2017, Uutinen 25.11.2017 Paula Mikkola
Neuvosto vahvisti toimintaohjelmansa vuosille 2017-2020 Vesisaaren kokouksessa.

Kuva: Photokrafix / Lapin materiaalipankki

Aluepolitiikka

Pohjoiskalotin neuvosto edistää ja lisää yhteistyötä sellaisissa kysymyksissä, jotka ovat jäsenmaakunnille ja rajakunnille tärkeitä. Neuvosto osallistuu aktiivisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen, Kestävää Maaseutukehitystä käsittelevän teemaryhmän työhön ja lisäksi pyrkii laajempaan yhteistyöhön tulevaa rakennerahasto- ja EU-politiikkaa koskevissa kysymyksissä. 

Rajan mahdollisuudet 

Pohjoiskalotin neuvosto edistää rajat ylittävää elinkeinoyhteistyötä rakentamalla verkostoja sekä viemällä loppuun menossa olevan Interreg-hankkeen, jonka kohderyhmänä elinkeinoelämä on. Neuvoston tavoitteena on myös varmistaa Pohjoiskalotin Rajaneuvonnalle pysyvä rahoitus. Lisäksi Pohjoiskalotin neuvosto nostaa esiin kansallisia poliittisia ja rajaestekysymyksiä, jotka ovat koko Pohjoiskalotille yhteisiä. 

Väestönkehityksen haasteet ja osaamisen varmistaminen 

Pohjoiskalotin neuvosto hakee yhteistyötä muiden alueellisten toimijoiden kanssa, jotta löydetään uusia keinoja varmistaa julkisten palveluiden saatavuus harvaan asutuilla alueilla, esimerkiksi rajat ylittävillä yhteishankinnoilla. Neuvoston tavoitteena on myös luoda yhteiset, toimivat työmarkkinat Pohjoiskalotille ja lisätä alueen koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä. Neuvosto kehittää myös yhteistyötä valtioiden rajojen yli muuttoliike- ja integraatiokysymyksissä. 

Ympäristöyhteistyö

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on Pohjoiskalotin neuvoston alainen työryhmä, jonka päämääränä on sovittaa yhteen maiden ympäristö- ja luonnonsuojelutyötä. Ympäristöneuvostolla on oma toimintaohjelma vuosille 2014-2018 ja sen tavoitteina ovat mm. ympäristökysymysten harmonisoiti maiden välillä sekä bio- ja ekosysteemipalveluiden varmistaminen. 

Kokemusten vaihto ja alueellinen identiteetti 

Kansalaisten välinen ruohonjuurtason yhteistyö on Pohjoiskalotin neuvostolle tärkeää. Neuvosto voi auttaa rajatylittävien toimintojen kehittämisessä ja esimerkiksi maiden välisten kulttuurihankkeiden toteuttamista. Neuvosto rohkaisee erityisesti kehittämään rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita, joissa lapset ja nuoret ovat mukana. 

Viestintä ja tiedotus 

Pohjoiskalotin neuvoston toiminnalle pitää saada enemmän näkyvyyttä. Kotisivuilla julkaistavat uutiset kertovat neuvoston päätöksistä, Rajaneuvonnan toiminnasta ja Pohjoiskalottihankkeiden tuloksista. Facebookissa kerrotaan Pohjoiskalotin alueen ja muun Pohjolan ajankohtaisista tapahtumista. Neuvoston omaa viestintäsuunnitelmaa seurataan ja päivitetään säännöllisesti. Tiedotukseen ja viestintään varataan toiminnassa riittävästi resursseja.