2021, Uutinen 30.06.2021 Paula Mikkola
Pohjoismaiden neuvoston sosiaalidemokraattinen ryhmä haluaa vahvistaa Pohjoiskalotin neuvoston ja yhdentoista muun pohjoismaisen rajayhteistyöorganisaation toimintaa muun muassa korottamalla niille myönnettävää tukea. -Pohjoismaiset rajayhteistyöorganisaatiot ovat tehneet suuren ja tärkeän työn pandemian aikana. Ne ovat välittäneet tärkeää tietoa, huolehtineet kansalaistason yhteistyöstä ja lieventäneet pandemian aiheuttamia rasitteita omilla alueillaan, totesi Ruotsin Pyry Niemi (sd) tällä viikolla Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa, joka ensimmäistä kertaa pidettiin digitaalisena.

Sosiaalidemokraatit ovat tehneet aloitteen, että tästä vuodesta lähtien vuoteen 2024 saakka kahdentoista rajayhteistyöorganisaation saama vuosittainen hallinnollinen tuki tulisi liki kaksinkertaistaa. Tuki on tällä hetkellä 400 000 Tanskan kruunua per vuosi ja ehdotus korottaisi sen 750 000 kruunuun. Ryhmä esittää myös, että rajayhteistyöorganisaatioiden toiminnan tulisi entistä selkeämmin kytkeytyä Pohjoismaiden neuvoston yhteisten painopisteiden toteuttamiseen.

-Eri rajayhteistyöorganisaatiot ovat merkittäviä hanketoiminnan kehittäjiä Pohjoismaiden välillä ja niille on jo asetettu tiukempia vaatimuksia osallistua enemmän Pohjoismaiden neuvoston toimintoihin, Pyry Niemi kertoo.

Pohjoismainen yhteistyö

Sosiaalidemokraatit toteavat ehdotuksessaan myös, että Pohjoismaiden neuvoston tukea rajayhteistyöorganisaatioille ei ole indeksikorotettu lainkaan kymmenen vuoden aikana.

-Rajayhteistyöorganisaatioita tarvitaan, jotta toiminnan taso saadaan säilytettyä ja pohjoismainen yhteistyö tulee tunnetuksi eri alueilla, aloitteessa todetaan.

Rajaneuvonnat

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmäkin haluaa vahvistaa rajaorganisaatioita.

-Sosiaalidemokraattien aloite on tervetullut ja tuemme sitä täysin. Rajayhteistyöorganisaatioiden työ on erittäin tärkeää, sanoo Ruotsin Linda Modig (kesk).

Hän nostaa esiin myös rajaneuvontojen työn ja pohjoismaisten tiedotuspalveluiden toiminnan pandemian aikana.

-Niillä on erittäin tärkeä rooli pohjoismaisessa yhteistyössä ja haluamme vahvistaa myös niiden toimintaa, hän sanoi.

Valiokunnan jatkokäsittelyyn

Pohjoismaiden vihreän vasemmistoryhmän edustaja, Tanskan Christian Juhl on Modigin kanssa samaa mieltä.

-Meillä on Pohjolassa monia rajayhteistyöorganisaatioita, joiden toimintaa pitää vahvistaa, sillä ne tekevät erittäin tärkeää työtä, hän totesi.

Asia siirtyy seuraavaksi Pohjoismaiden neuvoston Kasvun ja kehityksen valiokunnan käsittelyyn.