2020, Uutinen 26.06.2020 Paula Mikkola
Pohjoiskalottikonferenssi oli tarkoitus pitää tämän vuoden elokuussa Bodenissa, mutta se on siirretty ensi vuoteen, 28.-29.elokuuta 2021. -Kaikki ymmärtävät, että siirto tehtiin koronavirusepidemian vuoksi. Tämän vuoden helmikuussa perustimme konferenssia varten pienen suunnitteluryhmän. Pääsimme työssä aika pitkälle ja olimme jo varanneet joitakin luennoitsijoita ennen kuin meidän oli pakko tehdä päätös konferenssin siirtämisestä seuraavalle vuodelle.

Konferenssin teemana tulee olemaan ”Kestävä Pohjoiskalotti – houkuttelevampi, liikkuvampi ja turvallisempi Pohjoiskalotti”, kertoo Föreningen Norden Norrbottenin puheenjohtaja Eivor Olofsson.

Konferenssia ovat suunnittelevat Föreningen Norden Norrbottenin Margith Dyrander ja Britt-Marie Häggberg yhdessä Eivor Olofssonin kanssa.

Pohjoiskalotin neuvosto rahoittaa

Pohjoiskalotin neuvosto on tapahtuman tärkeimpiä rahoittajia.

-Tällä hetkellä ainoastaan Pohjoiskalotin neuvoston ja Ruotsin Föreningen Nordenin rahoitus tapahtumalle on varmistunut. Region Norrbotten ja Ruotsin ulkoministeriö ovat yleensä myös tukeneet konferenssin järjestämistä, samoin kuin muutamat muutkin rahoittajat, Britt-Marie Häggberg kertoo.

Vuodesta 1960 lähtien

Ensi vuoden Pohjoiskalottikonferenssi on 31. järjestyksessään, vuonna 1960 pidetyn Tornion konferenssin jälkeen.

-Silloinen Norrbottenin maaherra Ragnar Lassinantti teki aloitteen tapahtumasta ja hänen asialle sitoutumisensa vaikuttaa meihin vielä nykyisinkin, 60 vuotta myöhemmin, Eivor Olofsson toteaa.

Aluksi Pohjoiskalottikonferenssit järjestettiin joka vuosi vuorotellen Pohjoiskalotin eri maissa. Jonkin ajan kuluttua konferenssien järjestäminen muutettiin joka toinen vuosi tapahtuvaksi.

-Kun tämän vuoden konferenssi siirtyi, seuraavat järjestetään poikkeuksellisesti peräkkäisinä vuosina, ensin Bodenissa 2021 ja sen jälkeen Suomessa 2022. Tämän jälkeen palataan takasin joka toinen vuosi järjestettäviin tapahtumiin, Olofsson selittää.

Kestävä Pohjoiskalotti

Ensi vuoden konferenssin teemana on siis Kestävä Pohjoiskalotti – houkuttelevampi, liikkuvampi ja turvallisempi Pohjoiskalotti. Lähtökohtana on Pohjoismaiden pääministereiden yhteinen visio pohjoismaisesta yhteistyöstä. Sen mukaan Pohjolasta tehdään maailman kestävin ja yhtenäisin alue vuoteen 2030 mennessä..

-Pohjoismaisen yhteistyön visio on pohjana omalle työllemme kestävän Pohjoiskalotin luomiseksi. Tulevan konferenssin ohjelmajulistuksen mukaan vision pohjalta muotoilemme kolmen maan yhteisiä, konkreettisia paikallis-, alue- ja kansallisen tason toimenpiteitä, Olofsson kertoo.

Etenee kolmessa vaiheessa

Ensi vuoden Pohjoiskalottikonferenssi jatkaa vuonna 2018 Tromssassa pidetyn konferenssin teemojen työstämistä. Silloin aiheena oli rajaton Pohjoiskalotti, jossa keskitytään rajattoman yhteistyön kehittämiseen liikenteen ja viestinnän, infrastruktuurin ja alueen houkuttelevuuden kautta.

-Kyse on kolmivaiheisesta etenemisestä kestävän Pohjoiskalotin luomiseksi; työ alkoi Tromssassa, jatkuu Bodenissa ja päättyy Suomessa pidettävään seurantakonferenssiin vuonna 2022, Britt-Marie Häggberg selittää.

Tromssan konferenssissa laaditussa julkilausumassa kehotettiin Suomen, Norjan ja Ruotsin hallituksia tekemään Pohjoiskalotista Pohjolan yhtenäisin alue esimerkiksi vahvistamalla liikenne- ja viestintäyhteyksiä digitaalisilla ratkaisuilla, pysyvillä rautatie- ja maantieyhteyksillä. Julkilausuma vaati edelleen, että Pohjoiskalottia pitää markkinoida yhdessä kansainvälisille kohderyhmille. Lisäksi siinä ehdotettiin syventämään Pohjoiskalotin neuvoston ja Arktisen neuvoston välistä yhteistyötä.

Yhteistyön vahvistaminen

Yksi Pohjoiskalottikonferenssin tavoitteista on vahvistaa niin virallisia kuin yksityisten ihmisten välisiä suhteita Pohjoiskalotilla sekä organisaatioiden ja viranomaisten välisiä kytkentöjä kolmen maan välillä. Yhtenäisempi Pohjoiskalotti vahvistaa osaltaan koko Pohjolaa.

Vuoden 2021 Pohjoiskalottikonferenssiin odotetaan satakunta osallistujaa eri puolilta Pohjoiskalottia. Ohjelman alustajat tulevat monelta taholta, esimerkiksi EU-komissiosta, maiden hallituksista, ulkoministeriöstä, Pohjoismaiden ministerineuvostosta, Pohjoiskalotin neuvostosta, Föreningen Nordenin aluepoliitikoista, kuntien edustajista, yrityksistä, tiedotusvälineista ja muilta tahoilta.

-Olimme ehtineet jo sopia muutamia luennoitsijoita tämän vuoden tapahtumaan ja nyt pyrimme sopimaan heidän kanssaan ensi vuoden osallistumisesta. Sen lisäksi etsimme uusia alustajia ensi vuoden tilaisuuteen, Margith Dyrander kertoo.

Kolmeen alateemaan konkreettisia ehdotuksia

Konferenssin pääteema, kestävä Pohjoiskalotti, on jaettu kolmeen alateemaan. Houkutteleva Pohjoiskalotti voi sisältää kestävän matkailun, kulttuurin, kulttuuri- ja luovat toimialat.

Liikkuva Pohjoiskalotti voi käsittää infrastruktuuri- ja digitalisaatiokysymyksiä sekä eri terveyden- ja sairaanhoidon näkökulmia.

Turvallinen Pohjoiskalotti voi sisältää turvallisuuspolitiikkaa, ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä kysymyksiä.