Uutinen 07.04.2022 Paula Mikkola
-Tässä geopoliittisessa ja -taloudellisessa tilanteessa hallitustenvälinen ohjelma, joka tukee tätä työtä, olisi niin Suomen, Pohjoismaiden kuin Euroopan yhteisten tavoitteiden näkökulmasta tärkeä uusi avaus, toteaa Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtaja Tanja Joona.

Pohjoiskalotin neuvosto kokoontui Rovaniemellä 5. – 6.4. kevätkokoukseensa, jossa käsiteltiin monipuolisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyviä asioita. Tilaisuudessa vieraili myös Suomen Barentsin alueen ja pohjoisen ulottuvuuden suurlähettiläs Jari Vilén, joka korosti yhteistyön merkitystä uudessa geopoliittisessa tilanteessamme.

Pohjoiskalotin neuvosto suosittaa, että Suomen, Ruotsin ja Norjan hallitusten tulisi yhdessä käynnistää Yhteinen Pohjoinen -ohjelman valmistelu. Konkreettisesti ohjelmalla vauhditettaisiin vihreää siirtymää panostamalla erityisesti uusiutuviin energiamuotoihin ja biomateriaaleihin. Lisäksi ohjelmalla kehitettäisiin pohjoisten alueiden huoltovarmuutta tieverkon ja rautatieyhteyksien yhteisellä strategialla sekä vahvistettaisiin tietoliikenteen runkoverkkoa Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä. Erityisen tärkeänä neuvosto pitää rajaesteiden poistamista, mikä helpottaisi yritystoimintaa, työssäkäyntiä ja yhteisiä investointeja. Ohjelma myös osaltaan kaventaisi kuilua ammattitaitoisen työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä niin, että tarpeelliset suuret muutostoimenpiteet saadaan toteutettua.

Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoiset investoinnit ja investointipotentiaali ovat käytännössä avainasemassa vihreän siirtymän toteuttamisessa. Eurooppalaisesta näkökulmasta paine katkaista energiariippuvuus Venäjästä on kasvanut ennennäkemättömäksi. Uudessa geopoliittisessa tilanteessa tulee huoltovarmuuden näkökulmasta vahvistaa pohjoisia maa- ja meriyhteyksiä kaikilla liikennemuodoilla. Kansallisista säädöseroista johtuvia rajaesteitä tulisi ryhtyä suunnitelmallisesti purkamaan, jotta vihreään siirtymään ja koko pohjoisen elinkeinoelämän kehitykseen tulisi lisää vauhtia.

Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä alueellinen yhteistyö on jo vakiintunutta. Alueella toimivat esimerkiksi Pohjoiskalotin neuvosto, Tornionlaakson neuvosto, Rajaneuvonta, Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden verkosto (NSPA), Arkisten Investointien alusta AIP, kauppakamari- ja elinkeinoyhteistyö. Ne luovat ohjelmalle hyvän yhteistyöpohjan.