Uutinen 02.02.2022 Paula Mikkola
-Rajayhteistyöorganisaatiot ja niiden tekemä rajatyö ovat aivan ratkaisevia pohjoismaisen vision toteutumiselle. Rajayhteistyöorganisaatiot toimivat eri tavoin, mutta kaiken Pohjoismaiden ministerineuvoston tukeman toiminnan tulee tähdätä pohjoismaisten tavoitteiden toteutumiseen. Tämän totesi Pohjoismaiden ministerineuvoston Gitte Mondrup rajayhteistyöorganisaatioiden vuotuisessa foorumissa Oulussa.

Olemme jo aikaisemmin kertoneet yhteisestä visiosta tehdä Pohjolasta maailman kestävin ja yhtenäisin alue vuoteen 2030 mennessä. Siihen pyritään kilpailukykyisemmän, vihreämmän ja sosiaalisesti kestävämmän Pohjolan kautta.

Pohjolan visio sisältää kaksitoista konkreettista tavoitetta: hiilineutraalius, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous, kestävä kulutus, kansainvälinen yhteistyö, innovointi, työmarkkinat, digitalisaatio, terveys ja hyvinvointi, osallistava siirtymä, vuorovaikutus kansalaisyhteiskunnan kanssa ja pohjoismainen yhteenkuuluvuus.

Pohjoismaiden ministerineuvosto jakaa taloudellista tukea kolmelletoista rajayhteistyöorganisaatiolle. Esimerkiksi Pohjoiskalotin neuvosto sai vuoden 2021 toimintaansa varten vajaat 1,3 miljoonaa Tanskan kruunua.

-Olemme uusineet organisaatiota ja valmistelemme nyt rajayhteistyöorganisaatioille uusia sopimuksia, joiden lähtökohtana on kattava yleisnäkemys rajat ylittävästä yhteistyöstä Pohjolassa, Mondrup kertoi.

Kolme teemaryhmää

Aluekehityssektorille on perustettu kolme teemaryhmää vuosille 2021-2024. Ne ovat vihreän ja osallistavan kaupunkikehityksen ryhmä; vihreän ja osallistavan maaseutukehityksen ryhmä sekä vihreiden, innovatiivisten ja sopeutumiskykyisten alueiden teemaryhmä. Pohjoiskalotin neuvosto on jäsenenä maaseutukehityksen teemaryhmässä.

Ryhmien toiminnalle on asetettu monia konkreettisia tavoitteita.

-Halutaan lisätä liikkuvuutta Pohjolassa ja kehittää osaamista alueiden kasvun tukemiseksi. Pyritään rakentamaan elinvoimaisia ja turvallisia paikallisyhteisöjä joka puolelle Pohjolaa. Tuetaan vihreää siirtymää, joka perustuu paikalliseen ja alueelliseen toimintaan. Hiilineutraalius ja älykkään erikoistumisen hyödyntäminen kuuluvat myös tavoitteisiin, Mondrup sanoi.

Rajayhteistyöorganisaatioiden rooli

Rajayhteistyöorganisaatioiden tehtävänä tässä toiminnassa on olla mukana yhteisen toimintasuunnitelman ja Pohjolan vision toteuttamisessa. Niiden tulee tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, ehdottaa uusia hankkeita ja välittää tietoa saavutetuista tuloksista.

-Rajayhteistyöorganisaatiot rakentavat osaltaan pohjoismaista kansalaisyhteiskuntaa kolmen läpileikkaavan tavoitteen pohjalta: kestävän kehityksen, yhdenvertaisuuden sekä lastenoikeuksien ja nuorison näkökulmasta, Mondrup selitti.

Kent Lidman