2020, Uutinen 11.06.2020 Paula Mikkola
-On olemassa monia ympäristökysymyksiä, joita pohjoismainen yhteistyö vahvistaa, kertoi Pohjoiskalotin ympäristöneuvoston puheenjohtaja, Norrbottenin lääninhallituksen ympäristöpäällikkö Eva Sundin Pohjoiskalotin neuvoston kokouksessa.

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on viiden henkilön työryhmä, jossa on mukana edustaja Pohjoiskalotin kaikista maakunnista ja lääneistä.

-Keskustelemme strategisista kysymyksistä ja pyrimme vahvistamaan Pohjoiskalotin yhteistyötä ympäristöasioissa. Usein kyse on pitkäkestoisista asioista, joissa valtioiden lainsäädäntö on samankaltaista, mutta ympäristökysymyksissä on maiden välillä myös eroavuuksia Pohjoiskalotilla. Meillä on melko hyvä yhteinen näkemys tilanteesta, Sundin kertoi.

Tiiviimpää yhteistyötä Pohjoiskalotin neuvoston kanssa

Sundin totesi Pohjoiskalotin neuvoston olevan tärkeä yhteistyökumppani Pohjoiskalotin ympäristöneuvostolle.

-Toivomme entistä tiiviimpää yhteistyötä neuvoston kanssa, hän sanoi.

-Ympäristöneuvoston työ ja Pohjoiskalotin neuvoston toiminta kytkeytyvät vahvasti toisiinsa ja olemme valmiita tiivistämään yhteistyötä, totesi Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtaja Linda Frohm.

Strateginen ohjelma

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on toteuttanut vuosille 2014-2018 hyväksyttyä yhteistyöstrategiaa, jonka voimassaoloa on jatkettu kaksi vuotta, 2020 saakka.

-Olemme toteuttaneet strategian mukaisia hankkeita. Ensimmäinen painopiste on ollut harmonisointi ja yhteinen sopiminen tärkeistä ympäristökysymyksistä. Olemme keskustelleet ja pyrkineet yhdenmukaistamaan vesipuitedirektiivin toimenpiteitä, luoneet jätehuoltokysymyksiä käsittelevän verkoston, tehneet tapaustutkimuksia esimerkiksi meren roskaantumisesta ja kiertotaloudesta, Sundin luetteli.

Yhteistyötä ja kartoituksia on tehty myös maastoliikenteestä ja kaivostoiminnasta sekä niiden vaikutuksesta ympäristöön.

Biologinen monimuotoisuus

Strategian toisena painopisteenä on ollut luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien varjelu Pohjoiskalotilla.

-Toteutetuissa hankkeissa on tarkasteltu kalojen elohopeapitoisuuksia, ruskean karhun levinneisyyttä, maisemien perinnebiotooppeja, pikkulintujen rengastamista sekä soiden ja kosteikkojen tilaa ja hoitoa Pohjoiskalotilla, Sundin kertoi.

Kestävä Pohjola

Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on laatimassa uutta strategisen ympäristöyhteistyön ohjelmaa, jota toteutetaan vuodesta 2021 eteenpäin. Sen pohjana ovat muut pohjoismaiset strategiat ja kestävän kehityksen tavoite, joka sisältyy pohjoismaiseen visioon vuodelle 2030. Sen mukaan Pohjolasta tulee maailman ”kestävin ja yhtenäisin alue”.

-Tässä on kyse kestävyydestä, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, biologisen monimuotoisuuden säilyttämisestä, luonnon suojelemisesta ja kiertotaloudesta. Se

tarkoittaa vihreää alueellista kehitystä, viestintää ja läheistä yhteistyötä Pohjoiskalotilla, Sundin sanoi.

Painopisteitä

Strategia sisältää yhdessä tekemistä ja valittuja painopisteitä.

-Toivomme Pohjoiskalotin neuvostolta pitkäkestoisia ratkaisuja ja selkeitä budjettilinjauksia. Meillä ei ole pulaa ideoista, mutta niiden toteuttamiseen tarvitsemme rahaa. Pitää pystyä toimimaan yhdessä ja valitsemaan toiminnan painopisteet, Sundin totesi.

Kaivoksia ja luontoarvoja

Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola kertoi, että kestävyys tulee olemaan tärkeä asia myös Pohjoiskalotin neuvoston toimintaohjelmassa.

-Mutta mikä on oikea tapa toimia, jos luonnonvarojen hyödyntäminen on ristiriidassa luontoarvojen säilyttämisen kanssa, niin kuin usein tapahtuu esimerkiksi uusien kaivosten avaamisen yhteydessä, hän pohti.

-Yhteinen ympäristöstrategia on tärkeä ja voimme edistää sen toteutumista Pohjoiskalotilla, totesi Nordlannin maakuntahallinnon Linda Helén Haukland.