Uutinen 13.06.2024 Kent Lidman
Pohjoiskalotin neuvosto suunnittelee hakemusta Interreg Aurora -ohjelmaan Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan organisaation, omistuspohjan, henkilöstön ja rahoituksen vahvistamiseksi. Hanke olisi tilapäinen ratkaisu akuuttiin resurssipulaan, mutta sen tavoitteena on varmistaa pysyvä rahoitus niin, että toimintaa voidaan toteuttaa ja kehittää pitkällä tähtäimellä.

Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola kertoi tämän Rajaneuvonnan uudistetun ohjausryhmän kokouksessa, jossa keskusteltiin vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta.

-Aiomme jättää hakemuksen syyskuussa. Päähakijana on Region Norrbotten, joka vastaa neuvoston puheenjohtajuudesta vuodesta 2025 lähtien kolmen vuoden ajan, Mikkola kertoi.

Vuosiseminaari Vaasassa

Rajaneuvonnan suurin tapahtuma vuoden 2024 aikana on Vaasassa 12.–13. kesäkuuta pidettävä seminaari. Sen pääteemana on Pohjoismaiden välisen yritystoiminnan laajentaminen. Seminaariaiheet käsittelevät muun muassa kysymyksiä yritysten perustamisesta toiseen Pohjoismaahan; kansainvälisiä palveluita, jotka auttavat Suomessa yrityksiä toiminnan laajentamisessa Ruotsin tai Norjan markkinoille; mistä saada työvoimaa; sekä miten päästä yhdessä Visio 2030:n tavoitteisiin?

Työmarkkinapoliittista yhteistyötä

Toinen Rajaneuvonnalle merkittävä tapahtuma on pohjoismainen työmarkkinapoliittinen konferenssi Ruotsissa 18.–19.kesäkuuta.

-Siellä juhlitaan Pohjolan työmarkkinapoliittisen yhteistyön 70 vuotta, Mikkola selitti.

Tiedottamisen ja rajaestetyön ohella merkittävä osa Rajaneuvonnan toiminnasta liittyy työvoiman rajat ylittävän liikkuvuuden edistämiseen, rahoitukseen ja resursseihin.

Vuoden 2024 muuta toimintaa

Seuraavassa on luettelo muista Rajaneuvonnan vuoden 2024 toiminnoista:

– ylläpitää hyviä suhteita vastuuministeriöihin, suurlähetystöihin, keskeisiin viranomaisiin ja Rajaesteneuvoston jäseniin toiminta-alueen maissa,

– osallistuu Pohjoiskalotin neuvoston kevät- ja syyskokouksiin sekä tiedottaa neuvoston jäsenille Rajaneuvonnan toiminnasta ja alueelle tärkeiden rajaestekysymysten käsittelystä,

– tekee valmiiksi chat-robotin ja päivittää Rajaneuvonnan kotisivuja tiedoilla, jotka selkeästi liittyvät toimintaan Ruotsin, Suomen ja Norjan välisten rajojen yli (mahdollisesti lisää kotisivuille tietoa myös pohjoissaamen kielellä).

Kotisivujen uusiminen

– uusien kotisivujen tulee olla entistä käyttäjäystävällisemmät ja sisältää tietoja, jotka selkeämmin liittyvät Ruotsin, Suomen ja Norjan välisiin raja-alueisiin,

– mahdollisesti olla mukana tämän vuoden Suomi-Areenalla Porissa ja Ruotsin Almedalenin viikolla yhdessä Region Norrbottenin kanssa,

– olla näkyvillä Pohjoismaiden neuvoston istuntoviikolla Ruotsissa tänä syksynä yhdessä muiden pohjoismaisten tiedotuspisteiden kanssa,

-osallistua ajankohtaisiin konferensseihin, kuten Arctic Frontiersiin Tromssassa, High North Dialogueen Bodössä ja Norjan Eurooppa-päiville,

-olla mukana kansallisilla, alueellisilla ja EURES-rekrytointimessuilla (niin fyysisillä kuin digitaalisilla työnhakumessuilla),

-tarjota pop-up palvelua Pohjoiskalotin alueella tehtävillä kuntavierailuilla ja mahdollisesti myös Ahvenanmaalla,

-järjestää keväällä netin kautta neuvontaa veroilmoituksen täyttämisestä yhdessä veroviranomaisten kanssa, kun veroilmoituksen jättäminen on ajankohtaista jossakin toiminta-alueen valtiossa.

Kent Lidman