2018, Uutinen 01.09.2018 Paula Mikkola
-Pohjoismaiden pitää yhdenmukaistaa lakejaan niin, ettei uusia rajaesteitä synny. Lakien korjaaminen jälkikäteen on vaikeaa ja kallista. Näin totesi ulkoasiainneuvos ja tuleva Suomen Oslon suurlähettiläs Mikael Antell Hanasaaren rajaestekonferenssissa, kun keskusteltiin Pohjolan sisämarkkinoiden kaupasta, investoinneista ja liikkuvuudesta.

Ruotsin suurlähettiläs Suomessa, Anders Ahnlid, korosti kaupan merkitystä Pohjolalle ja Euroopalle.

-Näinä aikoina on erittäin tärkeää puolustaa vapaakauppaa. Silloin pitäisi myös rajaestetyön poliittisen painoarvon kasvaa. Esimerkiksi tarjousten kilpailutuksen toteuttaminen naapurimaassa pitäisi olla mahdollista, Ahnlid totesi.

Ennakoivaa työtä

Mikael Antell toivoo, että pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuudet nähtäisiin.

-Meidän pitää suojella ja vaalia sitä, mitä meillä on eikä pitää sitä itsestään selvänä. Meidän pitää pystyä ennakoimaan paremmin rajaesteet ja estää myös niiden syntyminen jo ennakolta, Antell sanoi.

Nuorten poismuutto

Norjan Suomen suurlähettiläs Åge B Grutlen mielestä on hyvä, jos nuoret voivat viettää jonkin aikaa toisessa Pohjoismaassa.

-En usko, että meidän tarvitsee pelätä älykkäämpien nuorten ulkomaille muuttoa. Nuoret oppivat paljon ulkomaan kokemuksistaan. Norjalaiset nuoret matkustelevat nykyisin vähemmän kuin ennen, Grutle kertoi.

-On hyvä kutsua toisia käymään ja luoda verkostoja Pohjoismaiden rajojen yli, Antell sanoi.

Lisää yhteistyötä

Rajat ylittävää yhteistyötä on syytä lisätä.

-Yhteistyö toimii hyvin, mutta se voisi olla vielä parempaa. Pohjoismaat ovat kärjessä rajat ylittävässä yhteistyössä, Ahnlid kertoi.

-Brexitin vaikutuksesta Pohjoismaiden välisen yhteistyön EU:ssa pitäisi muuttua entistä strategisemmaksi. Tarvitaan enemmän aikaa tapaamisille ja yhteisten näkemysten rakentamiselle, Antell totesi.

Rajaesteet

Anders Ahnlid uskoo rajaestetyön lisääntyvän.

-Voimme tehdä paljon tässä asiassa, esimerkiksi hankintojen kilpailutuksessa, ja parantaa näin Pohjolan kaupan liikevaihtoa, hän sanoi.

-Yhteistyö perustuu pitkälti verkostoihin ja henkilökohtaisiin tapaamisiin, Antell sanoi.

Ei yhteistä valuuttaa

Suurlähettiläistä kukaan ei kuitenkaan usko Pohjolan yhteisen valuutan syntymiseen tulevaisuudessa.

-Uskon alueiden välisen yhteistyön lisääntyvän. Pohjoismainen yhteistyö on parhaimmillaan silloin, kun toiminnot täydentävät toisiaan, Antell totesi.

-Tarvitsemme lisää Skavlanin kaltaisia tv-ohjelma, jotta maittemme keskinäinen ymmärtäminen kohenisi, Ahnlid sanoi.