2018, Uutinen 25.10.2018 Paula Mikkola
-Jos Pohjoiskalotin neuvosto saisi tarkkailijajäsenyyden Arktisessa neuvostossa, se voisi olla ennakkotapaus myös muiden alueellisten organisaatioiden osallistumiselle. Ydinkysymys on kuitenkin, mitä hyötyä tarkkailijan roolista olisi Pohjoiskalotin neuvostolle. Tämä oli valmisteluryhmän johtopäätös sen jälkeen, kun se oli tavannut Arktisen neuvoston sihteeristön päällikön Nina Buvang Vaajan.

Jäsenyyskysymyksestä keskusteltiin Pohjoiskalotin neuvoston Vesisaaren kokouksessa viime vuonna ja asiasta raportoitiin Tromssan syyskokouksessa.

Vuonna 2013 avattu

Arktisen neuvoston Tromssan sihteeristö avattiin vuonna 2013 ja siellä on 12 työntekijää. Toiminta keskittyy pääasiassa ympäristö- ja kestävän kehityksen kysymyksiin.

Arktisessa neuvostossa on 8 valtiota jäseninä: Kanada, Tanska, Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Venäjä ja Yhdysvallat. Lisäksi siihen kuuluu kuusi alkuperäiskansoja edustavaa organisaatiota ja useita tarkkailijajäseniä.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Arktisella neuvostolla on kuusi eri alojen asiantuntijatyöryhmää, joiden teemoina ovat arktisen alueen saastumisen ehkäisy, arktisen kasviston ja eläimistön suojelu, arktisen meriympäristön suojelu, arktinen tarkkailu- ja arviointiohjelma, hätäehkäisy, valmius ja vaste sekä kestävä kehitys.

Toiminta on hankemuotoista ja pääasiassa on tuotettu tieteellisiä raportteja Arktista aluetta koskevista teemoista. Viimeisten 7-8 vuoden aikana on saatu neuvoteltua 3 juridisesti sitovaa sopimusta, jotka koskevat etsintä- ja pelastustoimintaa (2011), öljyntorjuntaa (2013) ja tieteellistä yhteistyötä (2017).

Arktinen talousneuvosto

Yksi keskustelunaihe on ollut, miten Arktinen neuvosto toimii Arktisen alueen kestävän elinkeinokehityksen tukemiseksi, ja sitä varten onkin perustettu erillinen Arktinen talousneuvosto. Sen ajankohtaisista asioista voi mainita ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen, harvaan asuttujen alueiden opettajien koulutuksen sekä viestintä- ja liikenneyhteydet.

Arktinen neuvosto on valtioiden välinen organisaatio ja näin ollen eri maiden ja alkuperäiskansojen organisaatioiden yhteinen foorumi. Tarkkailijajäsenistä voidaan mainita Iso-Britannia, Saksa ja Pohjoinen Foorumi, joka on viiden eri maan,14 kansallisesta aluehallinnon organisaatiosta koostuva kansainvälinen yhteistyöelin.

Hyöty Pohjoiskalotin neuvostolle

Mitä hyötyä Pohjoiskalotin neuvostolle olisi tarkkailijajäsenyydestä Arktisessa neuvostossa?

-Pohjoiskalotin neuvoston resurssit ovat pienet ja riskinä on tehtävien pirstaloituminen liian monelle alalle. Mahdollinen tarkkailijajäsenyys Arktisessa neuvostossa voi johtaa siihen, että Pohjoiskalotin neuvosto menettää poliittisen roolinsa alueellisena toimijana ja kansalaisten välisen, ruohonjuuritason yhteistyön edistäjänä, Pohjoiskalotin neuvoston valmisteluryhmä toteaa.