2018, Uutinen 30.10.2018 Paula Mikkola
Pohjoiskalotin neuvosto on tehnyt Nordregiolle (pohjoismainen aluekehityksen ja suunnittelun tutkimuslaitos) anomuksen hankkeesta, jolla selvitetään miten eri kunta- ja alueuudistukset ovat vaikuttaneet rajakuntien väliseen yhteistyöhön. Hanke on osana Pohjoiskalotin neuvoston panostusta Pohjoismaiden ministerineuvoston kestävän maaseutukehityksen teemaryhmän toimintaan.

Hankkeessa järjestetään seminaareja, joilla selvitetään rajakuntayhteistyön laajuutta, tarvetta ja mahdollisuuksia. Sen avulla teemaryhmälle kertyy alueellista tietoa kunta- ja alueuudistusten vaikutuksesta.

Auttaa kuntia

Hankkeen avulla on myös tarkoitus selvittää, miten Pohjoiskalotin neuvosto voi tukea kuntia ja maakuntia kehittämään edelleen yhteistyötä. Hankkeen käytännön toteutuksesta neuvotellaan vielä Nordregion ja teemaryhmän kanssa.

Eri teemaryhmiä

Eri painopistealueille on perustettu teemaryhmiä, jotka toteuttavat käytännössä Pohjoismaiden ministerineuvoston aluekehityksen ja -suunnittelun yhteistyöohjelmaa vuosien 2017-2020 aikana. Uutisissa on aikaisemmin kerrottu ohjelman painotuksista.

Huomio kestävään kehitykseen

Pohjoiskalotin neuvosto on siis mukana ”Kestävän maaseutukehityksen” teemaryhmässä. Kestävyys, tasavertaisuus, tasa-arvoisuus ja moninaisuus ovat keskeisiä asioita, kun teemaryhmässä tarkastellaan miten ikääntyvä väestö haastaa hyvinvointijärjestelmän, sosiaalisia innovaatioita ja sosiaalista yrittäjyyttä, osaamistarpeeseen vastaamista ja raja-alueiden yhteistyötä. Rajayhteistyöorganisaatiot voivat toteuttaa omia teemaryhmän kysymyksiin liittyviä hankkeita ja tähän liittyy myös Pohjoiskalotin neuvoston hanke alueellisten uudistusten vaikutuksista rajakuntien yhteistyöhön.

Konkreettisia ehdotuksia

Pohjoiskalotin neuvoston tavoitteena on tuoda teemaryhmässä esiin toimivia ratkaisuja, joita Pohjoiskalotin rajayhteistyössä on kehitetty.  Nordregio johtaa teemaryhmän käytännön työtä, tuottaa tietoa ja materiaalia päätöksenteon tueksi. Toiminnalla halutaan vaikuttaa maaseutupolitiikan kehitykseen ja auttaa osaltaan toimivien ratkaisujen etsimistä konkreettisten esimerkkien, hyvien käytäntöjen, tilastojen ja suositusten avulla.

Suunnitellut hankkeet

Vuosien 2017-2018 aikana teemaryhmä on muun muassa toteuttanut selvityksen maaseudun talous-, väestön- ja maantieteen kehityksestä, koulutusta ja työllistymistä koskevan hankkeen sekä valmistellut vuoden 2018 Nordregio foorumia, joka pidetään Ruotsin Lundissa. 

Pohjoiskalotin neuvoston kunta- ja alueuudistusten vaikutuksia maaseudun kehitykseen käsittelevän hankkeen lisäksi teemaryhmä suunnittelee muun muassa Pohjolan maaseutumatkailua käsittelevää hanketta vuosille 2019-2020.