Uutinen 26.01.2024 Kent Lidman
Pohjoiskalotin neuvosto piti kaksipäiväisen kevätkokouksen Narvikissa.  Kokouksessa keskusteltiin monista Pohjolan rajatylittävää yhteistyötä koskevista kysymyksistä Pohjoiskalotilla, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja Pohjois-Suomen välillä. Tärkeitä asioita olivat myös  Pohjoiskalotin neuvoston organisaation ja rahoituksen tulevaisuus.

Pohjoiskalotin neuvosto päätti julkaista kokouksesta näitä koskevan seuraavan julkilausuman: 

Lapin, Norrbottenin, Nordlannin, Tromssan ja Finnmarkin maakuntien poliittisille johtajille

Pohjoiskalotin neuvoston Narvikin kokouksen julkilausuma 25.1.2024

Pohjoismaiden uudet pohjoisen yhteistyön rakenteet

Pohjoiskalotin neuvoston pitkä historia ulottuu Pohjoiskalottikomitean perustamiseen vuonna 1967. Pohjoismaiden neuvosto oli jo vuonna 1966 suositellut aluepoliittisen yhteistyön aloittamista tällä alueella ja pyytänyt Suomen, Norjan ja Ruotsin hallituksia selvittämään taloudellisen yhteistyön edellytyksiä Pohjoiskalotilla.

Pohjoiskalotin neuvosto oli pitkään tärkeä pohjoismaisen yhteistyön verkosto pohjoisen alueella. Barents-yhteistyön käynnistymisen 1993 jälkeen ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoituksen merkittävien leikkausten johdosta Pohjoiskalotin neuvoston toiminnan merkitys ja asema alueellisena kehittäjänä on vähentynyt.  

Maailmanpoliittisen kehityksen vuoksi Pohjoismaiden keskinäinen vahvempi yhteistyö täällä pohjoisessa on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Se käsittää monia tärkeitä yhteiskunnan sektoreita, esimerkiksi puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, elinkeinoelämän kehitystä, energiahuoltoa, asutusta ja väestönkehitystä.

Pohjoiskalotin neuvosto haluaa tästä syystä käynnistää prosessin, jossa keskustellaan, millä tavalla Pohjoismaiden alueellinen yhteistyö pohjoisessa voidaan organisoida parhaalla mahdollisella tavalla ja mitkä tarkoitus ja tavoitteet yhteistyöllä tulisi olla.  Alueiden välisten kokemusten Barentsin, NSPA- (Pohjoisen harvaan asuttujen alueiden) ja eri Interreg-ohjelmien yhteistyöstä tulee olla osa tätä prosessia.

Pohjoiskalotin neuvosto vastaa myös Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan toiminnasta. Prosessin aikana on tärkeää varmistaa, että Rajaneuvonnan toiminnan jatkuvuus varmistetaan riippumatta siitä, mikä pohjoisen yhteistyömalliksi tulevaisuudessa valitaan.

Narvikissa 25. tammikuuta 2024

Pohjoiskalotin neuvosto

 

Kerromme tulevina viikkoina lisää muista Narvikin kokouksessa käsitellyistä asioista.