja lentoliikenteen päästöt vähenevät. Lentoliikenteen päästöjä pitää kompensoida ja muidenkin toimintojen päästöjä pienentää. Kannatamme myös junaliikenteen lisäämistä, Luiro kertoi.

 Digitaalisuus

Toinen haaste on digitalisaatio.

-Meidän tulee lisääntyvässä määrin hyödyntää uutta tekniikkaa ja tarjota valmiita paketteja matkailijoille. Tätä tehdään jo nyt, mutta siinä pitää pyrkiä entistä paremmaksi, Luiro sanoi.

 Kulttuurimatkailu

Lapissa ja Tornionlaaksossa on tärkeää kehittää myös harkittua kulttuurimatkailua.

-On tärkeää esitellä paikallista elämää ja paikallista kulttuuria. Yksinmatkustavien osuus kasvaa ja he haluavat mielellään tutustua paikalliseen kulttuuriin ja kokea sen, Luiro kertoi.

 Aktiivimatkailua

Mitkä ovat avaintekijöitä kävijöitä houkuttelevan matkailun luomisessa?

-Yksi tärkeä asia on elinvoimaisuus ja aktiviteettien tarjonta. Toinen on houkuttelevuus, jossa voi olla kysymys esimerkiksi hyvästä sijainnista. Täytyy myös olla jokin sellainen arvo, joka saa kävijän haluamaan tulla juuri siihen paikkaan. Matkailuelinkeinolla pitää olla sellainen usko tulevaisuuteen, että kävijäkin aistii sen, Luiro totesi.

 Yhteistyötä, yhteistyötä

Miten tähän päästään?

-Tärkeä sana tässä yhteydessä on yhteistyö, yhteistyö, yhteistyö. Kukaan ei pysty tähän yksin vaan siihen tarvitaan oman ja lähialueen yritysten hyvää yhteistyötä, Luiro sanoi.

Tornionlaakson matkailu

Kun puhutaan erityisesti Tornionlaakson matkailusta, niin on tärkeää löytää oikea kohderyhmä, jota tämän alueen kulttuuri kiinnostaa.

-Kyse on fokusoinnista ja määrätietoisuudesta. Tornionlaaksolla on jännittävä historia, joka on kertomisen arvoinen. Historia on oma tuotteensa, joka houkuttelee kävijöitä. On tärkeää tunnistaa tämä tuote ja korostaa Tornionlaakson rajatonta rajaa. Kävijälle voitaisiin esimerkiksi tarjota todistusta rajattoman rajan ylittämisestä, Luiro ehdotti.

 Järkevää kasvua

Kyse on myös matkailuelinkeinon järkevästä kasvusta.

-Kasvu ei saa olla liian nopeaa, mutta toimialan pitää kehittyä myönteisesti. Pitää rakentaa matkailutoimintaa, joka on vastuullista ja kehittyvää, Luiro totesi.