2018, Uutinen 09.08.2018 Paula Mikkola
-Rajaneuvonnat tekevät tärkeää työtä, kun ne avaavat Pohjoismaiden rajoja ja edistävät ihmisten, palveluiden ja tietoliikenteen yhteyksiä yli rajojen. Tämän totesi Suomen liikenne- ja viestintäministeri sekä Suomen pohjoismaisen yhteistyön ministeri Anne Berner (kesk) puheessaan Hanasaaren rajaestekonferenssin avauksessa.

Anne Bernerin puheen teemana oli miten Pohjola profiloituu muuttuvassa Euroopassa. Hän otti esiin Pohjoismaita yhdistäviä asioita ja sitä, mikä erottaa meidät monista muista Euroopan valtioista.

-Meillä Pohjolassa on paljon yhteistä. Yhteiskuntamme ovat samankaltaisia. Jaamme samat perusarvot, jotka pohjautuvat sananvapauteen ja tasa-arvoon. Luotamme vahvasti toisiimme, julkisiin toimijoihin ja viranomaisiin. Eurooppalaisella tasolla on myös harvinaista, etteivät Pohjoismaat ole olleet keskenään sodassa yli 200 vuoteen, Berner sanoi.

Rajayhteistyön perinne

Pohjolassa on pitkä rajayhteistyön perinne.

-Olemme oppineet toisiltamme, avanneet rajamme ihmisten ja työmarkkinoiden liikkuvuudelle. Yhteisellä Pohjolan tavaramerkillämme on vahva asema Euroopassa ja maailmalla. Kiinnostus Pohjolaa kohtaan kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi Suomessa tehty tutkimus osoittaa, että 88 % pitää pohjoismaista yhteistyötä tärkeänä tai erittäin tärkeänä, Berner kertoi.

Integroitunut alue

Bernerin mukaan Pohjola on maailman yhdentynein alue. 

-Se tarkoittaa, että voit asua, opiskella ja käydä töissä yli rajojen. Se tarkoittaa investointeja ja työssä pendlaamista Pohjoismaiden rajojen yli. Pohjoismaiden yhteistyö on tärkeä lisä EU-yhteistyölle, Berner totesi. 

Digitalisaatio

Digitalisaatio on merkittävä asia, jossa Pohjola on edennyt pitkälle. 

-Meillä on vuosille 2017-2020 suunnitelma, joka koskee tietojen siirtoa, 5G taajuuksia ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamista. Digitaalinen yritysyhteistyö yli rajojen on erittäin tärkeää ja sitä vahvistetaan 5G:n käyttöönotolla. Pohjoismaiseen yhteistyöhön sisältyy myös tekoälyn kehittäminen, Berner kertoi.

Rajaesteiden vähentäminen

Anne Berner korosti puheessaan useita kertoja rajaesteiden vähentämisen merkitystä pohjoismaisessa yhteistyössä.

-Rajaneuvontojen työ on äärimmäisen tärkeää rajaesteiden poistamiseksi ihmisten, palveluiden ja tietojen vapaalta liikkumiselta Pohjoismaiden rajojen yli. Paljon on jo tehty, mutta työtä pitää jatkaa koko ajan esteiden poistamiseksi ja uusien esteiden syntymisen ehkäisemiseksi. 

Berner toivoi myös, että nuoria saataisiin enemmän mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön. 

-Kyse on yhteistyön tulevaisuudesta, hän sanoi.