2018, Uutinen 20.06.2018 Paula Mikkola
-Kun Norjassa on vain muutamia yritystukien muotoja, Ruotsissa niitä on kokonainen viidakko. Meillä on vähintään 600 erityyppistä tukea, kertoi Västerbottenin lääninhallituksen Erik Dahlberg Mo i Ranan seminaarissa, kun hän puhui Ruotsissa saatavista tuista yrityksen perustamiseen.

Västerbottenin lääninhallitus myöntää vuosittain 75-100 miljoonaa kruunua erilaisina yritystukina.

-Myöntämämme tuen pitää edistää kestävää kasvua ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä. Tuen avulla pitää myös syntyä uusia työpaikkoja. Tuen myöntämistä koskeva ohjeistus edellyttää näitä asioita, Dahlberg sanoi.

Tukialueet

Joitakin tukialueita on asetettu etusijalle.

-Meillä on jako A- ja B-alueisiin. Suurinta tukea saavat yritykset toimivat yleensä sisämaan kunnissa, joissa tuen osuus voi nousta 50 prosenttiin. Rannikkoalueen kunnissa tukiprosentti on matalampi, Dahlborg selitti.

Tuen saamisen ehtoja

Kun lääninhallitus arvioi tukihakemuksia, se kiinnittää huomiota tiettyihin asioihin. Niitä ovat:

Kuten edellä todettiin tukimuotoja on paljon.

-Niitä on kaikenlaisia, lähtien suurista raskaista investoinneista kuten hotellin rakentamisesta ja päättyen pieniin mikroavustuksiin, Dahlberg kertoi.

Tässä lista muutamista tukimuodoista:

 • alueellinen investointituki – raskaisiin investointeihin, enintään 35 prosentin tuki
 • erityinen investointituki – enintään 50 prosenttia tai 1,8 miljoonaa kruunua
 • innovaatiotuki – enintään 50 prosenttia tai 50 000 kruunua
 • avustus – enintään 45 prosenttia tai 1,2 miljoonaa kruunua
 • mikroavustus – alkaville yrityksille, enintään 50 prosenttia tai 30 000 kruunua
 • kehittämisshekki liiketoiminnan kansainvälistymiseen – 50 prosenttia tai 250 000 kruunua
 • kasvushekki – aliedustetuille ryhmille, enintään 50 prosenttia
 • tasa-arvoshekki – 75 prosenttia tasa-arvosuunnitelmaa varten
 • Ilman tukea

 • On myös asioita, joihin on mahdoton saada tukea. Niitä ovat muun muassa korvausinvestoinnit, ajoneuvoinvestoinnit, kiinteistöjen tai omaisuuden hankinta, normaalin liiketoiminnan kustannukset (esimerkiksi palkat), kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen tukihakemuksen jättämistä, sekä hankinnat perheenjäseniltä tai muilta läheisiltä.

  -Emme tietenkään voi myöntää tukea investointeihin, jotka tehdään Västerbottenin ulkopuolelle. Haluamme, että omaan lääniin syntyy uusia työpaikkoja ja saamme lisää veronmaksajia. Hakija ei voi myöskään saada tukea ja sitten muuttaa pois tai lopettaa toimintansa 3-5 vuoden kuluessa tuen saamisesta. Sellaisissa tapauksissa lääninhallitus perii myönnetyn tuen takaisin, Dahlberg kertoi.