2020, Uutinen 01.05.2020 Paula Mikkola
”Sami Giellagaldu” Interreg-hanke kehittää saamenkielen huoltoa, uutta terminologiaa ja uusia normeja saamenkielille. Giellagaldu tarjoaa myös opastusta saamenkielen puhujille, edistää ja kehittää saamenkielen käyttöä.

-Saamen kieliä käytetään yli valtioiden rajojen ja on tärkeää jatkaa rajat ylittävää yhteydenpitoa, totesi Suomen Saamelaiskäräjien Marko Marjomaa, kun hän esitteli hanketta Interreg Pohjoisen tapaamisessa Jokkmokissa.

Nyt jo päättynyttä hanketta toteutettiin vuosina 2015-2018. Sen vetäjänä toimi Suomen Saamelaiskäräjät. Interreg Pohjoisen ohjelman ja Saamelaiskäräjien tuen lisäksi hanketta olivat rahoittamassa Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjät, Lapin liitto ja Tromssan maakuntahallinto. Kokonaisbudjetti oli hieman yli kolme miljoonaa euroa.

Yhdeksän saamenkieltä

Lähtökohtana olivat ne yhdeksän saamenkieltä, joita puhutaan neljän valtion alueella. Saamenkielten välille tarvitaan rajat ylittävää kielipolitiikkaa ja kieliyhteistyötä.

-Hankkeen tuloksista voidaan mainita muun muassa 4047 uutta saamenkielen sanaa ja 361 uutta kielen standardia, Marjomaa kertoi.

Jatkuu pysyvänä yhteistyönä

Hankkeessa tehtiin nettisivuja ja facebook-sivuja kahdeksalla eri kielellä. Sen aikana järjestettiin 53 kielikokousta ja kymmenen seminaaria. Hanke auttoi rakentamaan rajat ylittäviä yhteyksiä eri saamenkielten välille sekä käynnisti työn toiminnan ja kielikontaktien vakiinnuttamiseksi.

-Suomen, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien yhteistyö on hankkeen myötä tiivistynyt ja kieliyhteistyön jatkamiselle on kehitetty uusi malli. Tämä ei olisi toteutunut ilman Interreg Pohjoisen ohjelman hankerahoitusta, totesi Marko Marjomaa.

Voit lukea kieliyhteistyöstä lisää osoitteesta www.giella.org