2018, Uutinen 10.12.2018 Paula Mikkola
Tromssan Pohjoiskalottikonferenssi kehotti Suomen, Ruotsin ja Norjan hallituksia ja saamelaiskäräjiä toimimaan niin, että Pohjoiskalotista syntyy Pohjolan yhtenäisin alue. Vasta sitten, kun voimme jättää valtioiden rajat huomioimatta, pystymme hyödyntämään yhteiset mahdollisuutemme ja poistaa ne esteet, jotka tällä hetkellä jarruttavat yhteistyön kehittymistä. Pohjoisten alueiden tulee toimia kärkinä rajattoman Pohjolan luomisessa. Saamelaisnäkökulma pitää huomioida myös Pohjoiskalotin yhteistyössä.

Norjan Föreningen Norden yhdistyksen pääsihteeri Espen Stedje esitteli tämän sisältöisen julkilausuman Tromssan konferenssin päätteeksi.

Pohjolasta maailman yhtenäisin alue

-Ensimmäisestä, vuonna 1960 Torniossa pidetystä Pohjoiskalottikonferenssista lähtien on ollut perinteenä, että tapahtumassa laaditaan julkilausuma, joka toimitetaan kolmen maan hallituksille, Stedje kertoi.

Syyskuussa pidetyssä kokouksessaan pohjoismaiset pääministerit päättivät, että tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman yhtenäisin alue. Sen saavuttamiseksi on ratkaisevan tärkeää vahvistaa yhteistyötä Pohjoiskalotilla, julkilausuma toteaa.

Julkilausumassa kehotetaan valtioiden hallituksia panostamaan erityisesti seuraaviin asioihin:

Yhteyksien parantaminen

Paremmat kuljetusyhteydet ovat välttämättömät, jotta voimme tiivistää yhteistyötä, hyödyntää paremmin uusia markkinoita ja vahvistaa maiden välisiä yhteyksiä Pohjoiskalotilla. Kaupankäynnin ja kulttuuritoiminnan rajaesteet pitää poistaa.

Hallitusten pitää tästä syystä olla aktiivisesti mukana arktisen ratayhteyden suunnittelussa, jota Suomen toimesta on alettu selvittää. Tämä panostus pitää sisällyttää myös Norjan puheenjohtajuuskauden ohjelmaan Pohjoismaiden ministerineuvostossa. On löydettävä hyvä tasapaino tehokkaan alueiden ilmasto- ja ympäristöyhteistyön, kilpailukyvyn, kasvun ja hyvinvoinnin välillä.

Pohjoiskalotin markkinointi yhtenäisenä matkakohteena

Matkailun kasvu on viime vuosina ollut räjähdysmäistä. Lapissa ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi 18 prosenttia vuonna 2016. Pohjoiskalotilla yöpyy nykyisin 1,2 miljoonaa matkailijaa.

Pohjoiskalotista voi tulla suuri kansainvälinen matkailumarkkina. Sitä varten pitää Suomen, Ruotsin ja Norjan viranomaisten kehittää ja markkinoida Pohjoiskalottia yhtenä, yhteisenä käyntikohteena.