2020, Uutinen 16.01.2020 Paula Mikkola
-Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on meille äärimmäisen tärkeä yhteistyökumppani, kun kyseessä on jäsentemme työssäkäynti rajan yli Pohjoiskalotin alueella. Näin kertoi Rakennusliiton kansainvälinen koordinaattori Nina Kreutzman Tromssassa työvoiman liikkuvuutta käsitelleessä seminaarissa.

Nina Kreutzman totesi, että Pohjoiskalotilla rakennusalan ammattiliitoilla on keskenään hyvä yhteistyö. Ne pyrkivät yhdessä auttamaan jäseniään ja vähentämään rajat ylittävää työssäkäyntiä koskevia rajaesteitä.

-Rakennustyöntekijät ovat yksi niistä ryhmistä, jotka eniten liikkuvat työssään Pohjoismaiden välillä. Rajat ylittävään työssäkäyntiin liittyy jonkin verran rajaesteitä. Kieliongelmien lisäksi palkkausjärjestelmät eroavat osittain toisistaan, Kreutzman kertoi.

Palkkausjärjestelmien erot

Erilaiset palkkajärjestelmät ja työehtosopimukset aiheuttavat sen, että on vaikea tietää, mikä palkkataso ja työehdot oikeastaan ovat.

-Suomessa on työehtosopimuksen ansiosta yksinkertainen palkkajärjestelmä, Kreutzman kertoi.

Rajat ylittävän työssäkäynnin esteenä on myös se, ettei kirjallista työsopimusta ole tehty ja on epäselvää, mitä työnteosta, palkasta ja työehdoista oikeastaan on sovittu.

-Jos henkilö aikoo työskennellä toisessa Pohjoismaassa yli 3 kuukautta, ammattiliiton jäsenyys pitää siirtää työssäkäyntivaltioon, Kreutzman sanoi.

Apua pitää hakea ajoissa

Muita rajaesteitä ovat muun muassa sosiaaliturvamaksujen ongelmat ja ovatko verot oikein maksettu. Jotkut yritykset huijaavat ulkomaalaisia työntekijöitä järjestelmällisesti. Ongelmatilanteissa apua ei pyydetä heti tai riittävän ajoissa. Erilaiset lainsäädännöt ja hakumenettelyt kuuluvat myös ongelmiin.

-Ammattiliiton on vaikea selvittää mitä on tapahtunut, jos henkilö käy töissä ulkomailla, jossa ei ole samanlaista kontaktipintaa kuin kotimaassa. Jäsenemme voivat siirtyä töihin toiseen maahan nopeasti. Kannattaa ottaa asioista ja toisen maan käytännöistä selvää ennen sinne lähtemistä, Kreutzman kehotti.

Lisää rajat ylittävää työssäkäyntiä

Mitkä asiat lisäävät rajat ylittävää liikkuvuutta?

-Kielen ei pitäisi olla ongelma. Usein suomalainen työntekijä pärjää kouluruotsilla. Tietoa saa usein myös omalla kielellä, Kreutzman kertoi.

Muita rajat ylittävää liikkuvuutta edistäviä asioita ovat hyvät työmahdollisuudet ja hyvä palkka, aikaisemmista työsuhteista saatu luottamus työnantajaa kohtaan ja yhteydet siihen. Yritykset voivat joskus auttaa tarvittavien asiakirjojen hankinnassa. Siihen vaikuttaa myös hyvä yhteistyö ammattiliiton, yrityksen ja viranomaisten kesken sekä ammattiliiton positiivinen suhtautuminen jäsenten työssäkäyntiin toisessa maassa.

Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan merkitys

Miten ammattiliitto voi auttaa jäseniään?

-Liitto voi tiedottaa ja neuvoa, mitkä säännöt ovat voimassa. Liitto voi rakentaa ja vahvistaa olemassa olevia verkostoja ja tehdä yhteistyötä työnantajan, yritysten ja viranomaisten kanssa. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on meille erittäin tärkeä yhteistyökumppani, Kreutzman kertoi.

Ruotsin Byggnadsin ja Suomen Rakennusliiton välinen yhteistyö toimii erinomaisesti. Rakennusliitto haluaa vahvistaa yhteistyötä myös Norjan Fellesforbundetin kanssa.

-Suomen ja Norjan välinen liikkuvuus on lisääntynyt. Suomen Rakennusliiton jäsenet siirtävät mielellään jäsenyytensä Norjan Fellesforbundetiin, kun he ovat Norjassa töissä. Fellesforbundet voisi vielä aktiivisemmin ehdottaa jäsenyyttä Norjassa suomalaisille rakennustyöntekijöille ja Rakennusliitto lisätä yhteistyötä Fellesforbundetin kanssa, Kreutzman totesi.