2021, Uutinen 15.04.2021 Paula Mikkola
-Liikkuvuus ja kulkeminen rajan yli riippuvat poliittisesta tahdosta. Ne toimivat, jos niin halutaan. Tilastot ja tiedot auttavat poliitikkoja tekemään päätöksiä. Tätä mieltä oli Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtaja Bertel Haarder (vas.), kun hän osallistui nettiseminaariin, joka oli otsikoitu Vapaa liikkuvuus Pohjoismaissa – tositarina työstä, työssä käynnistä ja pimeistä luvuista.

Tilaisuuteen osallistui noin 160 henkilöä eri puolilta Pohjolaa. Sen pohjana oli raportti pohjoismaiset rajat ylittävistä tilastoista, joka syntyi vuosina 2016-2020 toteutetun pohjoismaisen liikkuvuushankkeen tuloksena. Löydät julkaistun raportin osoitteesta:

https://pub.norden.org/nord2021-006/

Yhtenäinen alue

Tämä on ensimmäinen kerta, kun rajat ylittäviä tilastoja on kerätty kaikista Pohjoismaista. Yksi hankkeen tehtävistä oli selvittää, kuinka pitkälle Pohjolassa on päästy yhteispohjoismaisen tavoitteen saavuttamisessa tulla maailman yhtenäisimmäksi alueeksi. Kuinka paljon meillä on tietoa ihmisten liikkumisesta rajojen yli Pohjoismaiden välillä?

Yhteistyö on hajonnut

Bertel Haarder oli huolissaan siitä, mitä pohjoismaiselle yhteistyölle on tapahtunut vuoden kestäneen koronapandemian aikana.

-Paljon siitä, mitä pohjoismaisella yhteistyöllä on rakennettu, on nyt sortunut ja pohjoismainen yhteistyö on hajonnut sirpaleiksi. Rajan yli työssä käyvät ihmiset eivät pääse työpaikoilleen. Tämä on todellinen pohjanoteeraus siinä pohjoismaisessa yhteistyössä, jota olemme kauan rakentaneet. Koronapandemia on osoittanut, miten haurasta pohjoismainen yhteistyö on, ja meidän pitää taistella yhteistyön säilyttämisen puolesta, Haarder sanoi.

Ilman rajoja

Bertel Haarderilla on visio pohjoismaisen yhteistyön kehittämisestä.

-Pohjolassa varttuvilla nuorilla tulee olla vapaa pääsy työmarkkinoille ja koulutukseen. Valtioiden rajoilla ei saa olla niiden suhteen mitään merkitystä. Tarvitaan poliittista tahtoa, jotta tähän tavoitteeseen päästään. Kaikille on hyötyä siitä, että pohjoismaista yhteistyötä ja vapaata liikkuvuutta rajojen yli kehitetään, hän totesi.

Tilastojen merkitys

Bertel Haarderin mielestä rajat ylittävät tilastot ovat tärkeä valine pohjoismaisen yhteistyön kehittämisessä.

-Tilastot ovat erittäin arvokkaita, mutta kyse ei ole yhdenmukaistamisesta vaan toisilta oppimisesta. Tilastot ovat tärkeä työväline rajat ylittävään liikkuvuuteen liittyvässä suunnittelussa. Tavoitteena on tehdä elämästä helpompaa. Liikkuvuus tuo mukanaan joustoa, hän sanoi.