Uutinen 19.04.2023 Kent Lidman
-Venäjän hyökkäys Ukrainaan on olennaisesti muuttanut Pohjoiskalotin maailmanpoliittista tilannetta. Barentsin yhteistyö on käytännössä keskeytetty. Pohjoiset maakunnat, jotka olivat Barentsin yhteistyössä mukana, haluaisivat jatkaa yhteistyötä pohjoismaisella tasolla. Mikä tulee olemaan Pohjoiskalotin neuvoston rooli uusissa rakenteissa? Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joiden parissa Pohjoiskalotin neuvosto on työskennellyt vuoden 2022 aikana. Neuvoston viime vuoden toimintakertomus vahvistettiin Brysselissä pidetyssä kevätkokouksessa.

Barentsin yhteistyön jatkosta keskusteltiin syksyllä Rovaniemellä pidetyssä kokouksessa, johon oli kutsuttu Barentsin ja Pohjoiskalotin yhteistyöhön osallistuneita poliitikkoja ja virkamiehiä. Asia oli esillä myös Pohjoiskalotin neuvoston syyskokouksessa Bodössä myöhemmin syksyllä. Keskustelua on käyty virkamiestasolla läpi vuoden ja se jatkuu myös vuoden 2023 aikana.

Infrastruktuurin tiekartta

Pohjoiskalotin neuvosto on toiminut Lapin puheenjohtajuuskauden 2021–2022 ohjelmassa määriteltyjen painopisteiden mukaisesti. Näistä olemme kertoneet jo aikaisemmin.

Aluepolitiikan sektorilla Pohjoiskalotin neuvosto on myöntänyt tukea alueen infrastruktuurin ja logistiikan kehittämisen tiekartan laatimista ja sen taloudellisen toteuttamisen suunnittelua varten. Hanke jatkuu kesään 2023 saakka.

Pohjoiskalotin neuvosto on jäsenenä Pohjoismaiden ministerineuvoston aluepoliittisessa työryhmässä, jonka tavoitteena on vihreä ja osallistava maaseutukehitys. Työryhmällä on ollut kolme kokousta vuoden aikana. Työryhmää johtaa pohjoismainen Nordregion tutkimuslaitos ja sen tuloksista Nordregio julkaisee ajankohtaisia raportteja ja selvityksiä. Voit tutustua työryhmän toimintaan ja englanninkielisiin raportteihin netissä osoitteessa

https://nordregioprojects.org/rural/#/home#/home.

Rajaneuvonnan nimi muuttui

Toinen neuvoston yhteistyöteema oli ”rajan mahdollisuudet”. Pohjoiskalotin rajaneuvonnan nimi vaihtui syksyllä 2022 ja uusi nimi on Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norja. Pohjoiskalotin neuvosto on edelleen tehnyt töitä rajaneuvonnan toiminnan rahoituksen vahvistamiseksi, jotta voidaan varmistaa toiminnan jatkuvuus ja vuosien aikana hankitun osaamisen säilyminen.

Vuoden 2022 aikana Rajaneuvonnassa on vieraillut useita ministereitä ja korkeita virkamiehiä kaikista Pohjoiskalotin valtioista. Toimipisteet ovat vastanneet 2500 kyselyyn ja järjestäneet tai olleet mukana yli 60 eri tapahtumassa. Rajaneuvonnan kotisivuille on rekisteröitynyt lähes 63 000 käyntiä. Rajaneuvonta on myös nostanut rajaestetyötä esille eri sanomalehdissä sekä Ruotsin ja Norjan televisiolähetyksissä.

Tromssassa syyskuussa pidettyyn Pohjoiskalotin tulevaisuusfoorumiin osallistui 120 henkilöä. Foorumilla juhlistettiin rajaneuvonnan 10-vuotista toimintaa Storfjordissa.

Arbeta tillsammans -hanke 

Arbeta tillsammans oli Interreg Pohjoinen ohjelmasta rahoitettu hanke, jolla osaltaan vastattiin Pohjoiskalotin neuvoston toimintaohjelman teemaan ”väestönkehityksen haasteet ja osaamistarpeen tyydyttäminen”. Pandemiasta huolimatta hankkeessa toteutettiin vuosien aikana monia opintovierailuja ja yhteistyömatkoja. Hankkeen rahoituksella Pohjoiskalotin neuvosto teki mentaalisia rajaesteitä käsitelleen selvityksen, joka on herättänyt laajasti kiinnostusta. 

