Uutinen 14.05.2024 Kent Lidman
Uusi kolmivuotinen, rajat ylittävä Interreg-hanke pyrkii pelastamaan naalin Pohjoiskalotin tuntureilla. Kettukannan pienentäminen on yksi toimenpiteistä. -On todettu olevan selkeä yhteys siinä, että ketut hyötyvät naalien kustannuksella, kun ihmiset jättävät luontoon ruoantähteitä, teurasjätteitä, kalanperkeitä ja liikenteessä kuolleita eläimiä, kertoo Norrbottenin lääninhallituksessa hanketta vetävä David Bell.

Naali on pitkään ollut uhanalainen laji. Siitä syystä nyt viranomaiset, yliopistot ja luonnonsuojeluorganisaatiot Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa ovat aloittaneet hankkeen ”Yhteinen Naali – yhteistyötä arktisen napaketun puolesta”.

Pohjoiskalotin neuvoston alainen Pohjoiskalotin ympäristöneuvosto on myös pitkään pyrkinyt edistämään naalin säilyttämiseksi tehtävää työtä.

Interreg-hanke

Uuden yhteistyöhankkeen suurimpana rahoittajana on EU:n rajat ylittävä ohjelma Interreg Aurora.

Laskelmien perusteella Ruotsin tuntureilla on tällä hetkellä nelisenkymmentä naalipesuetta. Vielä 2000-luvun alussa Ruotsin koko ohjelma-alueella oli ainoastaan 40–60 naaliyksilöä. Nyt samalla alueella on noin 550 naalia.

-Olemme lähentymässä tavoitetta, että meillä olisi vähintään 1000 sukukypsää naalia vuonna 2035, mutta vielä on paljon tehtävää, Bell sanoi.

Suomesta kanta hävinnyt

Vain pari vuotta sitten naaleja ei enää Suomesta löytynyt.

-Aikaisempien hankkeiden ansiosta laji on onnistunut uudelleen pesimään Suomessa, jossa on nyt neljä naalia. Hankkeen kautta voimme nyt ensimmäistä kertaa työskennellä yli valtioiden rajojen lähes koko naalin levinneisyysalueella, Bell kertoi.

GPS-lähettimiä

Naalit liikkuvat vapaasti paljakalla ja tundralla valtioiden rajojen yli.

Hankkeessa naalien liikkeitä dokumentoidaan GPS-lähettimien ja riistakameroiden avulla sekä keräämällä DNA-näytteitä ulosteista.

-Kerättyjen tietojen perustella pitäisi olla mahdollista arvioida menossa olevien toimenpiteiden tehokkuutta, esimerkiksi kasvatettujen naalien laskemista luontoon, jota Norjassa tehdään Suomen ja Ruotsin rajalla, Bell selitti.

Lisäruokinta

Muita hankkeen osia ovat naalien lisäruokinta ja kettujen kohdennettu metsästys.

-Kettujen metsästäminen on meille yksi keino kartoittaa ja estää mahdollisten sairauksien ja loisten leviäminen. Siitä on hyötyä naalien terveydelle. Monet kettujen sairaudet voivat aiheuttaa ongelmia myös ihmisille ja kotieläimille, Bell totesi.

Kolmivuotinen hanke

”Yhteinen naali – yhteistyötä arktisen napaketun puolesta” hanke kestää kolme vuotta, marraskuusta 2023 lokakuun loppuun 2026. Sen kokonaisbudjetti on yli 2,2 miljoonaa euroa, josta Interreg Aurora -ohjelma rahoittaa 65 prosenttia ja loput on toimijoiden omaa rahoitusta.

Norrbottenin lääninhallitus tukee hanketta 530 000 eurolla ja Norja 200 000 eurolla.

Yhteinen hanke

Hankeyhteistyössä ovat mukana esimerkiksi Norrbottenin, Västerbottenin ja Jämtlannin lääninhallitukset, Tukholman yliopisto, Ruotsin ja Suomen WWF, Metsähallitus, Tromssan arktinen yliopisto ja muutamia muita toimijoita.

Kent Lidman