2021, Uutinen 22.01.2021 Paula Mikkola
-Rajat ylittävä yhteistyö on sekä välttämätöntä että tärkeää meille, jotka asumme näillä pohjoisilla seuduilla, totesi Storfjordin kunnanjohtaja Willy Örnebakk Academic North tapahtumassa.

Storfjordin kunnalla on rajat ylittävää yhteistyötä kolmen maan kanssa; Norjan, Suomen ja Ruotsin.

-Koemme olevamme läheisempiä pohjoisten naapureittemme kuin Oslon valtaapitävien kanssa. Monet ihmiset tulevat tänne töihin pääosin Suomesta, mutta myös Ruotsin puolelta, Örnebakk kertoi.

Päivittäistä rajayhteistyötä

Hän korostaa päivittäisen rajat ylittävän yhteistyön merkitystä.

-Tällä alueella päivittäisellä yhteistyöllä on historialliset syyt. Me kuulumme yhteen. Tornionlaakso on alue, jossa pyritään auttamaan toisiaan rajan yli, Örnebakk sanoi.

Rajaongelmia

Yhteistyö on tärkeää monella sektorilla.

-Se koskee yhtä lailla julkisia toimijoita kuin elinkeinoelämää, opiskelijoita ja työmarkkinoita. Päivittäisen rajayhteistyön ongelmiin pitää löytää ratkaisuja, Örnebakk totesi.   

Rajat ylittävät hankkeet

Hän kertoo, että rajan yli on menossa monia hankkeita.

-Yksi niistä pyrkii parantamaan Suomen korkeimman tunturin Haltin saavutettavuutta. Halti sijaitsee lähellä Norjan ja Suomen välistä rajaa ja pyrimme rakentamaan sille alueelle yhteisen alustan. Kehitämme yhteistyötä monella sektorilla ja täten vahvistamme koko aluetta, Örnebakk kertoi.

Tiedon jakaminen

Nils Arne Johnsen toimii Troms-Finnmarkin maakuntahallinnossa elinkeinoelämä- ja osaaminen toimialan johtajana. Hän otti esiin yliopistojen yhteistyön yritysten kanssa Pohjoiskalotilla. 

-Olemme harvaan asuttu alue, jossa on vähän teollisuutta ja liiketoimintaa. On tärkeää pystyä rekrytoimaan henkilökuntaa yliopistojen välillä, mutta myös akateemisen yhteisön ja elinkeinoelämän välillä sekä kehittää niiden välisiä suhteita. Sillä tavoin yliopistojen tieto ja osaaminen siirtyy yrityksiin, hän sanoi.

Terveyshanke

Yksi esimerkki tutkijoiden ja julkisen sektorin yhteistyöstä on terveyshanke.

-Tutkimukset osoittavat, että terveys on huonompi tietyissä sosio-kulttuurisissa ryhmissä ja alueilla. Finnmarkin alueella sairastavuus on yleisempää kuin muissa maakunnan osissa. Tästä syystä olemme käynnistäneet tutkimushankkeen, joka selvittää miksi näin on sekä etsii toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa alttiina olevien alueiden ja ryhmien terveydentilaa, Johnsen kertoi.

Vihreä siirtymä ja keinoäly

Mitkä ovat akateemisen yhteisön ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön tulevaisuuden näkymät?

-On ilmiselvää, että yliopistoja tarvitaan mukaan ratkaisemaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tulevia haasteita. Uskomme, että vihreä siirtymä sekä lisääntyvä älyteknologian ja keinoälyn hyödyntäminen yrityksissä tulevat olemaan kehityksen ytimessä tulevaisuudessa, Johnsen sanoi.