2021, Uutinen 03.02.2021 Paula Mikkola
-Juuri nyt kyse on matkailualan henkiinjäämisestä. Toimiala on karhun tavoin vaipunut horrokseen ja yrittää selviytyä korona-pandemiasta talven yli. Tämän toteaa Swedish Lapland Visitors Boardin vt. toimitusjohtaja Annika Fredriksson. Pandemia on muuttanut matkailun toimintaedellytyksiä Pohjoiskalotilla ja työtä Visit Arctic Europe II hankkeessa.

Annika Fredriksson kertoo miten voimakkaasti korona-pandemia on vaikuttanut matkailuun kaikkialla maailmassa.

-Tämä on 1930-luvun jälkeen pahin talouskriisi. Monet matkailualan yritykset ovat lomauttaneet lyhytaikaisesti henkilökuntaansa. Se ei itse asiassa lainkaan sovi matkailualan yrityksille. Jos asiakkaita saapuu lyhyellä varoitusajalla, henkilökuntaa ei ole paikalla. Omistajat joutuvat usein itse työskentelemään kellon ympäri eikä heillä ole mahdollisuutta valmistautua muutokseen ja normaaliin palaamiseen pandemian jälkeen, Fredriksson toteaa.

Tukea tarvitaan

Usein matkailuyritykset joutuvat ottamaan lainaa pankista selviytyäkseen kiinteistä kuluista ja pysyäkseen hengissä.

-Pankkilainat ja verojen maksun siirtäminen myöhemmäksi heikentävät yrityksen elinvoimaa. Yritykset tarvitsevat nopeasti taloudellista tukemista, jota ainoastaan maan hallitus voi antaa. Toimialamme on kärsinyt merkittävästi kansallisen tason poliittisista päätöksistä, joilla viruksen leviäminen on pyritty hidastamaan. Kunnioitamme tehtyjä toimenpiteitä, mutta samalla toivomme matkailualalle sovellettua tukea, joka maksetaan meille viipymättä. Vaikuttaa siltä, että tietoa siitä, miten matkailuala toimii, on liian vähän tai sitten kansallinen politiikka ei kanna matkailualasta huolta samalla tavoin kuin muista kriisissä olevista toimialoista, Fredriksson sanoo.

Yhteistyötä yli rajojen

Hän korostaa Pohjoiskalotin rajat ylittävän yhteistyön merkitystä matkailualalle. Pohjoiskalotin matkailutoimijoilla on menossa Interregin rahoittama Visit Arctic Europe II yhteistyöhanke, jonka yhtenä tarkoituksena on markkinoida Pohjoiskalottia yhteisenä kohteena matkailijoille. Sen kautta jotkut alueet tavoittelevat kävijämäärissä kymmenen prosentin kasvua ja matkailuyritysten kannattavuuden kohentamista, joista olemme aikaisemmissa artikkeleissa kertoneet.

-Ainutlaatuinen arktinen kulttuuri ja luonto ovat olleet meille menestyksen perusta kansainvälisillä markkinoilla. Nyt niitä on tarkoitus täydentää pohjoismaisilla markkinoilla. Uskon, että alueella on suurta potentiaalia houkutella kävijöitä. Olemme kuin oma valtio maamme sisällä, Fredriksson toteaa.

Talvimatkailijat katoavat

Koronapandemian vuoksi myös Suomen Lappi on kärsinyt huomattavasti.

-Yli puolet kävijöistämme tulee ulkomailta, etupäässä Keski-Euroopasta ja Aasiasta. He ovat lähes kadonneet pandemian aikana. Meillä on yleensä paljon matkailijoita joulun aikaan ja talvisesonki on meille tärkeä. Nyt se jää toteutumatta ja matkailuyritykset kärsivät rajusti, kertoo Suomen Lapin matkailuelinkeinon liitosta Nina Forsell.

