2022, Uutinen 18.01.2022 Paula Mikkola
-Olemme erittäin rankalla tavalla saaneet kokea, miksi alueiden yhtenäistä, poliittista ja tietoihin pohjautuvaa ohjausta ja koordinaatiota tarvitaan rajaseuduilla. Covid-19 aikana rajojen sulkeminen on sen meille selkeästi osoittanut, sanoi Merenkurkun neuvoston vanhempi asiantuntija Olav Jern puheessaan Oulussa raja-alueiden foorumissa.

Olav Jern on liki 40 vuoden ajan toiminut Merenkurkun neuvostossa rajayhteistyöasioissa. Hänen esityksensä sisältyi foorumin teemaan ”Raja-alueyhteistyön merkitys ja tulevaisuus Pohjolassa”. 

Hän otti esiin muutamia rajayhteistyön menestystekijöitä.

-On yhteinen historia ja identiteetti, paikallinen ja alueellinen kannatus yhteistyölle. Se merkitsee yhteisten tavoitteiden luomista, poliittista aktivoitumista, paikallisten ja alueellisten aloitteiden tekemistä. Yhteistyöllä pitää olla perusrakenne ja rahoitusta. Tästä syystä Pohjoismaiden ministerineuvoston tuki rajayhteistyöorganisaatioille on erittäin tärkeä. Myönnettyjen rahojen arvo moninkertaistuu käytännön rajayhteistyön kautta, Jern totesi.

Verkostot

Olav Jern korosti verkostojen merkitystä.

-Ihmiset luovat yhteistyön. Tarvitsemme sekä virallisia että epävirallisia verkostoja. Kunnat on tärkeää saada mukaan rajayhteistyöorganisaatioiden toimintaan. Niiden kautta voidaan saada niin verkostoja kuin rahoitustakin. Rajayhteistyöorganisaatioiden tekemä työ koituu myös kuntien hyväksi, hän sanoi.

Hän viittasi jonkin aikaa sitten Vaasan ja Uumajan välillä liikennöintinsä aloittaneeseen, ympäristöystävälliseen Aurora Botnia alukseen esimerkkinä menestyksellisestä kuntien ja Merenkurkun neuvoston välisestä yhteistyöstä.

-Olemme tehneet töitä asian edistämiseksi yli kymmenen vuotta ja nyt lautta on liikenteessä, Jern kertoi.

Lähempänä ihmisiä

Miksi rajayhteistyöorganisaatioihin kannattaa panostaa?

-Edellä mainitun lisäksi rajayhteistyöorganisaatioiden toiminnan kautta pohjoismainen yhteistyö tulee lähemmäksi kansalaisia. Yhteistyölle saadaan näkyvyyttä ja tuloksia. Se tuottaa pohjoismaista hyötyä myös muiden käytössä olevien resurssien myötä. Lisäksi rajayhteistyöorganisaatiot etsivät ratkaisuja vielä moniin selvittämättömiin rajaesteisiin, Jern luetteli.

Digitaalinen työkalu

Hänen mielestään rajayhteistyöorganisaatioilla on toisinaan hankaluuksia saada viranomaiset mukaan esimerkiksi etsimään ratkaisuja rajaesteisiin.

-Nyt kehitetty uusi digitaalinen työkalu koettujen rajaongelmien raportointia ja niiden ratkaisemisen seurantaa varten on oiva tapa tehdä asiasta yksinkertaisempi ja saada se lähemmäksi kansalaisia, Olav Jern sanoi.

Kent Lidman