2019, Uutinen 21.01.2019 Paula Mikkola
-Tehokas, rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää. Tarvitaan halua tarttua ja tehdä töitä yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi ja käyttää rajaa resurssina. Näillä sanoin Ruotsin elinkeinoministeriön kestävän kehityksen osastopäällikkö Johan Krafft avasi Nordregio Forumin Lundissa.

Forumin pääteemana oli ”Maaseutu muutoksessa”, jonka alla keskusteltiin myös pohjoismaisen mallin houkuttelevista alueista sekä kaupungin ja maaseudun haasteista ja mahdollisuuksista.

120 osallistujaa

Pääjärjestäjä oli Nordregion tutkimuslaitos yhdessä Ruotsin elinkeinoministeriön ja Region Skoonen kanssa. Mukana järjestelyissä olivat myös mm. Itämeren Interreg-ohjelma, Mamba, Euroopan aluekehitysrahasto, Region Norrbotten ja Pohjoiskalotin neuvosto.

Tapahtumaan osallistui noin 120 ihmistä eri puolilta Pohjolaa ja myös sen ulkopuolelta.

-Pohjoismaat eivät koskaan aikaisemmin olleet yhtä yhtenäisiä kuin tällä hetkellä useimmilla aloilla. Myös haasteet ja mahdollisuudet ovat samanlaisia. Siksi tapahtumat, joissa maat voivat jakaa tietoja ja vaihtaa kokemuksia, ovat tärkeitä, Krafft sanoi.

Yhteiset haasteet

Krafft totesi, etteivät haasteet tunnista valtioiden rajoja.

-Haasteet ovat yhteisiä, esimerkiksi ilmastonmuutos, sosiaaliset erot, väestönkehitys tai digitalisaatio. Meidän pitää tehdä yhteistyötä niiden ratkaisemiseksi, hän sanoi.

Hän korosti pohjoismaisen yhteistyön tärkeyttä.

-Yhteistyöllä on pitkä historia ja se on tärkeää aikana, jolloin kansainvälinen yhteistyö kyseenalaistetaan. Pohjoismaat ovat yhdessä merkittävä talousalue maailmassa, Krafft totesi.

Osallistava ja innovatiivinen Pohjola

Ruotsi toimi pohjoismaisen yhteistyön puheenjohtajana vuonna 2018.

-Ruotsin lähtökohtana on ollut osallistava, innovatiivinen, turvallinen ja avoin Pohjola, Krafft kertoi.

Vuoden aikana Ruotsi on käynnistänyt seuraavat neljä puheenjohtajuuskauden hanketta:

* kehittää etähoidon ratkaisuja,

* estää taloudellisesti haavoittuvassa asemassa olevien nuorten syrjäytyminen,

* edistää ilmastoälykkäisiin kuljetuksiin siirtymistä pohjoismaisissa kaupungeissa,

* luoda alusta kestävälle arkkitehtuurille ja muotoilulle sekä edistää teollista puurakentamista.

Yhtenäinen maaseutupolitiikka

Tapahtuman teemana olivat maaseudun haasteet ja Johan Krafft toivoo yhtenäistä maaseutupolitiikkaa.

-Maaseudun kehitys on pitkään kytketty maatalouden sektoriin ja EU:n maatalouspolitiikkaan. Siinä on toteutettu myös toimenpiteitä ja tuettu alueellista kasvupolitiikkaa. Tarvitsemme kuitenkin maaseutupolitiikka, joka on kattavampaa kuin joukko yksittäisiä toimenpiteitä, hän sanoi.

Maaseutupolitiikka Ruotsissa

Ruotsissa parlamentaarinen selvitys laati ehdotuksen yhtenäisestä maaseutupolitiikasta.

-Sen pohjalta hallitus teki lakiehdotuksen, jonka valtiopäivät hyväksyi päätöksellään kesäkuussa 2018. Nyt meillä on Ruotsissa ensimmäistä kertaa yhtenäinen maaseutupolitiikka, Johan Krafft totesi.

Erilaiset lähtökohdat

Maaseutualueilla on hyvin erilaiset sosiaaliset, ympäristö- ja taloudelliset lähtökohdat.

-Maaseutupolitiikan yhtenä tärkeänä osana on aktivoida muita politiikan alueita ja niiden toimenpiteitä. Tarvitaan parempaa yhteistyötä yhteiskunnan eri osien välillä. Ruotsin maatalouspolitiikkaan sisältyy monia tärkeitä asioita, kuten elinkeinokehitys, kuljetukset, digitaalinen viestintä, koulutus ja osaaminen, asuminen sekä kaupalliset ja julkiset palvelut. Kyse on myös kulttuurista, integraatiosta, yhdenvertaisuudesta ja valtiovallan läsnäolosta maaseudulla, Krafft kertoi.