Foto:Maija-Liisa Juntti YLE

Konkurssi uhkaa

Lapin matkailuelinkeinon liitto on tehnyt Lapin kauppakamarin kanssa kolme yhteistä kyselyselvitystä matkailuyritysten tilanteesta ja neljäs tutkimus on nyt tekeillä.

-Edellisessä tutkimuksessa yli 60 prosenttia Lapin matkailuyrityksistä pelkäsi päätyvänsä konkurssiin vuoden 2021 aikana pandemian takia, Forsell kertoo (selvityksestä kerroimme myös Pohjoiskalotin neuvoston kokouksen raportoinnin yhteydessä).

Laki suojaa konkurssilta

Konkurssien määrän vähentämiseksi Suomessa on väliaikaisesti ollut käytössä laki, joka tekee lainan antajille ja muille velkojille hankalammaksi saattaa yritys konkurssiin.

-Se on vähentänyt konkurssien määrää, mutta laista tullaan asteittain luopumaan syksyyn mennessä, Forsell kertoo.

Hän kertoo, että pandemian aikana erityisen vaikeaa on niillä matkailuyrityksillä, joilla on suuret kiinteät kustannukset.

-Meillä on Lapissa paljon vetokoirayrityksiä, joilla on tuhansia koiria. Koirat on ruokittava ja niistä huolehdittava pandemiasta huolimatta. Siitä koituu isoja kustannuksia, jos ei ole mitään tuloja, Forsell toteaa.

Hankkeelle jatkoaikaa

Lapilla on päävastuu Visit Arctic Europe II hankkeesta.

-Hankkeen oli alun perin määrä päättyä keväällä, mutta kun pandemian vuoksi emme ole pystyneet toteuttamaan suunniteltuja toimenpiteitä, hankkeen toteuttamisaikaa on jatkettu ensi syksyyn. Digitaalisia esittelyitä ja etäkokouksia pidetään paljon enemmän kuin alkujaan oli suunniteltu, Forsell kertoo.

Hanke tulee keskittymään myös syyssesonkiin.

-Meillä on melko hyvin matkailijoita talven ja kesän aikana ilman pandemiaa. Syksy on heikoin sesonki ja siksi suuri osa hankkeesta keskittyykin juuri syysmatkailun kehittämiseen, Forsell sanoo.

Iskee kovaa Pohjois-Norjan matkailuun

Pohjois-Norjassa jopa 90 prosenttia talvisesongin matkailijoista tulee ulkomailta, lähinnä Euroopasta, USA:sta ja Aasiasta.

-Koronapandemian takia rajat on suljettu ja matkailijat ovat kaikonneet. Olemme nyt panostaneet enemmän kotimaisten matkailijoiden houkuttelemiseksi Pohjois-Norjaan, kertoo NordNorsk Reiselivin Trond Overås.

Vähemmän aktiviteetteja

Visit Arctic Europe II –hankkeessa Pohjois-Norjan toimijat ovat joutuneet luopumaan monista suunnitelluista aktiviteeteista pandemian takia.

-On tärkeää olla joustava. Olemme poistaneet ja siirtäneet hankkeen aktiviteetteja. Olemme toteuttaneet digitaalisesti kaiken, mikä on ollut mahdollista, Overås sanoo.

Foto: Christer Pedersen iTromsö

Lentoyhteyksien merkitys

Hän toivoo pandemian laantuvan kesän aikana.

-Ennusteiden tekeminen on aina vaikeaa, mutta toivomme, että tilanne helpottuu kesän aikana, kunhan rokottamiset etenevät suunnitelmien mukaisesti. Ongelmaksi voi tulla se, etteivät lentoyhteydet toimi kuten aikaisemmin. Olemme täällä pohjoisessa erittäin riippuvaisia toimivista lentoyhteyksistä. Epäilen, että kestää vuoteen 2023-2024 saakka ennen kuin tilanne palautuu sille tasolle, missä olimme vuonna 2019, Overås toteaa.