2019, Uutinen 05.06.2019 Paula Mikkola
– Teemme asioita uudella tavalla kuin mitä on aiemmin tehty yksittäisissä kunnissa. Olemme löytäneet uudenlaisen mallin kuntien väliselle yhteistyölle. Samaa mallia voidaan käyttää myös maiden rajat ylittävässä yhteistyössä. Näin kertoi Kjell-Åke Johansson aiemmin Expandumina tunnetun, nykyisen Gällivare Näringsliv AB:n toimitusjohtaja, osallistuessaan Narvikissa Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan elinkeinohankkeen järjestämään teemaseminaariin.

Hänen tarkoittamansa malli on North Business Arena (NBA), jossa kahdeksan kuntaa tekee yhteistyötä elinkeinoelämän kehittämiseksi.

Kyseessä on kolmivuotinen Interreg-hanke, jonka budjetti on runsaat 30 miljoonaa kruunua ja jota rahoittivat muun muassa Tillväxtverket, EU, Företagarna, Expandum, Sparbanken Nord sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat. Mukana olivat Kiiruna, Jällivaara, Jokkmokk, Arvidsjaur, Arjeplog, Pajala, Övertorneå ja Överkalix. Matkailuyritykset eivät olleet mukana hankkeessa.

– Osallistujat ovat Norrbottenin läänin sisämaan kuntia, joiden pinta-ala on yli 80 prosenttia Norrbottenin alueesta ja joissa asuu 20 prosenttia alueen väestöstä. Kunnat ovat mukana sataprosenttisesti. Syy siihen, miksi rannikkokunnat eivät ole mukana hankkeessa, on se, että niillä on jo entuudestaan varsin hyvä tilanne, kertoo Kjell-Åke Johansson.

Lisää kasvua

Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen kasvua ja kehitystä, kannustaa perustamaan uusia yrityksiä, saada esiin lisää alueen omia tuotteita ja innovaatioita sekä lisätä yhteistyötä kuntarajojen yli. Tavoitteena on saada mukaan 600 yritystä ja luoda 200 uutta työpaikkaa. Kohderyhminä ovat uudet yritykset, yrittäjät, naiset, nuoret ja ulkomailla syntyneet, jotka haluavat perustaa yrityksen tai kehittää omaa yritystään.

– Opimme toisiltamme ja hyödynnämme toistemme kokemuksia. Luomme uusia verkostoja ja lisäämme kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kehitämme näin uusia yhteistoiminta- ja työskentelymalleja, kertoo Kjell-Åke Johansson.

219 uutta yritystä

Hankkeeseen on osallistunut 423 yritystä ja 490 uutta yritystoimintaa harkitsevaa on saanut neuvontapalvelua. On perustettu 219 uutta yritystä, toteutettu 257 paikallista toimenpidettä, rakennettu 17 uutta verkostoa, järjestetty 15 yhteistä tapahtumaa, löydetty 9 yritystä, jotka syvällisesti perehtyivät tasa-arvon parantamiseen, sekä jätetty yli viiden miljoonan kruunun arvosta yritystukihakemuksia.

– Teimme asiasta kyselyn, josta kävi ilmi, että yhdeksällä yrityksellä oli yhdenvertaisuuskysymyksissä suuria haasteita. Pureuduimme syvemmälle näiden yritysten ongelmiin löytääksemme niille sopivia ja toimivia ratkaisuja, sanoo Kjell-Åke Johansson.

Syväluotaus 20 yrityksessä

Yritysten avuntarvelistan kärjessä ovat vienti oman kunnan ulkopuolelle, oman alan sisäinen yhteistyö, rekrytoinnit, toimintasuunnitelmat, budjetointi, toimintaympäristöanalyysit ja uusien toimittajien etsintä.

– Kaikkia ei kuitenkaan voi auttaa kerralla. Työskentely rakentui siten, että ensin tapasimme yli 1200 henkilöä. Joukosta valikoitui ensin 220 yritystä, joiden kanssa tehtiin töitä, minkä jälkeen rajasimme määrän 70:een. Lopulta pyramidin huipulla oli jäljellä 20 yritystä, joihin perehdyimme syvällisemmin, kertoo Kjell-Åke Johansson.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Tarjosimme yrityksille muun muassa yksilöllistä neuvontaa, verkostoja, messuja, tiedotusseminaareja ja innovaationeuvontaa. Avustimme yhteistyökumppanien etsimisessä ja kumppanitapaamisten toteuttamisessa.

Kyselyssä selvitimme myös, mitä hanke antoi yrityksille. Yleisimmin vastattiin, että siitä syntyi uutta liiketoimintaa ja se auttoi havaitsemaan muualla mahdollisuuksia, jotka poikivat uusia kauppoja oman alueen ulkopuolella.

Rajat ylittävää yhteistyötä

Kuinka tämä on vaikuttanut alueeseen? Kuntien ja yritysten välinen yhteistyö on tiivistynyt ja ne ovat voineet sovitella yhteen toimintojaan järjestetyissä tapaamisissa. Työtä yhdenvertaisuuden puolesta on tehty yhdessä. Alueen liiketoiminnan kehittäjien välille on luotu uusia verkostoja ja yritysvalmennuksen laatu on parantunut.

– Lopputuloksena voidaan todeta, että yhteistoiminta tuo menestystä paikallisesti, alueellisesti ja jopa kansainvälisesti. Uskon, että tämä on merkittävä malli, jota voidaan kehittää edelleen rajat ylittävässä yhteistyössä, toteaa Johansson