2019, Uutinen 09.06.2019 Paula Mikkola
Millaisia kokemuksia elinkeinoelämän toimijoilla on rajat ylittävästä yhteistyöstä? Ja kuinka sitä voidaan edistää? Näitä kysymyksiä pohdittiin paneelikeskustelussa Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan Narvikissa järjestämässä elinkeinoelämän seminaarissa.

Tiina Pelimanni työskentelee Torniossa Team Botnian yrityspalveluissa.

– Autamme uusien yritysten perustamisessa, tuemme jo toimivia yrityksiä ja koordinoimme erilaisia projekteja. Tärkeä tekijä on se, että tarvitaan lisää tietoa eri toimialoista. Valtion tarjoamat yrityspalvelut on siirretty Torniosta Kemiin ja siitä syystä kysymykset, jotka liittyvät maiden rajat ylittäviin asioihin, tulevat nyt meille. Yritykset, jotka suunnittelevat toiminnan käynnistämistä toisessa maassa, törmäävät moniin käytännön kysymyksiin, kertoo Tiina Pelimanni.

Erilaiset yrityskulttuurit

Pohjoiskalotin neuvoston pääsihteeri Paula Mikkola nosti esiin kysymyksen erilaisista yrityskulttuureista.

– On tärkeää tuntea toisen maan yrityskulttuuri, jos aikoo aloittaa toiminnan siellä. Onneksi meillä Pohjolassa yrityskulttuurit eivät kuitenkaan eroa toisistaan kovinkaan paljon, Tiina Pelimanni totesi.

Kohtaamispaikkojen luominen

– North Business Arenan kaltaisilla hankkeilla luodaan yrityksille kohtaamispaikkoja. On tärkeää, että eri maissa toimivien yritysten edustajat tapaavat toisiaan. Eroavaisuuksiakin on ja niitä on opittava sietämään. Yritysten itsensä on haluttava ylittää tällaiset esteet ja me voimme herättää niissä halun selättää nämä ongelmat, sanoi Gällivare Näringslivin Kjell-Åke Johansson. Lue lisää North Business Arenan (NBA) toiminnasta toisesta artikkelista.

– North Business Arenan kaltaisten foorumeiden luomiseen liittyy paljon työtä. Niiden rakentamista voidaan testata sellaisilla toimialoilla, jotka ovat tärkeitä kaikille maille täällä pohjoisessa, ja rakentaa verkostoja yritysten välille. Meillä yhteistyö pohjautuu pitkään yhteiseen historiaan, totesi Narvikissa toimivan Futurumin edustaja June Berg-Sollund.

Hyötyä erikoistumalla

– On mahdollista luoda logistiikkaan keskittyvä tilaisuus ja koota yhteen yrityksiä tältä toimialalta. Lapissa ja Norrbottenissa apuna ovat kauppakamarit ja Pohjoiskalotin Rajaneuvonta on tärkeä yhteistyökumppani, sanoi Tiina Pelimanni.

– Yrityksille on osoitettava, että niiden kannattaa erikoistua ja keskittää toimintaansa omille niche-markkinoilleen, muistutti Kjell-Åke Johansson.

Menestyksekäs matkailuhanke

– Visit Arctic Europe -matkailuhankkeessa on tehty menestyksellistä työtä koko Pohjoiskalotin matkailuyritysten yhteistyön edistämiseksi. Ne ovat olleet usein pieniä yrityksiä. Hanke on ollut onnistunut ja se jatkuu nyt toiseen vaiheeseen, iloitsi Tiina Pelimanni.

– Interreg on loistava keino edistää yhteistyötä rajojen yli ja luoda uusia verkostoja, toteaa June Berg-Sollund.

Kokeilevia hankkeita

– Voimme hyödyntää myös EU:n rakennerahastoja. Mielestäni osa tästä rahasta tulisi kohdistaa kokeiluihin, joissa voidaan testata uusia ideoita ja joiden ei aina tarvitsisi olla tulossuuntautuneita, ehdotti Kjell-Åke Johansson.

– Nykyinen järjestelmä ei tue innovaatiohalukkuutta. Olisi hyvä, jos kokeilevia hankkeitakin voitaisiin rahoittaa, totesi myös Paula Mikkola.

– Saamme tukea EU:lta, mutta on voitava ajatella tulosten lisäksi myös muita kriteerejä, kuten yhdenvertaisuuskysymyksiä. Innovaatioita voi syntyä vähemmän, mutta yhteistyötä vahvistetaan EU-rahalla, sanoo Kjell-Åke Johansson.