Uutinen 20.06.2022 Paula Mikkola
-Uusi Interreg Aurora ohjelma on rajayhteistyön mestariteos, sanoi Interreg Pohjoisen ohjelmajohtaja Iiris Mäntyranta, kun hän esitteli Skellefteån konferenssissa uuden Interreg Aurora ohjelman yhdessä Norjan Interreg Pohjoisen ohjelmajohtaja Ian Jawahirin kanssa.

Interreg Aurora osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Ohjelma hyväksyttiin 31.toukokuuta ja se oli ensimmäinen uudelle, 2021-2027 ohjelmakaudelle hyväksytty Interreg-ohjelma.

-Se oli ilon päivä meille kaikille, jotka olemme vuodesta 2020 lähtien tehneet kovasti töitä ohjelman luomiseksi, Mäntyranta kertoi.

Aikaisemmin kaksi ohjelmaa

Interreg Aurorassa sulautuu yhteen kaksi aikaisemmin erillistä ohjelma-aluetta, Interreg Pohjoinen ja Interreg Botnia-Atlantica.

-Kahden ohjelman hitsaaminen yhdeksi ohjelmaksi on ollut melkoinen haaste. Sen lisäksi jouduimme ottamaan huomioon korona-pandemian tuomat rajoitteet, joiden vuoksi monet kokoukset piti toteuttaa digitaalisesti, Mäntyranta totesi.

Pohjoismaista yhteistyötä

Ian Jawahir kertoi ohjelmien merkityksestä pohjoismaiselle yhteistyölle.

-Interreg on tärkeä Norjalle EU:n ulkopuolisena valtiona. Siihen kuuluu taloudellista, sosiaalista ja ympäristöä koskevaa yhteistyötä. Hankkeiden toteuttajina ovat usein paikallisyhteisöjen pienet toimijat, jotka vaihtavat tietoja ja kokemuksia. Interreg Aurora antaa puitteet rajat ylittävälle yhteistyölle, Jawahir sanoi.

-Norjassa on paljon osaamista. Norja on tärkeä osa rajayhteistyötä, Mäntyranta vahvisti.

Ohjelman painopisteet

Uuden Interreg Auroran kokonaisbudjetti on yli 157 miljoonaa euroa. Ohjelmaa toteutetaan vuosien 2022-2027 aikana. Varoja käytetään innovaatioiden ja yrittämisen kehittämiseen sekä ilmastonmuutokseen.

Ohjelmassa on seuraavat kahdeksan painopistettä:

 • tekniikan ja liiketoiminnan kestävä kehittäminen rajat ylittävän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avulla
 • koko alueen pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen
 • ilmastonmuutokseen sopeutuminen, seurannan hallinto ja riskeihin varautuminen
 • rajat ylittävä luonnonvarojen hallinnointi
 • multimodaaliset, ilmastoviisaat ja yhteen sovitetut liikennejärjestelmät
 • koulutus ja elinikäinen oppiminen, joiden avulla kilpailukyky paranee yhteisillä työmarkkinoilla
 • rajat ylittävä kulttuuri ja matkailu
 • rajaesteiden poistaminen yhteistyön parantamiseksi.

Entistä laajempi ohjelma-alue

Uusi ohjelma-alue yhdistää aikaisempien Interreg Pohjoisen ja Botnia-Atlantican alueet. Siihen kuuluvat seuraavat:

 • Suomesta Lapin, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat,
 • Ruotsista Norrbottenin, Västerbottenin ja Västernorrlannin alueet,
 • Norjasta Troms-Finnmarkin ja Nordlannin maakunnat.

Saamenmaan ohjelma-alue käsittää Suomessa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin; Ruotsista Norrbottenin, Västerbottenin, Västernorrlannin ja Jämtlandin alueet sekä Idren saamelaiskylän Taalainmaalta. Norjassa saamenmaan ohjelma-alueeseen kuuluvat Troms-Finnmarkin, Nordlannin ja Tröndelagin maakunnat sekä Elgån poronhoitoalue.

Kent Lidman