2019, Uutinen 17.11.2019 Paula Mikkola
-Yksi Pohjoiskalotin neuvoston päätehtävistä on saada rajat ylittävät työmarkkinat toteutumaan ja lisätä yhteistyötä Ruotsin, Suomen ja Norjan välillä. Näin kertoi Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola Arctic Labour hankkeen päätöstilaisuudessa Luulajassa.

Hän totesi työmarkkinoiden vapaan liikkuvuuden olevan yhteinen tavoite niin EU:lle kuin kaikille Pohjoismaille.

-Työvoiman vapaa liikkuvuus rajojen yli on tärkeää Pohjolan talouskasvun kannalta. Väestönkehitykseen liittyviin haasteisiin ja monia aloja ja sektoreita haittaavaan osaamisvajeeseen vastaaminen ovat myös painavia kysymyksiä, Mikkola sanoi.

Työvoiman halutaan liikkuvan enemmän

Alueet ja paikkakunnat pyrkivät lisäämään liikkuvuutta työmarkkinoilla lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

-Toiminnan painopisteet ja toteutus eivät ole kaikkialla samanlaisia, koska niihin vaikuttavat kunkin alueen väestön kehitys ja työvoiman tarve. Tavoitteena on myös parantaa maahanmuuttajien integroitumista työmarkkinoille, Mikkola kertoi.

Työmarkkinoille integroitumisen merkitys

Julkisia toimenpiteitä voidaan työmarkkinoilla toteuttaa monella eri tavalla.

-Voidaan toteuttaa rekrytointikampanjoita, joilla houkutellaan työvoimaa omalle alueelle. Voidaan integroida maahan- tai maassamuuttajia omaan yhteisöön ja paikallisille työmarkkinoille. Voidaan tehdä yhteistyötä rajojen yli alueen vetovoiman parantamiseksi ja poismuuton vähentämiseksi, Mikkola totesi.

Useita toimenpiteitä

Rajat ylittävän työvoiman liikkumisen lisääminen edellyttää monia erilaisia toimenpiteitä.

-Alueiden pitää markkinoida mahdollisuuksiaan ottaa vastaan uusia ihmisiä, esimerkiksi kertomalla hyvästä elinympäristöstä, toimivasta lastenhoidosta ja kauniista luonnosta. Pitää luoda uusia työpaikkoja ja alueelle muuttavia tukea eri tavoin, esitteillä, nettisivujen tai koulutuksen avulla. EU:sta ja muista maista muuttaville tarvitaan kielikursseja ja harjoittelumahdollisuuksia, Mikkola luetteli.

Yhteistyön merkitys

Hän korosti myös kunta- ja aluerajat ylittävän yhteistyön tärkeyttä.

-Vain julkisen ja yksityissektorin yhdessä tekemisellä voidaan menestyä. Toiminnan pitäisi kohdistua sekä uusiin tulijoihin että paluumuuttajiin. Voidaan nimittää paikallisia lähettiläitä, jotka markkinoivat omaa paikkakuntaansa tai aluettaan, Mikkola ehdotti.

Vapaa rajat ylittävä liikkuvuus

Pohjoismaiden ministerineuvosto on laatinut työmarkkinoiden liikkuvuuden lisäämiseen tähtäävän suunnitelman vuosille 2019-2021.

-Sen tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman yhtenäisin alue. Tämän toteuttamiseksi pitäisi muun muassa rohkaista asukkaita viettämään lyhyen tai pidemmän ajan jossakin toisessa Pohjoismaassa esimerkiksi opiskelun tai työn puitteissa. Suunnitelmaan sisältyy myös sellaisten rajaesteiden vähentäminen ja poistaminen, jotka estävät ihmisten ja yritysten vapaata liikkumista rajojen yli, Mikkola kertoi.

Rajaesteiden poistaminen edellyttää lakien ja sääntöjen harmonisointia Pohjoismaiden kesken. Vuosittain pyritään poistamaan 8-12 rajaestettä. Yhteiset digitaaliset palvelut ja parempi naapurimaiden kielten ymmärtäminen sisältyvät myös suunnitelmaan.

Työtä rajaesteiden poistamiseksi

Pohjoiskalotin neuvosto ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonta toimivat rajaesteiden poistamiseksi ja työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi Pohjoiskalotin rajojen yli.

-Pohjoiskalotin neuvosto pyrkii lisäämään työvoiman liikkuvuutta ja yhteistyötä Ruotsin, Suomen ja Norjan välillä. Pohjoiskalotin Rajaneuvonta tiedottaa rajaesteistä, tunnistaa niitä ja raportoi niitä eteenpäin sekä järjestää työpajoja, joissa rajat ylittävään yhteistyöhön vaikuttavia rajaesteitä nostetaan esiin ja pyritään ratkaisemaan, Mikkola kertoi.

Tyytyväinen tuloksiin

Norrbottenin lääninhallituksen Iiris Mäntyranta vastaa Interreg Pohjoinen ohjelmasta, joka oli Arctic Labour hankkeen suurin rahoittaja. Hän oli tyytyväinen hankkeen tuloksiin.

-Olemme erittäin tyytyväisiä hankkeeseenne. Saavutetut tulokset ovat hyviä ja hanke on ollut tarpeellinen. Työmarkkinoiden rajat ylittävä liikkuvuus on yksi Interreg Pohjoinen ohjelman painopisteistä, hän sanoi.

Osaamisvaje

Joillakin toimialoilla on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Se koskee esimerkiksi teollisuutta ja julkista sektoria.

-Toisaalta meillä on vaikeasti työllistettäviä henkilöitä, esimerkiksi vastikään maahan saapuneita muuttajia. Meillä on myös monia nuoria, joista osa ei opiskele eikä käy töissä. Heidän työllistämisensä on tärkeää, Mäntyranta totesi.

Helmi-maaliskuussa 2019 Euroopan komissio julkaisi kaikkia EU-maita koskeneen raportin.

-Komissio totesi, että on tärkeää ehkäistä ennakolta nuorten opintojen keskeyttäminen sekä huolehtia siitä, että niin alueelle muualta muuttavat kuin toimintarajoitteiset henkilötkin voivat työllistyä, Mäntyranta kertoi.

Toukokuussa 2019 EU:n aluepolitiikan yksikkö julkaisi raportin, jossa käsitellään muun muassa rajat ylittävää yhteistyötä.

-Raportissa puhutaan tiettyjen ammattialojen todistusten yhdenmukaistamisesta, esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstön, insinöörien, sähkömiesten ja kaivostyöntekijöiden kohdalla. Tämä on erityisen tärkeää meidän rajat ylittävälle alueellemme. Yhteistyö yli rajojen on tärkeää myös muuttajien ja nuorten integroimiseksi työmarkkinoillemme. Tiedän, että olette hakeneet rahoitusta jatkohankkeelle. En voi vielä sanoa, miten siihen hakemukseen suhtaudutaan, mutta rajat ylittävien työmarkkinoiden luominen on meillekin tärkeää, Iiris Mäntyranta sanoi.