Uutinen 30.10.2023 Kent Lidman
-Voimme hoputtaa päättäjiä ratkaisemaan rajaesteet, mutta emme voi itse ratkaista niitä. Valitettavasti rajaesteet eivät ole etusijalla päättäjien toiminnassa ja siksi niiden ratkaiseminen voi kestää kauan. Näin kertoi Petri Suopanki Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöstä Rajaneuvonnan Kiirunan syysseminaarissa.

Rajaesteneuvosto on poliittisesti asetettu, riippumaton toimielin, jolle Pohjoismaiden pääministerit ovat antaneet tehtäväksi yksityishenkilöiden ja yritysten vapaan liikkumisen edistämisen.

Rajaesteiden ratkaiseminen

Rajaesteneuvostossa on 10 jäsentä. Heistä yhdeksän on valtioiden edustajia (2 kustakin maasta, paitsi Islannista vain yksi). He ovat poliitikkoja, virkamiehiä tai elinkeinoelämän edustajia.

-Neuvoston tehtävänä on tunnistaa rajaesteitä, asettaa niitä tärkeysjärjestykseen ja esittää niihin ratkaisuja. Neuvostolla on läheiset suhteet raja-alueiden komiteoihin, pohjoismaisiin tiedotustoimistoihin ja rajaneuvontoihin, työmarkkinoiden osapuoliin ja elinkeinoelämän organisaatioihin. Hallitusten ja viranomaisten tehtävänä on mahdollisimman monien rajaesteiden poistaminen, Suopanki selitti.

Pohjoismainen tahto

Rajaesteneuvoston tehtävänä on ratkaista 5–8 estettä joka vuosi.

-On olemassa yhteispohjoismainen tahtotila ratkaista rajaesteet. Olemme löytäneetkin useita ratkaisuja, mutta monia vaikeita rajaesteitä on vielä jäljellä. Ongelmana on se, että maissamme on käytössä hyvin monia erilaisia järjestelmiä, Suopanki totesi.

Kolme teemakokonaisuutta

Tällä hetkellä työn alla olevat ajankohtaiset rajaesteet käsittelevät kolmea teemaa:

*perustavanlaatuinen vapaa liikkuvuus: henkilöllisyys- ja rajatarkastukset, miten selvitään seuraavasta pandemian kaltaisesta kriisistä?

*tavanomaiset rajaesteet: rajaestetietokannassa on 100 rajaestettä, joista 30 nostettu painopisteiksi.

*Erityisteemoja: verotukseen liittyvät rajaesteet, rajat ylittävä tilastointi, digitalisaatio, ammattipätevyydet, väestörekisteriyhteistyö ja eläkekysymykset.

Tärkeitä rajaesteitä

Ruotsin, Suomen ja Norjan välisissä tavanomaisissa rajaesteissä paneudutaan nyt seuraaviin asioihin:

-tiedon siirtyminen ulkomaille kaksoiskansalaisuuden omaavan henkilön kuolemasta,

-yksityisalan vaatimat henkilötunnus- tai ID-todistukset,

-omaishoitajan tukea ei voi saada elleivät sekä hoidettava että hoitaja asu Ruotsissa,

-rajatyöntekijöiden pitkät rekisteröintiajat,

-käsityö- ja duodji-tuotteiden arvonlisäverotalletus Norjaan viennin yhteydessä,

-Norjan ja Suomen rajat ylittävä taksiliikenne.

Väestörekisteri

Yhteispohjoismaisen pankkitunnuksen puuttuminen aiheuttaa monia ongelmia. Sama koskee erilaisia väestötietojärjestelmiä.

-Erilaiset väestörekisterijärjestelmät aiheuttavat ongelmia esimerkiksi silloin, kun henkilö muuttaa Pohjoismaiden välillä, Suopanki kertoi.

Kent Lidman