2021, Uutinen 09.04.2021 Paula Mikkola
-Nuorisoyhteistyö rajojen yli on tärkeää. On äärettömän arvokasta päästä tutustumaan muista maista kotoisin oleviin nuoriin. Nuorten odotetaan osallistuvan aktiivisemmin yhteiskunnalliseen toimintaan. Näin sanoi 20-vuotias Alexandra Möller Arvidsjaurista. Hän on Barentsin nuorisoneuvoston (BRYC) jäsen ja mukana myös Norrbottenin läänin nuorisoneuvostossa.

Kuten olemme aikaisemmin kertoneet, Pohjoiskalotin neuvoston uudessa, vuosille 2021-2024 ulottuvassa toimintaohjelmassa panostetaan lapsiin ja nuoriin, kartoitetaan nuorisoneuvostojen toimintaa ja merkitystä paikallisdemokratialle Pohjoiskalotilla.

-Nuoret ovat Pohjoiskalotin tulevaisuus. Meidän pitää tarjota nuorille vaikuttamisen mahdollisuuksia, jotta heillä säilyy luottamus tulevaisuuteen ja halu osallistua enemmän Pohjoiskalotin alueen kehittämiseen. Nuorisoneuvostoille pitää antaa valtaa päättää asioista ja mahdollisuus vaikuttaa yleiseen päätöksentekoon, totesi Pohjoiskalotin neuvoston valmisteluryhmän puheenjohtaja Kenneth Sjaunja neuvoston syyskokouksessa viime vuonna.

Nuorisoneuvostossa 15 jäsentä

Alexandra Möller tuli mukaan Norrbottenin läänin nuorisoneuvoston toimintaan viisi vuotta sitten ja on ollut Barentsin nuorisoneuvoston (BRYC) jäsen vuodesta 2018 lähtien. BRYCiin kuuluu 15 nuorta Ruotsista, Norjasta, Suomesta ja Venäjältä. Heidän tehtävänään on vahvistaa Barentsin alueen nuorisoyhteistyötä ja antaa nuorille mahdollisuus osallistua aktiivisesti oman yhteiskunnan toimintaan. Kokousten lisäksi toteutetaan muun muassa osallistuvien maiden välistä vaihto-ohjelmaa.

-Nuorisoneuvostot toimivat melko samalla tavoin eri Pohjoismaissa, mutta Venäjällä tilanne on aivan toinen. Nuorisoneuvosto käsittelee esimerkiksi laajakaistaan ja integraatioon liittyviä kysymyksiä, Möller kertoi.

Läänin nuorisoneuvosto

Norrbottenin läänin nuorisoneuvosto LUR koostuu läänin eri kuntien nuorista ja Region Norrbotten vastaa neuvoston toiminnasta.

-Olemme tehneet tätä työtä vuodesta 2012 lähtien ja lähtökohtana on, että läänin nuorisoneuvostossa on edustus kaikista Norrbottenin kunnista. Tällä hetkellä monet, jotka ovat olleet jonkin aikaa mukana, ovat lopettaneet ja meidän pitäisi saada mukaan uusia nuoria. Olemmekin suunnitelleet rekrytointikampanjaa, joka käynnistetään heti, kun korona-tilanne helpottuu. Toivomme, että yhä useammat nuoret löytävät läänin nuorisoneuvoston, haluavat olla siinä mukana ja ajaa asioita, jotka nuoria kiinnostavat, sanoi Region Norrbottenin aluekehitysosastolta Annika Hansson.

Kulttuurisuunnitelma

Ajatus läänin nuorisoneuvoston perustamisesta heräsi, kun vuonna 2011 alueelle laadittiin uutta kulttuurisuunnitelmaa, johon sisältyi uusi kulttuuriyhteistyön malli. Aloitteen tekivät ne nuoret, jotka osallistuivat kulttuurisuunnitelman laatimisen osana järjestettyyn nuorisolaboratorioon.

-Siinä yhteydessä halusimme osallistaa nuoria lisää kulttuurin kehittämiseen. Nuorisoneuvoston perustaminen oli kuitenkin nuorten oma idea, Hansson kertoi.

-Kun nuoret aluksi olivat mukana lähinnä kulttuuriasioissa, heitä alkoi kiinnostaa päästä mukaan myös läänin aluekehitystä koskevaan työhön sekä tulevaisuuden terveyden ja sairaanhoidon kehittämiseen. Erityisesti terveyskysymykset ovat tulleet nuorille entistä tärkeämmiksi, kertoi Region Norrbottenin Sofia Mörtlund.

Poliitikot kuuntelevat

Ketä läänin nuorisoneuvostoon kuuluu?

-Toiminta on avointa kaikille 15-25-vuotiaille, jotka haluavat olla mukana luomassa ja tekemässä asioita yhdessä, nostamassa esiin kysymyksiä ja vaikuttamassa niihin. Usein nuoret tuntevat jonkun toisen, joka on toiminnassa mukana, ja kiinnostuvat sitä kautta. Tai me saamme kunnissa nuorten kanssa toimivien kautta vinkin kiinnostuneesta. Läänin nuorisoneuvosto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton organisaatio, Hansson selitti.

Pystyvätkö nuoret vaikuttamaan poliittisiin päätöksentekijöihin?

-Oma käsitykseni on, että poliitikot kuuntelevat nuoria ja ottavat heidät vakavissaan. Olemme järjestäneet kokouksia ja tilaisuuksia, joissa niin läänin- kuin kuntatason poliitikkoja on ollut mukana keskustelemassa kysymyksistä yhdessä nuorten kanssa, Hansson kertoi.

Poliittinen viikko

Viime vuosina, lukuun ottamatta edellisvuoden peruutusta, Region Norrbotten on osallistunut Gotlannissa Almedalenin poliittiselle viikolle.

-Siellä nuorilla on ollut oma päivä, johon on kuulunut nuorten itse järjestämä seminaari. Se on herättänyt runsaasti kiinnostusta Almedalenin osallistujien keskuudessa, Sofia Mörtlund kertoi.

Norjasta otettu oppia

Pohjoiskalotin alueen kansainvälinen nuorisoyhteistyö on tärkeää Norrbottenin läänin nuorisoneuvostolle.

-Norjassa tätä on tehty jo kauan ja siellä on päästy pidemmälle. Me olemme tehneet jonkin verran yhteistyötä Troms-Finnmarkin maakunnan nuorisoneuvostojen kanssa ja oppineet niiltä paljon, Mörtlund sanoi.