Uutinen 08.03.2022 Paula Mikkola
-Meidän ei tule enää koskaan sulkea rajoja samalla tavoin kuin pandemian aikana. Pohjoisesta pitää tehdä rajaton niin, että tämän alueen asukkaat voivat liikkua vapaasti rajojen yli. Näin totesi Suomen ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttonen puheessaan Kirkkoniemen konferenssissa.

Anttonen korosti myös Venäjän rajan auki pitämistä.

-Me olemme Venäjän naapureita ja yhteistyön pitää jatkua Ukrainan tapahtumista huolimatta. Vientiä ja tuontia maiden välillä sekä arkipäivän käytännön yhteistyötä pitää pystyä jatkamaan, hän sanoi.

Euroopan ja Aasian väliset kuljetukset ovat yksi tärkeä yhteistyön alue.

-Murmanskissa investoidaan paljon kuljetusinfrastruktuurin rakentamiseen, esimerkiksi rakennetaan useita uusia jäänmurtajia, Anttonen kertoi.

Sähköiset lentomatkat

Hän mainitsi myös Suomen panostuksen saada nuoret pysymään Barentsin alueella ja kuljetusten sähköistyksen.

-Toivomme, että kymmenen vuoden sisällä lentoliikenne saadaan sähköistettyä, Anttonen sanoi. 

Hän puoltaa myös pohjoisen tuulivoimainvestointeja.

-Niiden pitää olla paikallisesti ankkuroituja ja tuottaa lisäarvoa paikallisyhteisöille. Niiden rahoittaminen pitää ratkaista muuten kuin verorahoilla, Anttonen sanoi.

Yhteistyön merkitys

Venäjän Norjan suurlähettiläs Teimuraz O. Ramishvili korosti arktisen alueen yhteistyön merkitystä.

-Aina ei pidä uskoa sitä, mitä maiden hallitukset sanovat. Tällaiset konferenssit ovat tärkeitä yhteistyön kehittämiselle täällä pohjoisessa. Olemme kiitollisia Norjan entiselle ulkoministerille Thorvald Stoltenbergille, että hän teki aloitteen Barentsin alueen yhteistyön käynnistämisestä 1990-luvun alkupuolella, Ramashvili sanoi.

Suurlähettiläs painotti aluetason yhteistyön tärkeyttä.

-Aluetason yhteistyö on myös tärkeää maailmantason yhteistyön rinnalla. Meidän tulee luottaa itseemme ja jakaa kokemuksia rajan yli. Meidän pitää tehdä tyhjiksi ne kielteiset merkit, joita nyt on näkyvissä Venäjän ja muiden valtioiden yhteistyön vähenemisestä. Toivon, että Ukrainaan saadaan rauha ja että pohjoisen yhteistyö ei nyt kärsi, Ramishvili sanoi.

Pohjoista ystävyyttä

Murmanskin varakuvernööri Olga Kuznetsova korosti pohjoisten alueiden välistä ystävyyttä.

-Olemme ystäviä ja olemme perinteisesti tehneet paljon asioita yhdessä. Murmanskilla on monia yhteistyöhankkeita muiden Arktiksen valtioiden kanssa, muun muassa kuljetusten ja matkailun kehittämiseksi. Norjan ja Venäjän välillä on menossa useita rajattomia hankkeita, hän totesi.

Hän toivotti kaikki konferenssin osallistujat tervetulleiksi tulevaan Arctic Forum tapahtumaan Murmanskissa.

-Sen teemana on uusien työpaikkojen luominen alueelle esimerkiksi yrittäjyyttä ja liiketoimintaa kehittämällä. Valtioidemme välinen keskustelu on tärkeää, Kuznetsova sanoi.

Infrastruktuuri

Troms-Finnmarkin maakuntahallinnon edustaja Ronald Werners nosti esiin hyvän infrastruktuurin merkityksen pohjoisilla alueilla.

-Meidän tulee satsata alueellisten kuljetusten parantamiseen. Meillä olevan öljyn- ja kaasuntuotannon lisäksi meidän tulee panostaa Itä-Finnmarkissa vetykaasun tuotantoon ajoneuvoja varten, Werners sanoi. 

Hän painotti myös, muiden puhujien tavoin, miten tärkeää on panostaa nuorisoon.

-Yhteistyötä tarvitaan urheilun, kulttuurin ja muilla aloilla, joiden kautta nuoret voidaan saada jäämään pohjoiseen ja vähentää alueelta poismuuttoa, Werners totesi.

Kent Lidman