Jotta alue vastaisi osaavan työvoiman tarpeeseen, Pohjoiskalotin neuvosto on myöntänyt tukea myös Artesaaniruoan SM-kilpailujen järjestämiseen Rovaniemellä. Arktiseen ruokaan keskittyvä kilpailu pidetään lokakuussa 2023 ja se on avoinna myös muista Pohjoiskalotin maista tuleville osallistujille.

Kestävä kehitys

Pohjoiskalotin neuvoston näkemys on, että Kalotin alueet ovat keskellä energiamurrosta, jolla pyritään pysäyttämään tai viivyttämään ilmastonmuutosta sekä taistelemaan maapallon lämpötilojen nousua vastaan. Meidän pitää oppia tuottamaan energiaa ilmastoälykkäämmällä tavalla ja vähentämään kulutusta. Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on laatinut tätä varten oman strategian, joka on YK:n Agenda 2030 kestävyystavoitteiden mukainen.

Pohjoiskalotin ympäristöneuvostolle on myönnetty tukea petoeläinkysymyksiä ja niiden tutkimusta käsittelevän verkostokokouksen järjestämiseen. Pohjoiskalotin neuvosto on tukenut myös Pohjoiskalotin alueen vesienhallintoviranomaisten yhteisen kokouksen järjestämistä. 

Pohjoiskalotin neuvosto on ollut tukemassa Föreningen Nordenin toteuttamaa ”Folkverkstan” Interreg-hanketta, jonka tavoitteena oli rohkaista ihmisiä korjaamaan ja kierrättämään tavaroita sen sijaan, että ne heitetään roskiin. Hanke loi yleisen konseptin, jolla kunnat voivat muokata korjaamistoimintaa koskevaa ajattelumallia, käynnistää toimintaa ja laatia strategioita sitä varten. Käytännön tilaisuudet korjata tavaroita yhdistettyinä teoriakoulutukseen ovat mallin keskeisiä elementtejä. Hanke on julkaissut ”Tuumasta tekoihin” verkko-oppaan, jossa tekstein ja grafiikan avulla kerrotaan, miten kunta voi organisoida kohtaamispaikkoja ja tilaisuuksia tavaroiden korjaamista ja kestävää kulutusta varten. Hanke päättyi syyskuussa 2022. Löydät oppaan seuraavasta linkistä:

https://pohjola-norden.fi/Site/Data/2472/Files/TUUMASTA-TEKOIHIN_2022_v1%20(2).pdf

Kansalaisyhteistyö

Pohjoiskalotin neuvoston painopisteenä on myös kokemusten vaihto ja alueen identiteetti. Sen puitteissa edistetään etenkin kansalaisten välistä yhteistyötä.

Vuonna 2022 neuvosto myönsi tukea Kirkkoniemessä toimivalle Norjan Barents-sihteeristölle ICE-hankkeen toteuttamiselle. Se keräsi innovatiivisia nuoria jakamaan ja kehittämään uudenlaisia yritystoiminnan ideoita yhdessä.

Pohjoiskalotin neuvosto tuki Ruotsin Föreningen Nordenia vuoden 2022 Pohjoiskalottikonferenssin järjestämisessä Bodenissa. Siellä keskusteltiin, minkälaista elämä ja asuminen tulee olemaan tulevaisuuden kestävässä Pohjolassa. Järjestäjien mielestä kansalaisten välinen kokemustenvaihto parantaa yhteistyön edellytyksiä, sillä se rakentaa luottamusta, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kehittää ihmisten välisiä suhteita yli valtioiden rajojen. Se vahvistaa kielellistä ja kulttuurista ymmärtämistä ja toistensa parempaa tuntemista. Se kehittää yhteistyö- ja ongelmien ratkaisukykyä. Konferenssiin osallistui arvioilta 80 henkilöä.

Pohjoiskalotin neuvosto myönsi tukea myös Pohjonen-Davvi-Norr teatteriesityksen rakentamiseen ja toteuttamiseen. Esitys oli Pohjoiskalotin ammattitaiteilijoiden yhteinen tuotanto, joka pyrki ilmentämään sitä vahvaa historiallista yhteyttä, joka on olemassa tornionlaaksolaisten, saamelaisten, suomalaisten ja kveenien välillä. Nämä kansanryhmät ovat eläneet sovussa rinta rinnan toistensa kanssa läpi historian. Esitys kiersi loppusyksystä koko Pohjoiskalotin alueella ja keräsi liki 500 katsojaa.

Pohjoiskalotin neuvosto tuki myös Naisyrittäjien verkostoa, jonka tarkoituksena on vahvistaa Inarin kunnan ja Pohjois-Norjan alueen naisyrittäjien verkostoitumista ja yhteistyötä.

Kent Lidman