2017, Uutinen 15.10.2017 Paula Mikkola
Finnmarkin puheenjohtajuuskauden tärkeitä teemoja ovat rajojen mahdollisuuksien korostaminen, rajaestetyö, väestönkehitys- ja ympäristökysymykset, kokemusten vaihto sekä toimivat liikenne- ja viestintäyhteydet.

Lapin liiton Arto Ojala luovutti puheenjohtajuuden Finnmarkin maakuntahallinnon Remi Strandille Pohjoiskalotin neuvoston syyskokouksessa Vesisaaressa. Finnmark toimii puheenjohtajana vuosina 2017-2018.

Remi Strandin mielestä rajat ylittävä Pohjoiskalottiyhteistyö on tärkeä asia.

-Kiinnostukseni pohjoiskalottiasioihin heräsi, kun 13-vuotiaana osallistuin jalkapallon Kalottimestaruuskisoihin. Se oli ensimmäinen kokemukseni käytännön pohjoiskalottiyhteistyöstä, hän kertoo.

 

Rajan mahdollisuudet

Finnmark esitteli puheenjohtajuusohjelmansa Vesisaaren kokouksessa. Remi Strand uskoo rajan mahdollisuuksiin ja siihen, että koordinoimalla tärkeitä kysymyksiä vahvistetaan Pohjoiskalotin yhteistyön merkitystä.

-Pohjoiskalotti pitää nähdä yhtenäisenä alueena. Luonnollisesti maiden välillä on pieniä eroja, mutta vahvistamalla yhteistyötä rajojen yli voimme ohittaa ne. Meidän tulee keskustella toistemme kanssa ja jokaisen maan kansallisten tasojen kanssa niin, että olemassa olevia rajaesteitä saadaan vähennettyä. Meidän pitää myös yhdessä tehdä töitä uusien rajaesteiden ehkäisemiseksi, esimerkiksi EU-päätösten seurauksena. Vaikka Norja ei ole EU:n jäsen, noudatamme EU:n säädöksiä ETA-sopimuksen perusteella, Strand sanoo.

Remi Strandin mielestä rajaesteiden vähentäminen ja se työ, mitä Pohjoiskalotin rajaneuvonta tekee, ovat Pohjoiskalotin neuvoston tärkeimpiä tehtäviä.

-Tästä syystä on tärkeää saada varmistettua Pohjoiskalotin rajaneuvonnalle pysyvä rahoitus. Mielestäni kustannukset pitää jakaa eri toimijoiden kesken ja pyrimme puheenjohtajuuskaudellamme löytämään tähän ratkaisun vuoteen 2019 mennessä, Strand kertoo. 

 

Yksinkertaisemmat kanavat

Finnmarkin painopisteisiin kuuluvat myös Pohjoiskalotin väestönkehityksen haasteisiin ja osaavan työvoiman tarpeeseen vastaaminen.

-Pitää olla mahdollista muuttaa ja tehdä töitä toisessa maassa. Pitää päästä eroon rajat ylittävää työssäkäyntiä vaikeuttavista esteistä, esimerkiksi verokysymyksistä, jotka perustuvat kunkin maan kansallisiin päätöksiin. Täytyy löytyä yksinkertaisempia päätöksentekokanavia ja monet niistä päätöksistä, jotka nyt tehdään kansallisella tasolla, pitää voida ratkaista kussakin maassa aluetasolla, Strand toteaa.

 

Koordinointia tarvitaan  

Remi Strand uskoo vahvasti kansalaisten välisen yhteistyön kasvuun ja Pohjoiskalotin neuvoston kanssa samalla maantieteellisellä alueella työskentelevien toimijoiden väliseen koordinaatioon.

-Meillä on esimerkiksi Barentsin ja arktinen yhteistyö, joissa joillakin sektoreilla voimme sovittaa toimintamme yhteen. Toivon, että Suomi ja Ruotsi olisivat aktiivisempia Barentsin yhteistyössä ja näkisivät laajemman koordinaation tuomat mahdollisuudet. Meillä on myös harvaan asuttujen alueiden NSPA-verkosto, joka on vielä yksi foorumi, josta Pohjoiskalotilla tehtävä työ voi hyötyä. Kaiken kaikkiaan yhteistyömahdollisuuksia muiden toimijoiden kanssa on runsaasti, Strand toteaa.

 

Alueen oma identiteetti

Finnmark tulee painottamaan myös ympäristökysymyksiä, jotka pääosin kuuluvat Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston toimintaan.

Pohjoiskalotin neuvoston tärkeimpiä tehtäviä on asukkaiden välisen, rajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen pohjoisessa. Siihen sisältyvä kokemusten vaihto ja alueen identiteetin vahvistaminen ovat myös tärkeitä asioita.

-Maiden välillä on paljon yhteistä. Pyrimme lisäämään kulttuurivaihtoa ja vähentämään eri kielistä johtuvia esteitä. Vesisaari on yksi hyvä esimerkki siitä, miten monet kulttuurit voivat tulla toimeen keskenään ja oppia toisiltaan. Se on myös tärkeä kysymys Pohjoiskalotin 50-vuotisjuhlissa, Strand kertoo.

 

Jäämeren rata

Liikenne- ja viestintäkysymykset ovat tärkeitä Pohjoiskalotin yhteistyön toimimisen kannalta.

-Olemme iloisia uusista suunnitelmista rakentaa rautatie Rovaniemen ja Kirkkoniemen välille. Tavoitteemme on kymmenkertaistaa Norjan lohen vienti, joka tällä hetkellä kulkee kuorma-autoilla Suomen halki. Jäämeren rata hyödyttäisi merkittävästi koko Pohjoiskalottia, Strand sanoo.

Hän haluaa myös parantaa pohjoiskalottiyhteistyön näkyvyyttä.

-On tärkeää levittää enemmän tietoa Pohjoiskalotin neuvoston toiminnasta, yhteistyöstä ja rajan tarjoamista mahdollisuuksista. Rajayhteistyön tulee olla avointa ja näkyvää, Remi Strand toteaa.