2021, Uutinen 28.05.2021 Paula Mikkola
-Itä-länsi näkökulma on tärkeä. Pohjoiskalotti on dynaaminen kasvualue ja Norrbotten on osa siitä. Tämän totesi Norrbottenin tuore maaherra Lotta Finstorp puheenvuorossaan ”Norrbotten tulevaisuuden lääni” seminaarissa.

Tilaisuuden alaotsikkona oli ”Osaavan työvoiman saanti – tulevaisuuden kasvun avain”. Etäyhteyksien kautta pidetyn webinaarin järjesti Övertorneån Koulutus Nord.

Jatkuva osaajien tarve

Webinaari keräsi lähes 200 osallistujaa koko Pohjoiskalotin alueelta. Koulutus Nordin johtaja Leif Lahti kertoi, että koulu vietti 50-vuotisjuhlaansa viime vuonna korona-pandemian varjossa.

– Jo 1960-luvun lopulla Norrbottenin läänin silloinen maaherra Ragnar Lassinantti ymmärsi, että Pohjoiskalotille tarvitaan yhteinen ammattikoulu. Siihen aikaan oli monilla aloilla suuri ammattitaitoisen työvoiman tarve, aivan samoin kuin nyt. On tärkeää, että Pohjoiskalotilla me voimme oppia toisiltamme, Lahti totesi.

Kuljetaan käsikoukussa

Lotta Finstorp on vastikään muuttanut Norrbotteniin. Hän on oppinut täällä uuden käsitteen, jota ei ole aikaisemmin kuullut Etelä-Ruotsissa.

-Täällä kuljetaan käsikoukussa. Se on tärkeä käsite, joka tarkoittaa, että kehittämiseen tarvitaan yhteistyötä. Tästä syystä haluan nyt ottaa käsikoukusta kaikkia täällä pohjoisessa asuvia, hän sanoi.

1000 miljardin kruunun investointeja

Finstorp nosti esiin tulevien 20 vuoden ajalle suunnitellut 1000 miljardin kruunun investoinnit Norrbottenin ja Västerbottenin alueella.

-Tänne pitää saada enemmän ihmisiä, jotta selviämme niistä. Meidän pitää ottaa toisistamme käsikoukusta ja auttaa yhdessä toisiamme. Meidän pitää muuttaa ihmisten käsityksiä Norrbottenista ja saada kaikki ymmärtämään, että tulevaisuus on täällä. Entistä useampi pitää saada muuttamaan tänne, jotta pystytään vastaamaan osaajatarpeeseen ja selviytymään suunnitelluista suurhankkeista tulevaisuudessa. Norrbottenin tavoitteena on olla maailman johtava alue vihreän siirtymän toteuttamisessa ja fossiilittoman, vihreän teräksen valmistuksessa, Finstorp kertoi. 

Kolme haastetta

Hän näki tämän toteutumiselle kolme haastetta.

-Ensimmäinen on jo toteamani ammattitaitoisen työvoiman saanti. Jotta yhä useampi muuttaisi Norrbotteniin, alueen pitää olla houkutteleva myös työpaikan ulkopuolella. Tarvitsemme mielekästä vapaa-ajan toimintaa, kouluja, asuntoja ja muita asioita, jotka saavat ihmiset viihtymään, Finstorp luetteli.

Rajat ylittävä koulutus

Tarvitaan myös hyviä koulutusmahdollisuuksia. Hän kehui Koulutus Nordin rajatylittävää toimintaa.

-He tekevät vaikuttavaa työtä. Ei ole helppoa tehdä yhteistyötä kolmen maan välillä, joilla on eri kielet, säännöt ja kulttuurit. Koulutus on ajan hengen mukaista ja antaa meille upeita mahdollisuuksia edetä käsikoukussa, Finstorp totesi.  

Tärkeä Interreg-hanke

Toimivat työmarkkinat ja koulutusjärjestelmä ovat tärkeitä tekijöitä osaajapulan ratkaisemisessa.

-On vaarallista, jos liian monet jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle. Siksi tarvitsemme lisää harjoittelupaikkoja eri toimialoille, Finstorp sanoi.

Hänen mielestään Arbeta tillsammans Interreg-hankkeella on tärkeä tehtävä.

-Se osaltaan johtaa meidän ottamaan toisiamme kädestä ja tekemään yhdessä töitä yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi, hän totesi.  

Tasa-arvon merkitys

Toinen suuri haaste on tasa-arvo.

-Poismuuttajat ovat nuoria naisia. Vuonna 2018 tehty selvitys osoitti, että 18-24 vuotiaista Norrbottenista pois muuttajista 70 prosenttia oli naisia. Meidän pitää saada heidät jäämään alueelle. Jos naisia on vähemmän, syntyvyyskin laskee, Finstorp sanoi.

Epätasa-arvo näkyy myös koulutuksessa

-Vuoden 2018 tutkimus osoitti myös, että eri käsityöammateissa koulutusohjelmien osallistujat ovat lähes sataprosenttisesti naisia. Vastaavasti esimerkiksi LVI-alalla miesten osuus oli 93 prosenttia, Finstorp kertoi.

Elinkeinoelämässä vain 15 prosenttia toimitusjohtajista on naisia.

-Tasa-arvo kouluissa, yrityksissä ja muilla alueilla on tärkeä, jotta Norrbotten koettaisiin  houkuttelevaksi alueeksi, Finstorp sanoi.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on kolmas suuri haaste alueelle.

-Kaikkien panos tarvitaan YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Norrbottenissa se ei sisällä vain kaivostoiminnan tai terästehtaiden toimintaa vaan myös eri kulttuuriympäristöjen kestävää kehittämistä. Voimme kilpailla kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja varmistaa, että toimimme niin kuin opetamme Agenda 2030 mukaisesti, Finstorp totesi.