Uutinen 27.06.2024 Kent Lidman
-Autamme kaikkia, ei vain Pohjoismaiden kansalaisia vaan myös Pohjolan ulkopuolelta tulevia, kun he tarvitsevat apua yhteistyöhön tai toimintaan Pohjoismaiden rajojen yli. Näin kertoi Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjan Willy Örnebakk esityksessään Rajaneuvonnan vuosiseminaarissa Vaasassa. Esityksen otsikkona oli ”Apua rajat ylittäviin kysymyksiin”

Rajaneuvonnassa työskentelee kuusi henkilöä Tornio-Haaparannalla, Skibotnissa ja Altassa. He käsittelevät Ruotsin ja Suomen, Norjan ja Suomen sekä Norjan ja Ruotsin välisiä rajakysymyksiä.

-Olemme osa pohjoismaista rajaneuvontojen verkostoa ja teemme tiivistä yhteistyötä Morokulienissä ja Malmössä sijaisevien neuvontojen kanssa, Örnebakk kertoi.

Ei ole viranomainen

Hän muistutti kuitenkin, ettei rajaneuvonta ole viranomainen.

-Me emme ole viranomainen, joka tekee päätöksiä. Emme myöskään ole osa poliisin, tullin, puolustusvoimien tai minkään muun viranomaisen toimintaa. Emmekä ole huolintayritys, joka täyttää asiakkaalle tuonti- tai vientiasiakirjoja, Örnebakk luetteli.

Tietoja ja kontakteja

Rajaneuvonnan toiminta perustuu pohjoismaiseen visioon, jonka mukaan Pohjolasta tulee vuoteen 2030 mennessä maailman kestävin ja yhtenäisin alue.

-Tarjoamme tietoja ja välitämme kontakteja, jotka auttavat pohjoismaisten rajojen ylittämisessä. Jaamme tietoja, joita tarvitset, tai ohjaamme sinut oikean viranomaisen puheille. Tuemme verkostojen rakentamisessa ja pyrimme poistamaan rajaesteitä sekä auttamaan työpaikan etsimisessä tai työntekijöiden löytämisessä, Örnebakk kertoi.

Korona-aikaan paljon yhteydenottoja

Vuonna 2019 Rajaneuvonnalla oli 3623 asiakaskontaktia, joista 60 prosenttia tuli yksityishenkilöiltä. Yleisimmät kysymykset koskivat eläkkeitä, verotusta ja vakuutuksia.

Seuraavana vuonna, 2020, asiakaskontaktien määrä oli 8330 eli lähes kolme kertaa suurempi kuin edeltävänä vuonna. Yhteydenotoista 80 prosenttia tuli yksityishenkilöiltä.

-Kysymyksistä 80 prosenttia liittyi koronaan ja loput verotukseen tai vakuutuksiin, Örnebakk sanoi.

Vaikutti vielä 2021

Korona vaikutti Rajaneuvonnan työhön vielä vuonna 2021. Asiakaskontaktien määrä oli 6949 ja niistä 80 prosenttia tuli yksityishenkilöiltä.

-Vielä silloinkin 80 prosenttia asiakkaiden yhteydenotoista liittyi koronaan. Muut kyselyt koskivat yleensä verotusta tai vakuutuksia, Örnebakk kertoi.

Lasku 2022

Vuonna 2022 korona oli selätetty ja Rajaneuvonnan asiakaskontaktien määrä oli 3589, joka oli lähes saman verran kuin koronaa edeltävällä ajalla. Yhteydenotoista 60 prosenttia tuli yksityishenkilöiltä, mutta yritysten tiedustelujen määrä kasvoi.

-Silloin kysyttiin useimmin eläkkeistä, verotuksesta ja oman yrityksen perustamisesta, Örnebakk sanoi.

Digitaalinen vastaus suoraan

Rajaneuvonnan käytössä on sähköinen työkalu, dittgränsproblem.com, josta voi saada netin kautta nopeasti apua koettuun rajaesteongelmaan.

-Kyse on digitaalisesta järjestelmästä, jota raja-alueiden asukkaat ja yritykset voivat käyttää ongelmien tai koettujen rajaesteiden raportointiin. Se on kaikkien raja-alueiden tiedotuspalveluiden yhteinen työalusta, Örnebakk korosti.

Järjestelmään kootaan yhteen koetut esteet ja ongelmat. Tietoa jaetaan järjestelmässä toimivien kesken ja pyritään pilkkomaan ongelmat yksinkertaisemmiksi niin, että niihin voidaan yhdessä löytää ratkaisuehdotuksia. Kyse on tiedotuspalveluiden ja Rajaesteneuvoston keskinäisestä yhtenäisestä viestinnästä.

Kent Lidman