2018, Uutinen 06.11.2018 Paula Mikkola
-Pohjoisen rajat ylittävä yhteistyö on erittäin tärkeää. Rajayhteistyöorganisaatioilla kuten Pohjoiskalotin neuvostolla on erityinen asema rajattomassa yhteistyössä. Tämän totesi Norjan Kunta- ja uudistusministeriön valtiosihteeri Anne Karin Olli avatessaan Tromssan Pohjoiskalottikonferenssin. Olli toimi aikaisemmin Finnmarkissa Måsöyn kunnan puheenjohtajana ja hän on ollut myös Höyren edustajana Norjan suurkäräjillä.

Tämä oli järjestyksessään 30. Pohjoiskalottikonferenssi Torniossa vuonna 1960 järjestetyn ensimmäisen konferenssin jälkeen. Tromssan tapahtumasta vastasi Norjan Foreningen Norden ja se kokosi satakunta osallistujaa. Pohjoiskalotin neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto olivat osaltaan tukemassa tapahtuman järjestelyjä.

 Konferenssin otsikkona oli ”Rajaton Pohjoiskalotti” ja alateemat käsittelivät infrastruktuuria, kestävää kasvua ja elämyksiä.

 Mahdollisuuksien alue

 Anne Karin Ollin puheen aiheena oli ”Mahdollisuuksien alue – Norjan hallituksen näkemys Pohjoiskalotista”.

-Hallituksen asialistalla pohjoisen yhteistyö on tärkeässä asemassa niin kansallisesti, paikallisesti kuin alueellisestikin. Täällä pohjoisessa on hienoja mahdollisuuksia hyödyntää mineraaleja, tuottaa energiaa ja erityisesti nauttia upeasta luonnosta. Hallitus pitää Pohjoiskalottia rauhanomaisena ja kantokykyisenä alueena. Hallitus panostaa vahvasti Norjan pohjoisiin alueisiin, Olli kertoi.

 Kasvua pohjoisesta

 Anne Karin Olli kertoi Norjan pohjoisten alueiden foorumista.

-Siinä on kyse tiedonvaihdosta ja maiden välisestä rajattomasta yhteistyöstä. Pohjoiskalotin neuvoston lisäksi Pohjoiskalotin Rajaneuvonta tekee tärkeää työtä opastaessaan yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Se edistää osaltaan kasvua pohjoisen alueilla, Olli totesi.

 Norjan hallituksen mielestä arktiset kysymykset ovat tulleet entistä tärkeämmiksi.

-Edellä mainittujen lisäksi pohjoismainen Rajaesteneuvosto tekee aktiivisesti töitä Pohjolan rajaesteiden poistamiseksi. Mielestäni on tärkeää, että poliitikot varmistavat riittävät resurssit tänne pohjoiseen, Olli sanoi.

 

Pohjoisessa vauhti päällä

 Pohjoiskalotin neuvoston puheenjohtaja Remi Strand kiitti Anne Karin Ollia alustuksesta.

-Pohjoisen alueyhteistyössä on täysi vauhti päällä. Alueellamme on runsaasti energiaa, malmia ja mineraaleja. Raaka-aineet takaavat ainakin 100 000 työpaikkaa täällä pohjoisessa. Pohjoiskalotin neuvostoa tarvitaan etenkin aktiiviseen työhön rajaesteiden poistamiseksi. Me voimme nostaa esiin rajayhteistyön ongelmia niin, että niihin voidaan etsiä ratkaisuja. Pohjoiskalottiyhteistyön tulevaisuus näyttää valoisalta, Strand totesi.

 Hänen mielestään Pohjoiskalotin yhteistyö voisi olla vieläkin parempaa.

-Teoriassa kaikki ovat yhtä mieltä sen tärkeydestä. Käytännössä yhteistyössä on yhä aika lailla esteitä. On ratkaisevan tärkeää, että pystymme vähentämään rajaesteitä. Se kuitenkin edellyttää, että saamme pysyvän ratkaisun Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan toiminnan rahoittamiseen, Strand sanoi.