2017, Uutinen 26.11.2017 Paula Mikkola
Neuvoston juhlaseminaarin tulevaisuuspaneeli pohti Pohjoiskalottiyhteistyön roolin vahvistamista.

Pohjoiskalotin neuvoston tulee olla yhteinen avain, joka avaa ovia kaikilla Pohjoiskalotin alueilla, sanoi Norrbottenin lääninhallituksen elinkeinojohtaja Andreas Lind, joka on neuvoston entinen jäsen. Hän osallistui Vesisaaren juhlakonferenssissa Pohjoiskalotin neuvoston roolia koskevaan keskusteluun. 

Lind totesi, että neuvosto on ollut käynnistämässä monia yhteistyöprosesseja Pohjoiskalotilla. 

– Yritysten välillä tehdään paljon yhteistyötä ja sillä sektorilla on vielä paljon tekemistä. On tärkeää, että Pohjoiskalotin neuvostolla on yhteisiä tavoitteita ja että työtä tehdään yhdessä niiden saavuttamiseksi, Lind sanoi. 

Tarkempi kohdentaminen

Ruotsin Ulkoministeriön pohjoismainen suurlähettiläs Christer Bringeus oli samoilla linjoilla. 

-Kohdentaminen on yksi avainsana ja selkeys on toinen. Ne ovat erittäin tärkeitä pohjoismaisessa ja alueiden välisessä yhteistyössä. Niillä avaimilla voidaan avata monia ovia, Bringeus sanoi. 

Enemmän omia päätöksiä

Norjan suurkäräjät on päättänyt yhdistää Tromssan ja Finnmarkin maakunnat vuonna 2020. 

-Toivon, että alueuudistus tuo meille uusia tehtäviä ja laajentaa päätösvaltaa. Ei tarvitse käydä Oslossa niin usein, vaan voimme päättää enemmän itse, sanoi Finnmarkin maakuntaneuvoston puheenjohtaja Ragnhild Vassvik. 

-Kukaan ei kuuntele meitä, jos meistä ei tiedetä mitään. Kansalaisten välinen yhteistyö pitää saada uudelleen käyntiin Pohjoiskalotin neuvoston puitteissa, vaati Lapin kauppakamarin Timo Rautajoki. 

-Pohjoiskalotin neuvostolla on hyvät suhteet kuntiin, alueisiin ja elinkeinoelämään. Niiden kautta on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa alueen kehitykseen, totesi Norjan kunta- ja uudistusministeriön valtiosihteeri Grete Ellingsen. 

Mitä mieltä nuoret ovat?

Tromssan maakuntahallinnon Willy Örnebakk pohti, tuntevatko nuoret poliitikot Pohjoiskalotin yhteistyötä. 

-Mitä mieltä he ovat yhteistyöstä? Keskustelu on tärkeää toiminnan edistämisen kannalta. Ainakin yhteiset työmarkkinat, teknologia ja viestintä ovat yhteistyössä keskeisiä teemoja.  

-Pohjoiskalotista kirjoitetaan liian vähän lehdissä. Media on aivan liian keskittynyttä. Pohjoiskalotille tarvittaisi yhteistä uutisvälitystä, josta muiden maiden ajankohtaisia asioita voisi seurata, Timo Rautajoki sanoi. 

Pohjoiskalottiyhteistyö on meille tärkeää. 

-Pohjoiskalotin neuvoston pitää keskustella konkreettisista asioista, esimerkiksi rajaesteistä ja koulutuksesta. Barentsin ja Pohjoiskalotin yhteistyössä on hyvin paljon yhteistä, Ragnhild Vassvik kertoi.. 

-Harvaan asuttujen alueiden kysymykset ovat suuria haasteita. Rajaesteet ovat tuskallisia ja niiden selvittäminen on Pohjoiskalotin neuvostolle tärkeä tehtävä, Christer Bringeus totesi.